Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Részvényekkel kapcsolatos információk

 

Tájékoztató a SET Group Nyrt. közgyűléséről (2020.09.15.)

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 15. cégjegyzékszáma: 01-10-046842) közgyűlést tart 2020. október 12. (hétfő) 10:00 órakor. 

További részletek:

Közgyűlési meghívó


Tájékoztató az Apple és a Tesla részvények feldarabolásáról (2020.08.28.)

2020. augusztus 31-én az Apple 4:1 arányú, a Tesla pedig 5:1 arányú részvényfelosztást, azaz "split"-et hajt végre.  A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2020. augusztus 28-án tőzsdezárás után birtokolt részvények darabszáma az Apple esetében a négyszeresére, a Tesla esetében pedig az ötszörösére nő, míg az egyes papírok értéke a negyedére, illetve az ötödére csökken. Tehát a részvények összértéke a feldarabolás miatt nem változik.

A cégek hivatalos közleményeit az alábbi linkeken tekintheti meg.

Apple tájékoztató

Tesla tájékoztató


Tájékoztató a DUNA HOUSE HOLDING SPLIT-eseményével kapcsolatban (2020.07.31.)

A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.; a továbbiakban: Kibocsátó) közgyűlése 2020. április 17-én döntött a törzsrészvények névértékének tizedelésével történő átalakításáról részvényfelosztás formájában. Ennek hatásaként a Kibocsátó által kibocsátott, 50 Ft névértékű DUNA HOUSE HOLDING törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000135090) 5 Ft névértékű törzsrészvényekre (ISIN azonosító: HU0000177613) történő cseréjére kerül sor.

Szabályok az azonnali piacon (Budapesti Értéktőzsde):

• Az eddigi HU0000135090 ISIN azonosítóval rendelkező DUNA HOUSE HOLDING törzsrészvények helyett a HU0000177613 ISIN azonosítóval rendelkező DUNA HOUSE HOLDING törzsrészvényekkel folyik majd a kereskedés.

• A részvények névértéke az eddigi 50 Ft-ról 5 Ft-ra változik.

• A tőzsdére bevezetett részvények mennyisége a következők szerint módosul:
A 3 438 787 db HU0000135090 ISIN azonosítójú részvény helyett 34 387 870 db HU0000177613 ISIN azonosítójú részvény forog a tőzsdén.

További részletek:

Duna House Holding Nyrt. rendkívüli tájékoztatás

A Duna House Holding részvényekkel kapcsolatos határidős terméket érintő változásokkal kapcsolatban kérjük, hívja üzletkötőjét.


Az E.ON. Hungária Zrt. vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata az ELMŰ és az ÉMÁSZ részvényekkel kapcsolatban (2020.02.17.)

Az E.ON Hungária Zrt. úgy döntött, gyakorolja az Ajánlattevőt megillető vételi jogot (kiszorítás).
A vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat tartalmazza a részvények átadás-átvételének helyét, idejét és módját, a részvények átadásáért fizetendő ellenértéket és az ellenérték megfizetésének idejét és módját.

Az átadáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség, a határidő 2020. február 26. 15:00-ig tart. A transzferálási megbízás Társaságunkhoz történő beérkezésének határideje 2020. február 26. 12:00. A vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatban foglaltak szerint az átadási időszakban érvényesen át nem adott Részvényeket a Céltársaság a Tpt. 76/D. § (5) bekezdése szerint érvénytelenné nyilvánítja.

A részvényesi nyilatkozatot (vételi jog gyakorlásáról szóló  dokumentum 1. számú melléklete) 2 db eredeti példányban szükséges eljuttatni az Equilor Zrt. részére postán vagy személyesen, a letölthető transzfer megbízást pedig 2 db eredeti példányban szükséges elküldeni Társaságunk részére postán vagy személyesen (a transzfer díja 5.000,- Ft alszámlánként).

