Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
ESG minimum standard pecsét

Vontobel Protect Express Airbag US Chip USD 23-26

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termékek árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni, a futamidő alatt akár több alkalommal is.
 • Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , NetBrokerben , vagy a Georgeban van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés Vontobel Protect Express Airbag US Chip USD 23-26
Termékkategória Protect Express
Mögöttes termék - Advanced Micro Devices Inc (US0079031078)
o   Az elsősorban mikroprocesszorok, grafikus és videó chipek és multimédia termékeket gyártó amerikai vállalat 145 milliárd dollár piaci kapitalizációval rendelkezik;
o   A bevételek bő 25-25-25%-át a Gaming, Adatközpont és Fogyasztói üzletágak tették ki, míg a maradék közel 20 százalékot az Embedded termékcsoport adta 2022-ben;
o   Földrajzilag az USA az AMD fő bevételi forrása 34%-kal, ezt Kína és Japán követi (22%, 18%), de jelentős még Tajvan (10%), Európa (8%) és Szingapúr is (6%).

- Qualcomm Inc. (US7475251036)
o   A mikrochipeket gyártó amerikai vállalat 132 milliárd dollár piaci kapitalizációval rendelkezik;
o   Bevételeinek 85%-a chipek gyártásából, 15%-a licenszek értékesítéséből származik;
o  A bevételek 64%-a Kínából, 14%-a Vietnámból, 7%-a Dél-Koreából, 4%-a pedig az USA-ból eredeztethető.
Kibocsátó Vontobel Financial Products GmbH
ISIN DE000VU6AP38
Névérték 1000 USD
Kezdeti ár A Mögöttes részvények 2023.05.31-i záróára
Kötési ár A Mögöttes részvények 2023.05.31-i záróárának 55%-a
Memory kupon Amennyiben egy Értékelési Napon a mögöttes termékek árfolyama egyenlő a vonatkozó Kupon Korláttal vagy meghaladja azt, illetve a termék korábban nem került visszahívásra, a termék az adott időszaki mellett a korábban ki nem fizetett kuponokat is megfizeti.
Airbag mechanizmus A Kötési ár a Kezdeti ár 55%-a, így abban az esetben, ha fizikai szállításra kerül a sor, a nem realizált veszteség jóval kisebb mértékű, mintha a teljes Kezdeti ár alapján kerülne kiszámításra a leszállítandó részvények darabszáma.
Feltételes Kupon 5,50% félévente
Kupon Korlát A mögöttes részvények 2023.05.31-i záró árfolyamának 55%-a
Visszahívási Korlát Félévente csökkenő korlát, a mögöttes részvények 2023.05.31-i záró árfolyamának 100%, 95%, 90% illetve 85%-a a visszahívás dátumától függően
Értékelési napok Félévente (első megfigyelés az Árfolyamfixálási napot követő 6 hónap múlva)
Lehetséges visszahívás Félévente (az első megfigyelési alkalmat leszámítva)(az adott Értékelési napot követő 5. munkanapon, első alkalommal 2024.06.10-én)
Kifizetés visszahívás esetén Névérték + 5,50% kupon plusz a korábban ki nem fizetett kuponok kerülnek kifizetésre.
Devizanem USD
Jegyzési időszak 2023.05.02 - 2023.05.31
Lejáratkori kifizetés - Amennyiben automatikus visszahívásra nem kerül sor és 2026.06.01-én minden Mögöttes részvény záróára megegyezik a Kupon Korláttal vagy afölött van, a Névérték 100%-ának plusz a kupon (Névérték 5,50%-ának), illetve a korábban ki nem fizetett kuponok kifizetésére kerül sor. 
- Ha a legrosszabbul teljesítő Mögöttes részvény értéke az utolsó Értékelési napon a Kupon Korlát alatt van, a részvények közül a legrosszabbul teljesítő fizikai szállítására kerül sor. Ebben az esetben (nem realizált) tőkevesztéssel kell számolni.
- A kifizetendő darabszám a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész. Az egészrészen felüli törtrész amerikai dollárban kerül kifizetésre  2026.06.01-i záróárral kalkulálva.
Kibocsátás dátuma 2023.06.07
Lejárat napja 2026.06.08
Fizikai szállítás Lehetséges
Futamidő max. 3 év
Tőzsdei bevezetés A termék a Frankfurti tőzsdén (Frankfurt Stock Exchange (Freiverkehr)) kerül bevezetésre.
Fenntarthatóság ESG - Minimum standard

reszletes_tajekoztatas_gomb

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Express általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2022.05.20-tól hatályos Alaptájékoztató ("Base Prospectus for Investment Products") és Kiegészítései

Végleges feltételek és magyar nyelvű összefoglalója


Közzétételek

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra a német jog rendelkezései az irányadók
 • A lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a Vontobel Financial Products GmbH vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges.
 • Nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a Vontobel Protect Express Airbag US Chip USD 23-26 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat.
 • A mögöttes termékek közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • A futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

Fenntarthatósági elvek

Az Erste Group, mint Közép- és Kelet-Európa egyik fontos pénzügyi intézménye, történelmi hátterét is figyelembe véve, felelősséget érez a szélesebb körű fenntarthatóságért és a társadalom felé fennálló környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokért. Az ESG kockázatok azonosítása, például a lehetséges környezeti károk, súlyos negatív társadalmi következmények vagy a rossz vezetés mindig is szerves részét képezték az Erste Group üzleti és kockázatkezelési keretrendszerének. Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el: https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html

Jelen termék az ESG - Minimum standard fenntarthatósági kategóriába esik.

A Vontobel Protect Express Airbag US Chip USD 23-26 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

Termék elérhetősége az Erste Market oldalon: https://www.erstemarket.hu/termekek/strukturalt-ertekpapir/DE000VU6AP38

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Vontobel Financial Products GmbH által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója ("Base Prospectus for Investment Products") és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/DE000VU6AP38.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:
http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem