Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

2028/K Prémium Magyar Állampapír

 

Kinek ajánljuk figyelmébe?

  • akiknek fontos a tőkevédelem, hiszen a hozamkörnyezet változásától függetlenül a kötvény lejáratakor biztosított a befektetett tőke visszafizetése;
  • akiknek fontos, hogy befektetéseiken pozitív reálhozamot érjenek el
  • akik inflációhoz kötött befektetési lehetőségeket keresnek;
  • akik előnyben részesítik az átlátható befektetési megoldásokat, hiszen a Kötvény minden esetben a Meghatározott Kamatbázis Kamatprémiummal növelt értékét fizeti;
  • akiknek fontos, hogy a Magyar Állam, mint Kibocsátó biztosítsa a Kötvény kifizetéseit (kamat + tőke)

termékparaméterek

Elnevezés Prémium Magyar Állampapír
Sorozatszám 2028/K
ISIN kód HU0000405915
Kibocsátó Magyar Állam
Kamatozás kezdőnapja 2022. június 23.
Lejárat napja 2028. június 20.
Futamidő 5 év
Kibocsátás módja Adagolt kibocsátás
Elsődleges forgalombahozatali időszak 2022. június 22 – 2023. június22.
Forgalombahozatali ár A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege
Névérték 1 000 HUF
Kamatozás jellege Változó kamatozású
Kamat mértékének meghatározása A meghatározott Kamatbázis és Kamatprémium összege.
Aktuális kamatbázis Évi 5,10%
Kamatprémium Évi 1,50%
Kamatfizetés napja 2023. június 20.
2024. június 20.
2025. június 20.
2026, június 20.
2027. június 20.
2028. június 20.
Tőkevédelem A kötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül.
Befektetői kör elsődleges forgalombahozatal során Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személy.
Befektetői kör másodlagos piacon Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel.
Kötvény elszámolása Elsődleges Forgalombahozatal során Ügyfél vétel esetén Cut off-ig T+2 nap. Ügyfél eladások esetén az elszámolás Cut off-tól függetlenül T+2 nap.Elsődleges Forgalombahozatalt követően T+2 nap
Cut off 16:30 CET

részletes információk

Nyilvános ajánlattétel forgalomba hozatalról (PDF)

Ismertető (PDF)

kockázati tényezők

  • Kibocsátói kockázat, Magyar Állam kockázati besorolásának negatív irányba történő elmozdulása.
  • Másodlagos piac likviditásának hiánya: ami azt eredményezi, hogy egy esetleges lejárat előtti eladás esetén veszteség érheti Ügyfelet.
  • Esetleges Inflációs várakozásokkal szemben stagfláció kialakulása.
  • A tőkevédelem kizárólag a Kötvény lejáratig való tartása esetén érvényes.
  • Amennyiben a Kibocsátó fizetésképtelen, úgy a tőke és a kamatok kifizetése kétséges.

adózási tudnivalók

Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat. Az adófizetéssel kapcsolatos kérdések pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, melyek a jövőben változhatnak is. Az adójogszabályok és azok értelmezései változhatnak, az abból fakadó következményekért az Erste Befektetési Zrt. nem tehető felelőssé.Az Szja. tv. alapján a magyar lakossági állampapírok, mint nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyben a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekből származó kamatjövedelem 2019. június 1-től érvényes jogszabályok alapján nem minősül jövedelemnek, és így mentesül a kamatadó megfizetése alól.