Letölthető dokumentumok:

Vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat (ELMŰ)
Vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat (ÉMÁSZ)
Transzfer megbízás (ELMŰ)
Transzfer megbízás (ÉMÁSZ)

További információk (a Portfolio.hu honlapjáról)


Az E.ON. Hungária Zrt. nyilvános vételi ajánlata ELMŰ és ÉMÁSZ részvényekre (2019.11.19.)

Az Elmű és az Émász bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank az E.ON. Hungária Zrt. módosított nyilvános vételi ajánlatait jóváhagyta.
Ha élni kíván az ajánlattal, az alábbi dokumentumok kitöltésére van szükség, beérkezési határidő 2019. december 6. 12:00 óra.

Elfogadó nyilatkozatot (vételi ajánlat dokumentum 1. számú melléklete) 2 db eredeti példányban szükséges eljuttatni az Equilor Zrt. részére postán vagy személyesen (vételi ajánlat dokumentum 20. oldalán találhatóak a részletek).
A letölthető transzfer megbízást 2 db eredeti példányban szükséges elküldeni Társaságunk részére postán vagy személyesen (a transzfer díja 5.000,- Ft alszámlánként).

Letölthető dokumentumok:

Nyilvános vételi ajánlat (ELMŰ)
Nyilvános vételi ajánlat (ÉMÁSZ)
Transzfer megbízás (ELMŰ)
Transzfer megbízás (ÉMÁSZ)

További információk (a Portfolio.hu honlapjáról)


Tájékoztató 4IG SPLIT-eseményével kapcsolatban (2019.06.14.)

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.: a továbbiakban: Kibocsátó) közgyűlése 2019. április 25-én döntött a törzsrészvények névértékének ötödölésével történő átalakításáról részvényfelosztás formájában. Ennek hatásaként a Kibocsátó által kibocsátott, 100 Ft névértékű 4iG törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000161518) 20 Ft névértékű törzsrészvényekre (ISIN azonosító: HU0000167788) történő cseréjére kerül sor.

Szabályok az azonnali piacon (Budapesti Értéktőzsde):

- Az eddigi HU0000161518 ISIN azonosítóval rendelkező 4iG törzsrészvények helyett a HU0000167788 ISIN azonosítóval rendelkező 4iG törzsrészvényekkel folyik majd a kereskedés
- A részvények névértéke az eddigi 100 Ft-ról 20 Ft-ra változik
- A tőzsdére bevezetett részvények mennyisége a következők szerint módosul: A 18.800.000 db HU0000161518 ISIN azonosítójú részvény helyett 94.000.000 db HU0000167788 ISIN azonosítójú részvény forog a tőzsdén.

További részletek:

4IG rendkívüli tájékoztatás

A 4IG részvényekkel kapcsolatos határidős terméket érintő változásokkal kapcsolatban kérjük, hívja üzletkötőjét.


Tájékoztató BIF SPLIT-eseményével kapcsolatban (2019.06.07.)

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8–10.; a továbbiakban: Kibocsátó) közgyűlése 2019. április 29-én döntött a törzsrészvények névértékének tizedelésével történő átalakításáról részvényfelosztás formájában. Ennek hatásaként a Kibocsátó által kibocsátott, 100 Ft névértékű BIF törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000088760) 10 Ft névértékű törzsrészvényekre (ISIN azonosító: HU0000167986) történő cseréjére kerül sor.

Szabályok az azonnali piacon (Budapesti Értéktőzsde):

• Az eddigi HU0000088760 ISIN azonosítóval rendelkező BIF törzsrészvények helyett a HU0000167986 ISIN azonosítóval rendelkező BIF törzsrészvényekkel folyik majd a kereskedés.

• A részvények névértéke az eddigi 100 Ft-ról 10 Ft-ra változik.

• A tőzsdére bevezetett részvények mennyisége a következők szerint módosul: A 28 702 444 db HU0000088760 ISIN azonosítójú részvény helyett 287 024 440 db HU0000167986 ISIN azonosítójú részvény forog a tőzsdén.

További részletek:

Budapesti Ingatlan Nyrt. rendkívüli tájékoztatás

A BIF részvényekkel kapcsolatos határidős terméket érintő változásokkal kapcsolatban kérjük, hívja üzletkötőjét.


