Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

2033/I Prémium Magyar Állampapír

 

Kinek ajánljuk figyelmébe?

 • akiknek fontos a tőkevédelem, hiszen a hozamkörnyezet változásától függetlenül a kötvény lejáratakor biztosított a befektetett tőke visszafizetése;
 • akiknek fontos, hogy befektetéseiken pozitív reálhozamot érjenek el;
 • akik inflációhoz kötött befektetési lehetőségeket keresnek;
 • akik előnyben részesítik az átlátható befektetési megoldásokat, hiszen a Kötvény minden esetben a Meghatározott Kamatbázis Kamatprémiummal növelt értékét fizeti;
 • akiknek fontos, hogy a Magyar Állam, mint Kibocsátó biztosítsa a Kötvény kifizetéseit (kamat + tőke);
 • akik optimalizálni szeretnék kamatadó-fizetési kötelezettségeiket, hiszen a lakossági ügyfelek számára elérhető Magyar Állampapírok adómentesek.

termékparaméterek

Elnevezés Prémium Magyar Állampapír
Sorozatszám 2033/I
ISIN kód HU0000406616
Kibocsátó Magyar Állam
Kamatozás kezdőnapja 2023. augusztus 2.
Lejárat napja 2033. január 20.
Futamidő 10 év
Kibocsátás módja Adagolt kibocsátás
Elsődleges forgalombahozatali időszak 2023. augusztus 1. – 2024. augusztus 1.
Forgalombahozatali ár A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege
Névérték 1 HUF
Értékesítési korlát* 25.000.000 db
*A Prémium Magyar Állampapír ezen sorozatából adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) legfeljebb 25.000.000 darab mennyiséget értékesíthet. Bővebb információ az Ismertetőben található.
Kamatozás jellege Változó kamatozású
Kamat mértékének meghatározása A meghatározott Kamatbázis és Kamatprémium összege.
Kamatbázis - első kamatperiódus évi 14,50%
Kamatbázis - további kamatperiódus A kamatbázis megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal egyenlő.
Kamatprémium évi 0,25%
Kamatfizetés napja 2024. január 20.
2025. január 20.
2026. január 20.
2027. január 20.
2028. január 20.
2029. január 20.
2030. január 20.
2031. január 20.
2032. január 20.
2033. január 20.
Tőkevédelem A kötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül.
Befektetői kör elsődleges forgalombahozatal során Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személy.
Befektetői kör másodlagos piacon Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel.
Kötvény elszámolása Elsődleges Forgalombahozatal során Ügyfél vétel esetén Cut off-ig T+2 nap. Ügyfél eladások esetén az elszámolás Cut off-tól függetlenül T+2 nap.Elsődleges Forgalombahozatalt követően T+2 nap
Cut off 16:30 CET

részletes információk

Nyilvános ajánlattétel forgalomba hozatalról (PDF)

Ismertető (PDF)

Közlemény a 2033/I sorozatszámú Prémium Magyar Állampapírok adagolt kibocsátás útján történő nyilvános ajánlattételének módosításáról - 2023.10.05. (PDF)

Közlemény a 2033/I sorozatszámú Prémium Magyar Állampapírok adagolt kibocsátás útján történő nyilvános ajánlattételének módosításáról - 2023.11.07. (PDF)

Közlemény a 2033/I sorozatszámú Prémium Magyar Állampapírok adagolt kibocsátás útján történő nyilvános ajánlattételének módosításáról - 2023.11.27. (PDF)

Közlemény a 2033/I sorozatszámú Prémium Magyar Állampapírok adagolt kibocsátás útján történő nyilvános ajánlattételének módosításáról - 2023.11.29. (PDF)

Közlemény a 2033/I sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír adagolt kibocsátás útján történő nyilvános forgalomba hozatatlának lezárásáról - 2023.11.22.  (PDF)

kockázati tényezők

 • Kibocsátói kockázat, Magyar Állam kockázati besorolásának negatív irányba történő elmozdulása.
 • Másodlagos piac likviditásának hiánya: ami azt eredményezi, hogy egy esetleges lejárat előtti eladás esetén veszteség érheti Ügyfelet.
 • Esetleges Inflációs várakozásokkal szemben stagfláció kialakulása.
 • A tőkevédelem kizárólag a Kötvény lejáratig való tartása esetén érvényes.
 • Amennyiben a Kibocsátó fizetésképtelen, úgy a tőke és a kamatok kifizetése kétséges.

adózási tudnivalók

Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat. Az adófizetéssel kapcsolatos kérdések pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, melyek a jövőben változhatnak is. Az adójogszabályok és azok értelmezései változhatnak, az abból fakadó következményekért az Erste Befektetési Zrt. nem tehető felelőssé.Az Szja. tv. alapján a magyar lakossági állampapírok, mint nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyben a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekből származó kamatjövedelem 2019. június 1-től érvényes jogszabályok alapján nem minősül jövedelemnek, és így mentesül a kamatadó megfizetése alól.