Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

ETx termékek: ETF, ETC, ETP

 

Milyen Exchange Traded termékek léteznek?

ETF

Olyan tőzsdén kereskedett termék, ami valamilyen részvényindex mozgását követi le, legyen az egy benchmark index (pl.: S&P 500), szektor index vagy a kibocsátó által összeállított, valamilyen tematikára épülő index (pl.: small cap, dividend aristocrat, value, stb.). Az ETF-ek kereskedésének módja megegyezik a részvényekével, tehát tőzsdén jegyzett, magas likviditású termékről van szó, aminek költségei azonban jóval alacsonyabbak a hagyományos, aktívan kezelt alapokénál.

ETC

Hasonlóan az ETF-hez, az ETC is egy tőzsdén kereskedett instrumentum, a mögöttes terméke azonban kifejezetten árupiaci termék vagy index, aminek követése legtöbb esetben egy határidős termék segítségével valósul meg. Ebből adódóan az ETF-ekhez képest jelentős többletkockázatot hordozhatnak, hiszen a határidős kontraktus bizonyos időintervallumonként történő görgetése, illetve határidős termékeknél előforduló jelenségek (pl.: contango, backwardation) mind hatással lehetnek az ETC árfolyamának alakulására. Az ETC így komplexebb, magasabb kockázatú terméknek tekinthető.

Contango: A határidős kontraktus a kifutáshoz közeledve egyre jobban megközelíti a spot árfolyamot. Contango esetén a következő határidős kontraktus az éppen kifutóhoz képest drágább, az alapkezelő így kénytelen a görgetésnél alacsonyabb áron eladni az aktuális határidős kontraktust, majd magasabban megvenni az újat. Ez negatív hatással lehet az alap nettó eszközértékére.

Backwardation: A contango ellentéte. Ebben az esetben a következő határidős kontraktus alacsonyabb áron forog, mint az éppen kifutó. Elsősorban inverz ETF-ek esetén gyakorol negatív hatást a termék hozamára.

ETP

Nagyobb halmazt jelölő termékkategória, amibe beleértendők az ETC-k és ETN-ek is. Olyan összetett, tőzsdén kereskedett termékek, melyek mögöttes terméke nem befektetési alap jellegű, hanem jellemzően fedezett vagy fedezetlen kötvény (fizetési ígéret). Utóbbi különösen az ETN-ekre jellemző, ilyen esetben a kibocsátóval (bank, pénzintézet) szemben jelentős partnerkockázatot visel a befektető, hiszen fizetésképtelenség esetén a teljes befektett tőke is elveszhet.

Tőkeáttételes és inverz ETF-ek

Olyan tőzsdén kereskedett termékek, melyek valamilyen mögöttes termék napi százalékos elmozdulását többszörözik vagy annak inverzét veszik, illetve ezeket kombinálják. Short kitettség inverz termékkel vehető fel. A százalékos elmozdulást alapul vevő követési módszer eredményezheti az alaptermék pontatlan lekövetését a tőkeáttételes és inverz ETF-ek esetén, emiatt az ilyen termékek ajánlott tartási ideje 1 nap. Hosszabb tartás esetén számolni kell az ún. price decay jelenségével, különösen volatilis időszakokban. Annak ellenére tehát, hogy a price decay mértéke függ a termék volatilitásától, ezek a termékek alapvetően spekulatív eszközök, rövidtávú piaci mozgások kiaknázására.

Price decay: ha egy mögöttes termék adott napi árfolyammozgását százalékosan képzi le egy tőkeáttételes vagy inverz ETF, akkor előáll a price decay jelenség, ami a mögöttes termék pontatlan követéséhez vezet. A követésre gyakorolt negatív hatás annál erősebb, minél volatilis a mögöttes termék árfolyammozgása. Ha a termék huzamosabb ideig egy irányba mozog, akkor kisebb mértékű a követés pontatlansága

Price decay szemléltetése:

  Alaptermék Tőkeáttételes (2x) ETN
1. nap: +25% árfolyam: 100 -> 125 árfolyam: 100 -> 150
2. nap: -20% árfolyam: 125 -> 100 árfolyam: 150 -> 90


Mik az Exchange Traded termékek legfőbb kockázati tényezői?

Árfolyamkockázat:
Az eszköz mögöttes termékének a befektető szempontjából kedvezőtlen irányba történő árfolyammozgása miatt veszteség keletkezhet. Ennek mértéke függ egyfelől attól, hogy az Exchange Traded instrumentum mögöttes terméke mennyire volatilis, illetve befolyásolhatja az is, hogy hányféle különböző termék alkotja. Ha a mögöttes termék kevéssé vagy nem megfelelően diverzifikált, akkor a befektető nagyobb mértékben ki van téve a mögöttes terméket alkotó instrumentumok egyedi kockázatainak.

Deviza kockázat:
Az egyes Exchange Traded termékek bázisdevizája sok esetben eltér a kereskedési devizától. Az ezekben mutatkozó eltérés esetén a befektető hozama a devizaárfolyamok alakulásának is ki van téve, amennyiben a kiválasztott termék ezt a kockázatot nem fedezi, hedge-eli.

Likviditási kockázat:
Tőzsdén kereskedett termékként a likviditás hiánya jelentős többlet kockázatot jelenthet. Amennyiben a termék nem értékesíthető gyorsan és hatékonyan, az jelentősen csökkentheti a befektető hozamát. Bár a legtöbb európai tőzsdén árjegyző igyekszik biztosítani a likviditást ezekben az instrumentumokban, az általuk alkalmazott spread mértéke, illetve rendelkezésre állásuk esetlegessége miatt (különösen szélsőséges piaci körülmények között) nem garantált a folyamatosan magas likviditás.

