Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
fej: Részvény 195x105

Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja

Az Alap célja, hogy hosszú távon a kötvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot biztosítson befektetői számára közepes kockázatvállalás mellett. Eszközeit rendkívül aktív eszközallokációs stratégia révén, főként részvény és kötvény típusú befektetési jegyek és ETF konstrukciók között allokálja a tőkepiaci kilátásoknak megfelelően, továbbá az Alap egyedi részvényekbe is fektethet. Az Alapkezelő rendelkezik mozgástérrel a devizakitettség menedzselésének tekintetében is.

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóriája Likviditási Kötvény Vegyes
Pipa
Részvény
Ingatlan Abszolút hozamú Tőkevédett
Az alap devizaneme Forint
Pipa
Euró Amerikai Dollár        
Tőkevédelem Nincs
Pipa
60 nap 180 nap 2 év      
Ajánlott legrövidebb befektetési idő 30 nap 60 nap 90 nap 180 nap 1-2 év 3 év 5 év
Pipa
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) 1 2 3 4
Pipa
5 6
7
A portfólió jellemző elemei Bankbetét
Pipa
Állampapír
Pipa
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél
Pipa
Részvény
Pipa
Befektetési alap
Pipa
Származtatott ügylet
Pipa
Ingatlan
További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. március 10-től
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. március 9-ig
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. január 7-ig

Kiemelt Befektetői Információk - 2022. február 18-tól hatályos
Kiemelt Befektetői Információk - 2022. február 17-ig hatályos
Kiemelt Befektetői Információk - 2021. február 18-ig hatályos
Kiemelt Befektetői Információk - hatályos 2021. január 7-ig

Hirdetmény
Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő Dudás Máté
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház
NetBroker
Erste Bank Fiókhálózata
Ügynökségeink
Az Alap adózása Adózási tudnivalók

éves és féléves jelentések

2020. évi dokumentumok
Féléves jelentés

2019. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2018. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.