Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

2026/O Bónusz Magyar Állampapír

 

kinek ajánljuk a figyelmébe?

  • akiknek fontos a tőkevédelem, hiszen a hozamkörnyezet változásától függetlenül a kötvény lejáratakor biztosított a befektetett tőke visszafizetése;
  • akik az átlagos 3 hónapos DKJ aukciós hozama fölött egy előre meghatározott Kamatprémiumot szeretnének elérni;
  • akik előnyben részesítik az átlátható befektetési megoldásokat, hiszen a Kötvény minden esetben a Meghatározott Kamatbázis Kamatprémiummal növelt értékét fizeti;
  • akiknek fontos, hogy a Magyar Állam, mint Kibocsátó biztosítsa a Kötvény kifizetéseit (kamat + tőke);
  • akik optimalizálni szeretnék kamatadó-fizetési kötelezettségeiket, hiszen a lakossági ügyfelek számára elérhető Magyar Állampapírok adómentesek.

termékparaméterek

Elnevezés Bónusz Magyar Állampapír
Sorozatszám 2026/O
ISIN kód HU0000406293
Kibocsátó Magyar Állam
Kamatozás kezdőnapja 2023. február 22.
Lejárat napja 2026. október 21.
Futamidő 3 év
Kibocsátás módja Adagolt kibocsátás
Elsődleges forgalombahozatali időszak 2023. február 21. – 2024. február 21.
Forgalombahozatali ár Kibocsátás napján a Névérték, ezt követően az Elsődleges Forgalombahozatal során a Névérték és a Felhalmozott kamat összege.
Névérték 1 HUF
Értékesítési korlát* 250.000.000 db
*A Bónusz Magyar Állampapír ezen sorozatából adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) legfeljebb 250.000.000 darab mennyiséget értékesíthet. Bővebb információ az Ismertetőben található.
Kamatozás jellege Változó kamatozású
Kamat mértékének meghatározása A meghatározott Kamatbázis és Kamatprémium összege.
Kamatbázis - első kamatperiódus évi 14,17%
Kamatbázis - további kamatperiódus A kamatbázis megegyezik az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredeményes, 3 hónapos hátralévő futamidejű DKJ aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, mely 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal egyenlő.
Kamatprémium évi 1,00%
Kamatfizetés napja 2023. április 21., 2023. július 21.,
2023. október 21., 2024. január 21.,
2024. április 21., 2024. július 21.,
2024. október 21., 2025. január 21.,
2025. április 21., 2025. július 21.,
2025. október 21., 2026. január 21.,
2026. április 21., 2026. július 21.,
2026. október 21.
Tőkevédelem A kötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül.
Befektetői kör elsődleges forgalombahozatal során Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személy.
Befektetői kör másodlagos piacon Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel.
Kötvény elszámolása Elsődleges Forgalombahozatal során Ügyfél vétel esetén Cut off-ig T+2 nap. Ügyfél eladások esetén az elszámolás Cut off-tól függetlenül T+2 nap.Elsődleges Forgalombahozatalt követően T+2 nap
Cut off 16:30 CET

részletes információk

Nyilvános ajánlattétel forgalomba hozatalról (PDF)

Ismertető (PDF)

A Bónusz Magyar Állampapír elnevezésű 2026/O sorozatszámú államkötvények ismertetőinek módosítása - 2023.04.26. (PDF)

kockázati tényezők

  • Kibocsátói kockázat, Magyar Állam kockázati besorolásának negatív irányba történő elmozdulása.
  • Másodlagos piac likviditásának hiánya: ami azt eredményezi, hogy egy esetleges lejárat előtti eladás esetén veszteség érheti Ügyfelet.
  • A tőkevédelem kizárólag a Kötvény lejáratig való tartása esetén érvényes.
  • Amennyiben a Kibocsátó fizetésképtelen, úgy a tőke és a kamatok kifizetése kétséges.

adózási tudnivalók

Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat. Az adófizetéssel kapcsolatos kérdések pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, melyek a jövőben változhatnak is. Az adójogszabályok és azok értelmezései változhatnak, az abból fakadó következményekért az Erste Befektetési Zrt. nem tehető felelőssé.Az Szja. tv. alapján a magyar lakossági állampapírok, mint nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyben a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekből származó kamatjövedelem 2019. június 1-től érvényes jogszabályok alapján nem minősül jövedelemnek, és így mentesül a kamatadó megfizetése alól.