Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

Waberer’s International Zrt. részvényjegyzés

 
Waberer_s kamion


Waberer’s International Zrt. - Részvényjegyzés június 19.-29. között!

Részvényjegyzési helyek, jegyzés menete, jegyzési módok

A részvényt jegyezni kívánó magánszemélyek és cégek társaságunknál, az Erste Befektetési Zrt.-nél, mint forgalmazónál adhatják le részvény igényléseiket személyesen vagy meghatalmazott útján a jegyzésre kijelölt helyeken, továbbá társaságunk online kereskedési rendszereiben is. Az egyes lehetőségekről az alábbi menüpontokban tájékozódhat részletesen.

ONLINE JEGYZÉS

Az online jegyzési lehetőség azon befektetőink számára elérhető, akik egyébként jogosultak az Erste Befektetési Zrt. www.ersteinvestment.hu című honlapján keresztül elérhető NetBroker elnevezésű internetes rendszer használatára.

JEGYZÉS MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN

Értékpapírszámlával rendelkező ügyfeleink számára. Meghatalmazott csak eseti meghatalmazás birtokában jegyezhet, a meghatalmazás nyomtatvány:

Meghatalmazás

SZEMÉLYES JEGYZÉS

Értékpapírszámlával rendelkező ügyfeleink számára lehetséges.
A részvényjegyzési helyek listája a Tájékoztató 343. oldalán található.

A jegyzés feltétele, hogy a magánszemély vagy gazdálkodó szervezet rendelkezzen értékpapírszámlával az Erste Befektetési Zrt.-nél, leadja kitöltött részvényigénylési nyilatkozatát, és a nyilatkozatban megjelölt darabszámú részvény maximum árral számított ellenértékét a forgalmazónál vezetett ügyfélszámlára átutalja a nyilatkozat leadásakor, de legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napján, azaz június 29. 12:00 óráig. Az értékpapír és ügyfélszámlával még nem rendelkező érdeklődőknek számlát kell nyitniuk ahhoz, hogy részt vehessenek a jegyzésben. A számlanyitás pontos feltételeit itt ismerheti meg, illetve a jobb oldalsávban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, kérjük kérjen visszahívást és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

wab: 3 db kamion


Az Erste elemzőcsapatának Waberer's elemzése az Erste Marketen


Tőzsdére lép a Waberer’s International Zrt.

A Waberer’s International Zrt. („Waberer’s” vagy a „Társaság”), amelynek székhelye és működési központja Budapesten, Magyarországon található, a legnagyobb saját tulajdonú járműparkkal szolgáltatást nyújtó árufuvarozási vállalat az európai FTL-szegmens (komplett rakományok) piacán. A Társaság ügyfeleinek nemcsak egyszerű közúti árufuvarozási szolgáltatást kínál, hanem a logisztikai szolgáltatások teljes skáláját is, az ellátási lánc teljes egészében. Az aktuális pénzügyi év első három hónapjában minden nap több mint 5 000 Waberer’s gépkocsivezető volt mozgásban Európában. Több mint 3 650 kamionnal, amelyek átlagéletkora 3 évnél alacsonyabb, a Waberer’s flottája a legnagyobb és az egyik legkorszerűbb Európában. Az innovatív IT-rendszer által támogatott, magas színvonalú, kifinomult logisztikai rendszer segít abban, hogy a rendelések teljesítése megbízhatóan, hatékonyan és biztonságosan menjen végbe.
Az elmúlt két évtized során a Waberer’s képes volt arra, hogy egyenletes növekedést érjen el. Ami a jövőt illeti, a Waberer’s célkitűzése az, hogy fenntartsa és bővítse vezető szerepét, oly módon, hogy folytatja szerves fejlődését is, miközben válogatott akvizíciókat hajt végre a kelet-közép-európai régióban. A Társaság igen jelentős múlttal rendelkezik mind a belföldi, mind a nemzetközi stratégiai akvizíciók terén, melyekkel a Waberer’s már bizonyította, hogy vezető konszolidátor a szállítási és logisztikai piacon.

