Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja

 

Az Alap célja, hogy hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív alapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a hazai állampapírpiac teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek euróban. A cél elérése érdekében az Alap olyan globális alapokba fekteti tőkéjét, amelyek az ESG (environmental: környezeti, social: társadalmi, governance: vállalatirányítási) faktorokra kiemelt figyelmet fordítanak befektetési döntéseik meghozatala során. A környezeti faktorok (E) kiemelt területei a klímaváltozással összefüggésben álló kockázatok, az erőforrás-gazdálkodás hatékonysága, a hulladékkezelés; a társadalmi (S) tényezők fontos elemei az emberi jogok, a vállalatok társadalmi felelősségvállalási politikája; a vállalatirányítás (G) szempontjából pedig az üzleti etika, az átláthatóság, illetve a szilárd vállalatirányítási gyakorlat a hangsúlyos pontok. Az Alap aktív portfóliókezelési megközelítést alkalmaz befektetései során, az aktuális tőkepiaci kilátásoknak megfelelően aktívan allokálja tőkéjét különböző eszközosztályok között, melynek fókuszában a zöld energia elterjedése és a környezettudatosság várható előtérbe kerülése, valamint az éghajlatváltozás mérséklése áll. Az Alap mindenkor szem előtt tartja, hogy az aktív részvénykitettség ne haladja meg az Alap eszközeinek 50%-át.

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóriája Likviditási Kötvény Vegyes
Pipa
Részvény Ingatlan Abszolút hozamú Tőkevédett
Az alap devizaneme Forint Euró
Pipa
Amerikai Dollár        
Tőkevédelem Nincs
Pipa
60 nap 180 nap 2 év      
Ajánlott legrövidebb befektetési idő 5 nap 1 hónap 6 hónap 1-2 év 3 év 5 év
Pipa
 
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) 1 2 3 4
Pipa
5 6 7
A portfólió jellemző elemei Bankbetét
Pipa
Állampapír
Pipa
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél
Pipa
Részvény
Pipa
Befektetési alap
Pipa
Származtatott ügylet
Pipa
Ingatlan
További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk

Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő Erste Alapkezelő
Kovács István
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház
NetBroker
Erste Bank Fiókhálózata
Ügynökségeink
Az Alap adózása Adózási tudnivalók

A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.