Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
fej: Alapok Alapja 195x105

Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja

Az Alap célja, hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő befektetésekkel hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap elsősorban olyan részvényalapokba fektet, amelyek a fenntartható fejlődés irányelveit figyelembe véve értékelik a kibocsátókat, és csak olyan vállalatok részvényeibe fektet, amelyek az iparági átlag felett teljesítenek az ESG (Environmental: környezetvédelmi, Social: társadalmi felelősségvállalás, Governance: vállalatirányítási) kritériumok alapján. Az Alap ezenkívül olyan tematikus alapokba is fektet, melyek fókuszában a zöld energia elterjedéséből és a környezettudatosság várható előtérbe kerüléséből kiemelten profitáló társaságok állnak. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitettség kiépítése során. Ennek keretében az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat, minden hónapban az aktuális nettó eszközértékének 5-15%-áig, amíg a részvénykitettség el nem éri a hosszútávú célként kitűzött 80% feletti szintet (6-12 hónap). Az Alap a részvényalapok mellett bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, egyéb rövid lejáratú állampapírokba és rövid lejáratú kötvényekbe, illetve kizárólag ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokba fektetheti tőkéjét.

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóriája Likviditási Kötvény Vegyes Részvény
Pipa
Ingatlan Abszolút hozamú Tőkevédett
Az alap devizaneme Forint
Pipa
Euró Amerikai Dollár        
Tőkevédelem Nincs
Pipa
60 nap 180 nap 2 év      
Ajánlott legrövidebb befektetési idő 5 nap 1 hónap 6 hónap 1-2 év 3 év 5 év
Pipa
 
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) 1 2 3 4
5 6
Pipa
7
A portfólió jellemző elemei Bankbetét
Pipa
Állampapír
Pipa
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél
Pipa
Részvény
Pipa
Befektetési alap
Pipa
Származtatott ügylet
Pipa
Ingatlan
További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - 2021. március 10-től hatályos
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - 2021. március 9-ig hatályos

Kiemelt Befektetõi Információk - 2022. február 18-tól hatályos
Kiemelt Befektetõi Információk - 2022. február 17-ig hatályos
Kiemelt Befektetõi Információk - 2021. február 18-ig hatályos

Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő Erste Alapkezelő
Kovács István
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház
NetBroker
Erste Bank Fiókhálózata
Ügynökségeink
Az Alap adózása Adózási tudnivalók

A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.