Tájékoztató Altera SPLIT-eseményével kapcsolatban (2019.01.30.)

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. közgyűlése 2018. december 17-én döntött a részvények névértékének 100 Ft-ról 12,5 Ft-ra történő leszállításáról részvényfelosztás formájában. Ennek hatásaként a társaság által kibocsátott, dematerializált úton előállított 100 Ft névértékű ALTERA részvények (ISIN azonosító: HU0000156112) dematerializált 12,5 Ft névértékű részvényekre (ISIN azonosító: HU0000164504) történő cseréjére kerül sor.

 A HU0000164504 ISIN azonosítójú törzsrészvények Bázisárának és Referenciaárának meghatározása a részvényfelosztás arányának és a kerekítés szabályainak figyelembevételével történik, a HU0000156112 ISIN kódú törzsrészvények 2019. január 31-i Tőzsdenap záróárfolyama alapján.

A Jogelőd Törzsrészvényekkel történő utolsó BÉT kereskedési nap: 2019.01.31.;

A Jogutód Törzsrészvényekkel történő első BÉT kereskedési nap: 2019.02.01.;

A részvényfelosztás értéknapja: 2019.02.05.

Altera Nyrt. rendkívüli tájékoztatás

Az Altera részvényekkel kapcsolatos határidős terméket érintő változásokkal kapcsolatban kérjük, hívja üzletkötőjét.


Tájékoztató a KONZUM SPLIT-eseményével kapcsolatban (2018.10.05.)

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062Budapest, Andrássy út 59., Cg.: 01-10-049323; a továbbiakban: „Társaság”) Split-eseményével kapcsolatban azalábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket.

A Társaság 4/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozatával elhatározta, a Társaság alaptőkéjét jelenleg megtestesítő, összesen 29.284.159 db, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-egyszázötvenkilencdarab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű „A” sorozatútörzsrészvényei szerkezetének módosítását. Ennek következtében a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 292.841.590 db, azaz kettőszázkilencvenkettőmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-ötszázkilencven darab, egyenként HUF 2,5,- azaz Kettő Egész Öt TizedMagyar Forint névértékű törzsrészvény fogja alkotni (a továbbiakban: „Split”), a Társaság a BudapestiÉrtéktőzsdével és a KELER Zrt-vel egyeztetve az alábbi ütemezésben tervezi megvalósítani:

- az utolsó kereskedési nap a (régi) HUF 25,- névértékű „A” sorozatú KONZUMtörzsrészvényekkel (ISIN: HU0000142419) a Budapesti Értéktőzsdén: 2018. év október hó 09. nap;
- az első kereskedési nap az (új) HUF 2,5,- névértékű „A” sorozatú KONZUMtörzsrészvényekkel (ISIN: HU0000160650): 2018. év október hó 10. nap;
- a Split értéknapja: 2018. év október hó 12. nap.

Azon részvénytulajdonosok jogosultak a Split értéknapján az átalakított HUF 2,5,- névértékű KONZUMtörzsrészvényekre, amelyeknek 2018. év október hó 11. napján záráskor HUF 25 névértékű „A” sorozatúKONZUM törzsrészvények vannak nyilvántartva értékpapírszámláján. Minden „A” sorozatú HUF 25,-névértékű KONZUM törzsrészvény helyébe 10 darab HUF 2,5,- névértékű KONZUM törzsrészvénykerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyelösszefüggésben nincs tennivalója.

További részletek:

KONZUM rendkívüli tájékoztatás


Tájékoztató a 4iG SPLIT-eseményével kapcsolatban (2018.09.28.)

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; cégjegyzékszám: 01 10 044993; a továbbiakban: Kibocsátó) közgyűlése 2018. július 26-án döntött a törzsrészvények névértékének tizedelésével történő átalakításáról, részvényfelosztás formájában. Ennek hatásaként a Kibocsátó által kibocsátott, 1000 Ft névértékű 4iG törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000071030) 100 Ft névértékű 4iG törzsrészvényekre (ISIN azonosító: HU0000161518) történő cseréjére kerül sor.