A kibocsátás okai, a bevétel felhasználása és annak becsült összege

Az Ajánlattételre abból a célból kerül sor, hogy elősegítse az Értékesítő Részvényes egyes Meglévő Részvényeinek, valamint a Társaság Új Részvényei értékesítését és a tőkebevonást, mindemellett növelje a Társaság ismertségét a nemzetközi befektetői közösség körében és piacot teremtsen a Részvények számára.
A Társaság az Új Részvények eladásából származó nettó árbevételből körülbelül 32 millió eurót a LINK folyamatban levő felvásárlására, a fennmaradó részt vállalati és működőtőke beruházásokra tervezi felhasználni.
Amennyiben a LINK folyamatban lévő felvásárlása meghiúsul (amelyről a vezetőség úgy véli, hogy nem valószínű), a Társaság az Új Részvények eladásából származó nettó árbevételét az európai országokban – köztük Lengyelországban – egyesülések és felvásárlások újabb lehetőségeinek kiaknázására szeretné fordítani, összhangban a Csoport azon célkitűzésével, hogy szelektív akvizíciók révén növelje piaci pozícióját, vagy ennek alternatívájaként lengyelországi üzleti tevékenységének organikus növekedését, valamint vállalati és működőtőke beruházásokat finanszírozzon.
Bár a Társaság a fentiek szerint kívánja felhasználni árbevételét, ennek tényleges realizálása a piaci körülmények, váratlan események illetve egyéb tényezők függvényében ettől eltérhet. Következésképpen a Társaság rendszeresen felül fogja vizsgálni az árbevételi források lehetséges felhasználási lehetőségeit, és adott esetben az ilyen felhasználásokat bármely sajátos körülmény vagy esemény megvalósulásához igazítja.

Részvényjegyzés, ársáv

Az MNB H-KE-III-426/2017. számú határozatával jóváhagyott Tájékoztató alapján a Waberer’s International Zrt. törzsrészvényeit 2017. június 19-től nyilvános értékesítés ke¬retében vásárolhatják meg a teljes jogképességgel rendelkező természetes személyek és jogi entitások (mind a jogi személyiséggel rendelkezők, mind a jogi személyiséggel nem rendelkezők), az Elfogadható Intézményi Befektetők kivételével, és vehetnek részt Magyarországon a Nyilvános Ajánlattételben. A nyilvános értékesítéssel párhuzamosan zártkörű értékesítésre is sor kerül intézményi befektetők részére. A Waberer’s International Zrt. részvények jegyzésére 5100 – 6300 forint közötti ársávban kerül sor. Befektetőként Ön a 6300 Ft-os maximum árfolyamon igényelhet részvényt, a végleges részvényárat a zártkörű jegyzésben kialakuló ár határozza meg, de az nem lehet magasabb a maximális árnál. A végleges részvényár ugyanaz a zártkörű és a nyilvános értékesítésben résztvevő befektetők számára.

Ajánlati Időszak és Ajánlati Ár

A végleges ajánlati árat („Ajánlati Ár”) az Értékesítő Részvényes, a Társaság, a Citigroup Global Markets Limited, a Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, az Erste Group Bank AG, továbbá a Renaissance Securities (Cyprus) Limited határozzák meg könyvépítési eljárás („book building process”) alapján, az ársávon belül. Az Ajánlati Ár várhatóan 2017. június 29. napján vagy akörül kerül közzétételre a Társaság honlapján: www.waberers.com, a Budapesti Értéktőzsde honlapján: www.bet.hu, valamint az MNB hirdetmények közzétételére szolgáló honlapján: www.kozzetetelek.hu, illetve – erre irányuló kérés esetén – nyomtatott formában és ingyenesen elérhető lesz a Társaság székhelyén (együttesen: „Közzétételi Helyek”). Az Ajánlati Árnak az ársávon belül kell maradnia és semmilyen esetben sem lehet magasabb, mint az ársáv felső határa („Maximális Ár”). Az Értékesítésre Felajánlott Részvények Ajánlati Ára ugyanaz a Nyilvános Ajánlattételben, a Munkavállalói Ajánlattételben és az Intézményi Ajánlattételben résztvevő befektetők számára. Az Ajánlati Időszak lejártával az Ajánlati Ár és az eladni kívánt Értékesítésre Felajánlott Részvények végleges száma az Ajánlattétel során alkalmazott könyvépítési eljárással („book building process”) létrehozott ajánlati könyv alapján kerülnek meghatározásra, amelyet az árazási megállapodás („Árazási Megállapodás”) megkötése követhet az Értékesítő Részvényes, a Társaság, valamint a Forgalmazók által.

