Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

Osztalék

 

Ha valaki valamely társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, akkor a társaság alapszabálya alapján jogosult lehet arra, hogy a társaság adott évben elért adózott eredményéből meghatározott arányban részesedjék.

Az osztalék a vállalat kifizetése a részvényesei felé, amelynek mértékéről rendszerint a közgyűlés dönt. Az osztalék után a kifizető társaság automatikusan levonja az osztalékadót, amely mértéke tőzsdére bevezetett társaságok esetében jelenleg 15%. A levont adóról év végén az adott részvénytársaság küld igazolást.

Osztalékot azon ügyfeleink kaphatnak, akik szükséges adataikat (adóazonosító jel, születési név) hiánytalanul Társaságunk rendelkezésére bocsátják, és a KELER Zrt. által végzett tulajdonosi megfeleltetés után a kifizető társaság felé jelentésre kerülnek. Külföldiek esetében a kettős adóztatásról szóló egyezményeket is figyelembe kell venni.

Az osztalékfizetés tekintetében az alábbi napokat kell kiemelten figyelembe venni:

  • E-7 nap: az utolsó kereskedési nap: az osztalékfizetés esedékesség napját (E nap) megelőző 7. elszámolónapon lehet a BÉT-en utoljára osztalékszelvénnyel részvényt vásárolni.
  • E-6 nap: az osztalékfizetés esedékesség napját megelőző 6. elszámolónapon már csak osztalék szelvény nélkül lehet részvényt vásárolni, illetve ezen a napon már eladhatóak a korábban osztalékszelvénnyel vásárolt részvények.
  • E-5 nap: az osztalékfizetéssel kapcsolatos fordulónap, aki az E-5 nap végén az értékpapír tulajdonosa az jogosult az osztalékra. (Ez a részvények T+2 napos elszámolásának következménye, azaz az E-7 napon megvett értékpapír az E-5 napon lesz a vevő tulajdona)
  • E-nap: az osztalékfizetés napja.

Külföldi részvények után fizetett osztalék

Külföldi értékpapírok után pénzben fizetett osztalék, hozam, kamat, egyéb járandóságok az Ügyfél részére - a KELER Zrt. vonatkozó Szabályzatában foglaltaknak is megfelelően - főszabály szerint nettó elven kerülnek kifizetésre. A nettó összeg számításához a külföldi számlavezető - az általános jelenlegi gyakorlat szerint - a legmagasabb adórátát használja, így ennek megfelelően ezen adókulcs szerint számított adóval csökkentett összeg kerül kifizetésre az Ügyfél javára. A többlet adó levonásával és visszaigénylésével kapcsolatosan a Társaságot nem terheli feladat vagy felelősség. Felhívjuk figyelmét, hogy a külföldi letétkezelők nem veszik figyelembe a magyar adózási szabályokat, ezért előfordulhat, hogy a magyar jogszabályokban előírt adó mértékét meghaladóan történik az adólevonás, vagy TBSZ számlán elhelyezett értékpapír esetében is megtörténik az osztalékadó terhelése. A magyar jogszabályokban meghatározott adó mértékét meghaladó adó visszaigénylését csak az ügyfél kezdeményezheti a kibocsátónál, vagy az adott ország adóhivatalánál, ahol az adólevonás történt. A visszaigénylésre az Erste Befektetési Zrt. nem jogosult, ezért ebben nem tud segítséget nyújtani. Kérjük ilyen esetben forduljon adótanácsadóhoz. Emellett tájékoztatjuk, hogy azon részvények osztalékfizetése esetén, melyek nincsenek bevezetve egyetlen EGT tagállam tőzsdéjére sem, további Szocális hozzájárulási adófizetési kötelezettség terheli az osztalékjövedelmet.

Értékpapírok osztalékfizetés ügyintézési díja a BÉT Azonnali Szekciójában kereskedhető részvények esetén díjmentes. Minden egyéb esetben az ügyintézés - mint kiegészítő szolgáltatás - díja a mindenkori Díjjegyzék szerinti.

Az osztalékot a kapott osztalék devizanemében írjuk jóvá, kivéve Nyesz-R számlán, ahol minden esetben Forintban történik a jóváírás.

Az adó mértéke 15%, figyelembe véve a kettős adóztatási egyezményeket*. A Szociális Hozzájárulási Adó mértéke 2022.01.01-től 15,5%-ról 13%-ra módosul. Az adót és a Szocho-t a kapott osztalék jóváírásának devizanemében vonjuk. Tartós Befeketési Számlákon se adót, se Szocho-t nem vonunk.

*Belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett jövedelem esetében az adót csökkenti a jövedelem után külföldön megfizetett adó.