A Kibocsátó HU0000161518 ISIN azonosítószámú törzsrészvényeinek 2018. október 3-i Tőzsdenapra  vonatkozó Bázisárát a Kibocsátó HU0000071030 ISIN azonosítószámú részvényeinek 2018. október 2-i Tőzsdenapon kialakult Záróárának tízzel történő osztásával, és annak a legközelebbi egész számra történő kerekítésével határozza meg. A Budapesti Értéktőzsde az így kialakult Bázisár értékét a 2018. október 2-i Tőzsdenap végén közleményben teszi közzé.

4IG rendkívüli tájékoztatás

A 4iG részvényekkel kapcsolatos határidős terméket érintő változásokkal kapcsolatban kérjük, hívja üzletkötőjét.


BAYER AG  (2018.06.12.)

A Bayer AG tőkeemelés mellett döntött.Ennek keretében a Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) 1:1 arányban (1 meglévő részvénye után 1 db jegyzési jogot kap) jogokat (a továbbiakban: jegyzési jogok) ír jóvá a részvényeseknek, amely jogokat az alábbiak szerint tudják felhasználni:

 1. opció – jegyzés 23/2 arányban (23 db jegyzési jogért 2 új részvény jegyezhető) a részvények jegyzésére minimum 23 db joggal, illetve ennek egész számú többszörösével lehet jelentkezni.
 2. opció – jegyzési jogok eladása (Alapértelmezett)

Jegyzési jogra jogosult, aki: 2018.06.07-án záráskor birtokolta a részvényt. Kérjük, hogy amennyiben élni szeretne jegyzési jogával, legkésőbb 2018. június 13. 08:30-ig juttassa el részünkre erre vonatkozó aláírt megbízását az e-mail címre, a +36 1 235 5190-es fax számra vagy azt telefonon adja meg üzletkötőjének. A megbízásban kérjük, tüntesse fel 7 számjegyű ügyfélkódját valamint a jegyzési jogok és ebből jegyezni kívánt új részvények darabszámát. Amennyiben a fent megjelölt időpontig nem érkezik válasz Öntől, úgy alapértelmezett opcióként a jegyzési jogok a fenti 2. pontnak megfelelően automatikusan értékesítésre kerülnek.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, további információkért látogasson el a BAYER AG oldalára.

A jelen tájékoztatásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. Jelen tájékoztatás nem minősül a Bayer AG részvényeinek megvásárlására, illetve eladására tett ajánlatnak, illetve ajánlattételre való felhívásnak és nem minősül az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelv („Prospektus Irányelv”) szerinti tájékoztatónak.

 

 


Appeninn (2017.06.22.)

Az Appeninn Holding Nyrt. (ISIN: HU0000102132) részvénytulajdonosoknak társasági esemény keretein belül nyilatkozniuk szükséges, hogy a 2016. üzleti évet érintő osztalékfizetés során kifizetésre kerülő részvényenkénti 7 forintos osztalékot készpénzben vagy Appeninn részvényekben kérik.

Fontos, hogy mindkét esetben (készpénz vagy Appeninn részvény választása esetén) az osztalékra jogosult részvényeseknek szükséges kitöltenie és eljuttatnia a nyilatkozatot a Társaság (Appeninn) részére.Ezen nyilatkozaton kívül tulajdonosi igazolást kapnak Apeninn részvénytulajdonos ügyfeleink, amely igazolást szintén továbbítani szükséges a Társaság (Appeninn) részére. A tulajdonosi igazolást postáztuk az érintett részvénytulajdonosoknak.

További információért és a nyilatkozat letöltéséért kérjük, látogasson el az alábbi oldalakra:
https://bet.hu/newkibdata/123828859/appeninn_kozzetetel_osztalek_fizetes_rend_170601.pdf
https://bet.hu/newkibdata/123788448/APP170508_Osztal_k_fizet_si_kozelm_ny.pdf

„A jelen tájékoztatás nem teljes körű, további információkért látogasson el a www.bet.hu/... oldalra
A jelen tájékoztatásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak.”