Ajánlati időszakok:

  • 2017. június 19. napjától kezdődően, 2017. június 29. napján déli 12:00 óráig (CET) bezárólag tehetnek vételi ajánlatokat a Nyilvános Ajánlattételben résztvevő befektetők („Nyilvános Ajánlati Időszak”).
  • 2017. június 19. napjától kezdődően, 2017. június 27. napján 17:00 óráig (CET) bezárólag a Munkavállalói Ajánlattételben résztvevő befektetők („Munkavállalói Ajánlati Időszak”).
  • 2017. június 19. napjától kezdődően, 2017. június 29. napján 17:00 óráig (CET) bezárólag az Intézményi Ajánlattételben résztvevő befektetők („Intézményi Ajánlati Időszak”).

Az Ajánlati Ár Közzététele és az Értékesítésre Felajánlott Részvények végleges száma

Az Ajánlati Ár és az eladni kívánt Értékesítésre Felajánlott Részvények végleges száma 2017. június 29. napján vagy akörül kerül közzétételre a Tőkepiaci Törvény 34. § (3) bekezdésével összhangban. Amennyiben az elégtelen kereslet miatt nem az összes Értékesítésre Felajánlott Részvény kerül értékesítésre, az Új Részvények fognak elsőbbséget élvezni a Meglévő Értékesítésre Felajánlott Részvények előtt.

Tájékoztató és Hirdetmény

A Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyelet a részvények értékesítésével összefüggésben készített tájékoztatót H-KE-III-426/2017. számú határozatával jóváhagyta. A befektetők teljeskörű tájékoztatása érdekében a Tájékoztató és kapcsolódó Hirdetmény teljes szövege itt elérhető:

Tájékoztató
Hirdetmény
Waberer’s ismertető anyag

Ez a dokumentum magyarországi marketing célokat szolgál, és nem teljes körű; nem minősül pénzügyi elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy értékpapírok eladására vagy vételére szóló ajánlatnak. Ez a hirdetés nem szolgálhat befektetési döntések alapjául. A Waberer’s International Zrt. részvényeire vonatkozó ajánlattétel Magyarországon egyedül a magyar tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően közzétett tájékoztató révén és alapján történik, amely nyomtatott formában költségmentesen rendelkezésre áll a Waberer’s International Zrt. székhelyén, 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351., vagy a www.waberers.com weboldalon, a Budapesti Értéktőzsde által működtetett a www.bet.hu weboldalon, az MNB által a közzétételek számára működtetett www.kozzetetelek.hu weboldalon, és a www.ersteinvestment.hu weboldalon, amely az Erste Befektetési Zrt. (engedélyezési száma I-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagsága: Budapesti Értéktőzsde és Deutsche Börse AG), mint a magyarországi nyilvános ajánlattétel forgalmazójának weboldala. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, és értelmezze a befektetéshez kapcsolódó valamennyi díjat, költséget és kockázatot. A Waberer’s International Zrt. részényeibe történő befektetés kiemelten kockázatos. Mielőtt részvényeket vásárolnának, a lehetséges befektetők figyelmesen el kell olvassák a tájékoztóban szereplő kockázati tényezőket. Magyarországon kívül nem kerül sor nyilvános ajánlattételre. A jelen dokumentum nem terjeszthető olyan személyek részére, akik számára az ilyen jellegű információ terjesztése nem megengedett az adott joghatóságban alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések szerint. Így, különösen, a jelen dokumentum nem terjeszthető vagy küldhető el az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Ausztráliába vagy Japánba.

 

Hogyan jegyezhetek? 

Online jegyzés a NetBrokerben

Belépés a NetBrokerbe
NetBroker számlanyitás

Jegyzés Üzletkötőinknél

Üzletkötőink elérhetősége

Jegyzés személyesen

Erste Investment Pont
1054 Budapest, Szabadság tér 14.

Az Erste Bank fiókjainak listája