Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 
fej: Befjegy Hazai Nyíltvégű

Erste Tőkevédett Állampapír Alap

Az Alapkezelő célja olyan értékpapíralap létrehozása, mely eszközeinek legalább 80%-át EGT állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti, ezáltal a befektetők mentesülhetnek a kamatjövedelemhez kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól.

Az Alap az Erste Tőke- és Hozamvédett Alapból alakult át.

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-358/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Állampapír Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704333) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2015. április 30. napján történő egyesülését.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentes visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2015. április 23. napjáig.

Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Erste Tőkevédett Állampapír Alap) befektetési jegyei forgalmazásának 2015. április 29. és 30. napja közötti időszakban történő felfüggesztését.

Beolvadási tájékoztató

Egyesülési tervezet


Tekintse meg az alap múltbéli hozamait!

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóiája Likviditási Kötvény
Pipa
Vegyes Részvény Ingatlan Abszolút hozamú Tőkevédett
Az alap devizaneme Forint
Pipa
Euró Amerikai Dollár        
Tőkevédelem Nincs 5 nap 90 nap 1 év
Pipa
3 év    
Ajánlott legrövidebb befektetési idő 5 nap 1 hónap 6 hónap
Pipa
1-2 év 3 év 5 év  
Kockázat-profilmutató (SSRI 1-7) 1
Pipa
2 3 4 5 6 7
A portfólió jellemző elemei Bankbetét
Pipa
Állampapír
Pipa
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél Részvény Befektetési alap Deviza fedezeti ügylet Ingatlan
További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2014. december 30-tól
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2014. december 30-ig
Kiemelt Befektetői Információk
Számviteli beszámoló
Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő Erste Alapkezelő
Viola Zsolt
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház
NetBroker
Erste Bank Fiókhálózata
Ügynökségeink
Az Alap adózása Adózási tudnivalók

éves és féléves jelentések

2015. évi dokumentumok
Egyesülési jelentés

2014. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2013. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2012. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2011. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2010. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2009. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés


A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.