Deutsche Bank (2017.03.24.)

A Deutsche Bank 8 milliárd eurós tőkeemelés mellett döntött.

Ennek keretében a Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008) 1:1 arányban (1 meglévő részvénye után 1 db jegyzési jogot kap) jogokat (a továbbiakban: jegyzési jogok) ír jóvá a részvényeseknek, amely jogokat az alábbiak szerint tudják felhasználni:

 1. opció – jegyzés 2/1 arányban (2 db jegyzési jogért 1 új részvény jegyezhető) a részvények jegyzésére minimum 2 db-bal, illetve ennek egész számú többszörösével lehet jelentkezni.
 2. opció – jegyzési jogok eladása

Jegyzési jogra jogosult, aki: 2017.03.20-án záráskor birtokolta a részvényt. A jegyzési díj 11,65 EUR / jegyezni kívánt részvény (db).

Kérjük, hogy amennyiben élni szeretne jegyzési jogával, legkésőbb 2017. március 30. 09:00-ig juttassa el részünkre erre vonatkozó aláírt megbízását az info@ersteinvestment.hu e-mail címre, a +36 1 235 5190-es fax számra vagy azt telefonon adja meg üzletkötőjének. A megbízásban kérjük, tüntesse fel 7 számjegyű ügyfélkódját valamint a jegyzési jogok és ebből jegyezni kívánt új részvények darabszámát.

A jegyzési jogokra eladási megbízást legkésőbb 2017. március 30. 09:00-ig adhat írásos, aláírt formában az info@ersteinvestment.hu e-mail címre, a +36 1 235 5190-es fax számra küldve vagy azt telefonon adja meg üzletkötőjének. A megbízásban kérjük, tüntesse fel 7 számjegyű ügyfélkódját valamint az eladni kívánt jogok számát.
Az újonnan kibocsátott részvényekre a meglévőkhöz hasonlóan ugyanolyan osztalékfizetési jogosultság is tartozik.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, további információkért látogasson el a https://www.db.com/newsroom_news/Emissionsvolumen-EN.pdf oldalra
A jelen tájékoztatásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. Jelen tájékoztatás nem minősül a Deutsche Bank AG részvényeinek megvásárlására, illetve eladására tett ajánlatnak, illetve ajánlattételre való felhívásnak és nem minősül az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelv („Prospektus Irányelv”) szerinti tájékoztatónak.


AEGON (2016.08.23.)

Tájékoztatjuk, hogy a AEGON (ISIN: NL0000303709) részvényekkel rendelkező ügyfelek, az alábbi osztalékfizetési módok közül választhatnak.

 1. Osztalék készpénzben: 0,13 EUR/ db
 2. Osztalék részvényben: A tulajdonosok dönthetnek úgy, hogy készpénz helyett részvényben kérik az osztalékot. A vállalat a pontos arányt a határidő lejárta után teszi közzé. Felhívjuk figyelmét, hogy a részvényben történő osztalékfizetést adó terheli.

A választott osztalékfizetés módjáról 2016. szeptember 03-a 17 óráig kell értesítenie társaságunkat írásban, aláírt megbízás formájában. Ezt szkennelve az info@ersteinvestment.hu e-mail címünkre elküldve vagy faxon (Fax: 06 1 235 5190) juttathatja el részünkre.
Amennyiben nem nyilatkozik az osztalékfizetés módjával kapcsolatosan, úgy az osztalékfizetés készpénzben fog megtörténni.

Ha további kérdése van, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat.


TOTAL (2016.03.24.)

Tájékoztatjuk, hogy a letétkezelőtől kapott információk alapján, a TOTAL (ISIN: FR0000120271) részvényekkel rendelkező ügyfelek, az alábbi osztalékfizetési módok közül választhatnak.