Kibocsátóval szembeni kockázat:
Elsősorban olyan termékeknél merül fel, ahol a mögöttes termék követése szintetikusan kerül leképezésre, a konkrét eszközök nincsenek fedezetként az alapkezelő birtokában. Ilyen esetben a kibocsátónál előálló fizetésképtelenség, csődesemény jelentős tőkeveszteséget okozhat a befektető számára.

Mögöttes termékkel kapcsolatos kockázatok:
Az Exchange Traded termékek könnyen és egyszerűen elérhetővé teszik kitettség felvételét exotikus befektetésekkel szemben is. Ezek a mögöttes terméktől függően azonban további régió- vagy országspecifikus, illetve politikai kockázatot feltételeznek, melyek kellő ismeretének hiánya jelentős tőkeveszteséget okozhat a befektető számára. Ide értendő továbbá a mögöttes termék kapcsán felmerülő szabályozói kockázat vagy bármilyen rendkívüli, előre nem látható esemény bekövetkezése.


Kripto ETP-k kockázatai

A kriptoeszközök olyan termékek, melyek nincsenek szabályozott tőzsdén jegyezve, így nehezebb szabályozott piaci körülmények között kereskedni velük. ETP termékek segítségével tőzsdei keretek között is kitettség szerezhető kriptoeszközökkel szemben. Ilyenkor nem közvetlenül a kriptoeszközzel kereskedünk, hanem egy olyan termékkel, aminek mögöttes termékéül szolgál. Az alaptermék számos kockázatot hordoz, amit viselnünk kell az ETP-vel kapcsolatos termékspecifikus kockázatokon, illetve az ETP kibocsátójával szembeni kockázaton túl.

Kriptoeszközökben rejlő kockázatok:

Általános terméktájékoztató - Kripto ETP termékek

  • Rendkívüli volatilitás: Árukat a kereslet és kínálat határozza meg (ha nagyobb a kereslet, mint a kínálat, az ár növekszik), amit a médiában megjelenő hírek jelentősen befolyásolhatnak. Szintén hatnak az árfolyamra a politikai és gazdasági események, illetve a befektetők kockázatéhsége. Továbbá a bizonytalanság, bizalmatlanság és technológiai problémák negatívan hathatnak az árfolyamra. Fontos azzal tisztában lenni, hogy ezek árfolyama akár nullára is csökkenhet.
  • Az ETP mögött álló kriptoeszköz árfolyama hétvégén és munkaszüneti napokon is változhat, mivel a kriptotőzsdék a hét minden napján 24 órában nyitva tartanak. A kriptoeszközök árfolyamát lekövető ETP-kkel azonban csak a hagyományos tőzsdei nyitva tartás alatt lehet kereskedni, ezért előfordulhat, hogy tőzsdenyitáskor az ETP árfolyama hirtelen jelentős mértékben elmozdul.
  • A nagyobb tőzsdei szolgáltatók különböző korlátozó intézkedéseket vezethetnek be a kriptoeszköz érintettségű értékpapírokra annak érdekében, hogy az extrém volatilitásból adódó kockázatoktól megvédjék Ügyfeleiket. Bármikor előfordulhat, hogy a tőzsdei kereskedés lebonyolításában résztvevő partnerünk az ilyen termékek korlátozása mellett dönt, és így társaságunknál is felfüggesztésre kerül ezek kereskedése. Ez azt is eredményezheti, hogy Ügyfelünk a meglévő pozícióját nem tudja lezárni.
  • Szabályozói kockázat: annak ellenére, hogy számos ország már kezeli jogalkotásában a digitális eszközöket, jelenleg nincs egy átfogó – európai szintű – szabályozás rájuk. A politika és jövőbeni szabályozások nagy hatással lehetnek mind a kriptoeszközökre, mind pedig azok piacának szereplőire, akár jelentősen negatívan érintve ezeket.
  • Bizalom és korreláció: mivel a kriptoeszközök többsége mögött nincs közvetlen fundamentum, így az egyes eszközök értékét a bizalom adja (abban, hogy más szereplő számára is értékkel bír). Azonban ezt a bizalmat több esemény is meg tudja ingatni (pl. nagyobb kriptotőzsdék bukása, jelentős véleményformáló erővel bíró személyek megnyilvánulásai a médiában, csalás feltárása, biztonsági rés), mely a teljes kriptoeszköz piacot megingathatja. Továbbá a legtöbb kriptoeszköz jelentősen korrelál a Bitcoin, illetve az Ethereum árfolyamával, így annak ellenére, hogy az adott negatív esemény csak az egyik kriptoeszköz piacán elszigetelten történik, jelentősen kihathat a teljes digitális eszköz piacra.
  • Rendkívüli események: rendkívüli esemény következtében (pl. csalás, kibertámadás), mely a mögöttes eszközöket érinti, a befektetők részben vagy akár teljes egészében elveszthetik befektetésüket. A mögöttes kriptoeszközök elvesztéséért egyik fél (sem a pénztárcaszolgáltató, sem a letétkezelő, sem a kibocsátó) sem vállal felelősséget. Kriptoeszközök esetén a rendkívüli események valószínűsége nagyobb, mint a hagyományos eszközosztályok esetében. A kibocsátó az úgynevezett „hideg tárolás” (cold storage) segítségével csökkentheti egy esetleges kibertámadás valószínűségét, ugyanis ebben az esetben a kriptoeszközöket az internetről leválasztott tárolóegység őrzi.

Az egyes ETG, ETC vagy ETP termékek kereskedése előtt elengedhetetlen, hogy ismerjük a termék Kiemelt Információs Dokumentumát (KID). Ebben képet kapunk a termék működéséről, költségeiről és kockázati profiljáról is. A KID dokumentumok elérhetők a KID keresőn keresztül.