 1. Osztalék készpénzben: 0,61 EUR/ db
 2. Osztalék részvényben: A tulajdonosok dönthetnek úgy, hogy készpénz helyett részvényben kérik az osztalékot. A vállalat a pontos arányt a határidő lejárta után teszi közzé. Felhívjuk figyelmét, hogy a részvényben történő osztalékfizetést adó terheli.

A választott osztalékfizetés módjáról 2016. március 30-a 14 óráig kell értesítenie társaságunkat írásban, aláírt megbízás formájában. Ezt szkennelve az  e-mail címünkre elküldve vagy faxon (Fax: 06 1 235 5190) juttathatja el részünkre .
Amennyiben nem nyilatkozik az osztalékfizetés módjával kapcsolatosan, úgy az osztalékfizetés készpénzben fog megtörténni.
A kifizetés várható legkorábbi időpontja 2016. április 12.

Ha további kérdése van, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat.


Deutsche Bank AG (2014.06.10.)

A társaság 1:1 arányban jogokat ír jóvá a részvényeseknek, amely jogokat az alábbiak szerint tudják felhasználni:

 1. opció – jegyzés 5/18 arányban (18 db. jogért 5 db. részvény)
 2. opció – jogok eladása (piaci áron)
 3. opció – jogok elévülése

A jegyzési díj 22,5 EUR / db. jegyezni kívánt részvény. Kérjük, hogy amennyiben élni szeretne jegyzési jogával, 2014. június 17. 09:00-ig juttassa el részünkre erre vonatkozó aláírt megbízását az e-mail címre vagy a +36 1 235 5190-es fax számra. A megbízásban kérjük, tüntesse fel 7 számjegyű ügyfélkódját valamint a jogok és a jegyezni kívánt új részvények számát.

A jogokra piaci áras eladási megbízást adhat írásos formában, vagy telefonon üzletkötőjének illetve központi ügyfélszolgálati telefonszámunkon. (+36 1 2355 151)


Aegon NB (2014.06.02.)

Tájékoztatjuk, hogy az Aegon NB (ISIN: NL0000303709) részvényekkel rendelkező ügyfelek, az alábbi osztalékfizetési módok közül választhatnak.

 1. Készpénz kifizetés: 0,11 EUR / db
 2. Részvény: A tulajdonosok dönthetnek úgy, hogy készpénz helyett részvényben kérik az osztalékot. A vállalat a pontos arány a határidő lejárat után teszi közzé. Felhívjuk figyelmét, hogy az részvényben történő osztalékfizetést 15%-os adó (UK) terheli.

A választott osztalékfizetés módjáról 2014. június 5-e 15 óráig kell értesítenie társaságunkat írásban, aláírt megbízás formájában. Ezt szkennelve vagy faxon jutathatja el részünkre.
Amennyiben nem nyilatkozik, úgy az osztalékfizetés készpénzben fog megtörténni.

Ha további kérdése van, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat.


Google részvények átalakulása (2014.03.28.)

Tájékoztatjuk, hogy a Google részvények átalakításra kerülnek a kibocsátó által.

2013. 03.27-től április 2-ig 3 féle Google részvény lesz forgalomban. A hagyományos részvény és 2 átmeneti részvénysorozat (GOOAV, GOOCV). Április 2-án részvény split-et hajtanak végre, ezért április 3-től részvényfelaprózás keretében új C típusú részvényeket bocsátanak ki. Egyúttal változik az ISIN és ticker kód is.

Az új C típusú részvény nem biztosít szavazati jogot, szemben az A sorozatú részvényekkel. Minden mostani részvény mellé járni fog automatikusan egy C típusú részvény is, ezért az árfolyam hozzávetőleg feleződhet a részvényfelaprózás miatt.

A GOOAV és GOOCV automatikusan A illetve C sorozatú részvényre váltódnak át.

Bloomberg cikk az átalakulásról

Jelen oldalon megjelentetett információk kizárólag tájékoztató jellegűek, az oldalak tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak és befektetési tanácsadásnak. A leírtak alapján az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, a közreadott információkért felelősséget nem vállal.