Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 
fej: Alap Céginfó

Archív alapkezelői közzétételek

Befektetési alapjainkkal kapcsolatos közzétételeink:
Befektetési alap közzétételek

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság befektetési útmutatója:
ESMA útmutató letöltése (PDF)


Archív közzétételeink (2021.03.09-ig)

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2021.03.09.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH. (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Részvényes), mint a Társaság egyedüli Részvényese az 1/2021. (03.02.) számú részvényesi határozatával az alábbi érdemi határozatot hozta:

a)      dr. Mesterházy György Tibort (születési neve: Mesterházy György Tibor, anyja neve: Szemerey Erika, lakcíme: 1052 Budapest, Bécsi utca 5. 1. em. 7., adóazonosító jele: 8374552468, születési ideje: 1969. július 20.) a Társaság igazgatóságának tagjává ismételten megválasztotta (megbízatásának kezdete: 2021. március 3., megbízatásának vége: 2024. március 3.).

Erste Alapkezelő Zrt.

Közzététel letöltése


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2021.03.09.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján 2021. március 10. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. Az Üzletszabályzat Általános rész I. fejezete 5) alfejezetének „Irányadó jogszabályok, fogalmak” kiegészítése a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendeltettel (SFDR);
 2. Az Üzletszabályzat Általános rész II. fejezet B) alfejezetének kiegészítése a „Tájékoztatás a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről” címet viselő 1.4. ponttal; továbbá
 3. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2021. március 10-ei időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Erste Alapkezelő Zrt.

Közzététel letöltése


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2021.02.09.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH. (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Részvényes), mint a Társaság egyedüli Részvényese az 1-6/2021.(01.29.) számú részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

A Részvényes elfogadta az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról, továbbá tudomásul vette a független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról. A Részvényes a Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 2.128.385 eFt mérlegfőösszeggel és 366.408 eFt adózott eredménnyel elfogadta. A Részvényes a 366.408 eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezte és döntött 367.000 eFt osztalék kifizetéséről az eredménytartalék terhére 2021. február 28-ai határidővel. A Részvényes a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok részére a 2020. üzleti évi tevékenységük tekintetében felmentvényt adott. A Részvényes jóváhagyta továbbá a dr. Tercsák Tamás felügyelőbizottsági taggal 2021. január 20. napján megkötött megbízási szerződést.

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása  cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2021.02.02)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/348. számú - meghatalmazott jogi képviselőnk által 2021. január 28. napján kézhez vett - végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változást:

dr. Tercsák Tamás (születési neve: Tercsák Tamás, anyja neve: Nezsényi Éva Veronika, születési ideje: 1968. szeptember 16., lakcíme: 1025 Budapest, Cimbalom köz 3. szám 1. emelet 4. ajtószám, adóazonosító jele: 8371483511) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása 2021. január 18. napjától kezdődően 5 évre, 2026. január 18. napjáig tartó időszakra.

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2021.01.25.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH. (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Részvényes), mint a Társaság egyedüli Részvényese az 1-2/2021.(01.18.) számú részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

 1. döntött arról, hogy a 2020. évre vonatkozóan a Társaság 2020. évi mérlegében bónusz céljára céltartalékot képez;
 2. dr. Tercsák Tamást (születési neve: Tercsák Tamás, anyja neve: Nezsényi Éva Veronika, születési ideje: 1968. szeptember 16., lakcíme: 1025 Budapest, Cimbalom köz 3. szám 1. emelet 4. ajtószám, adóazonosító jele: 8371483511) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává megválasztotta 2021. január 18. napjától kezdődően 5 évre, 2026. január 18. napjáig tartó időszakra, egyúttal fix összegű megbízási díjat határozott meg részére.

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2021. január 20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/344. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat: a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változásokat (Keresztesi Karina munkavállaló együttes cégjegyzési jogának bejegyzése, valamint Ujczné Gáspár Katalin Zsuzsanna és Török Péter Zoltán korábban is cégjegyzésre jogosult munkavállalók aktualizált aláírási címpéldányának becsatolása).

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2021.01.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága - meghatalmazott jogi képviselőnk által 2021. január 11. napján kézhez vett – cg. 01-10-044157/342. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

 1. Adrianus Josephus Antonius Janmaat (születési neve: Adrianus Josephus Antonius Janmaat, an: Judina van den Berg, lakcíme: AT-2380 Perchtoldsdorf, Mühlgasse 28., Ausztria, külföldi adószám: 6697/25031964, születési idő: 1964. március 25.) igazgatósági taggá történő újraválasztása 2020. november 21. napjától 3 évre, 2023. november 21. napjáig tartó időszakra
 2. a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett egyéb változások (új e-aláírás tanúsítványok becsatolása).

Erste Alapkezelő Zrt.

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. közzététele tulajdonosi struktúrával kapcsolatosan (2021.01.12.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének b) pontja, a Bszt. 123.§ (4) bekezdésének b) pontja, továbbá a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tulajdonosi struktúrájával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:

Részvényes neve Részesedés aránya százalékban Részesedés aránya forintban Részvények száma (db) Részesedés aránya szavazatban
Erste Asset Management GmbH 100% 1.000.000.000,- Ft 100.000 100.000

Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei rövidített forgalmazásáról (2020.12.22.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2020. december 31-én (csütörtökön) 12.00 óráig tart. Az ezt követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.

A befektetési jegyek forgalmazása 2020. december 30. napján, valamint 2021. január 4. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Erste Alapkezelő Zrt.

Közzététel letöltése (PDF)


Rendkívüli Közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2020. december 12. napján történő szüneteltetéséről (2020.12.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásavalamennyi forgalmazási helyen2020. december 12. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2020. december 14. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.

Budapest, 2020. december 8.

Erste Alapkezelő Zrt.

Hirdetmény letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2020.12.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján 2020. december 2. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. Az Üzletszabályzat Általános rész II. fejezete O) alfejezetének „A pénzmosás megelőzéséről szóló szabályok” módosítása és kiegészítése; továbbá
 2. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2020. december 2-ai időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2020.11.25.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH (székhely: Ausztria, AT-1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Részvényes) mint a Társaság egyedüli Részvényese az 1/2020.(11.20.) számú részvényesi határozatával Adrianus Josephus Antonius Janmaat urat (születési neve: Adrianus Josephus Antonius Janmaat; születési ideje: 1964. március 25.; anyja neve: Judina van den Berg, lakcíme: AT-2380 Perchtoldsdorf, Mühlgasse 28., Ausztria, külföldi adószáma: 6697/25031964) a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztotta, valamint Javadalmazási bizottságának tagjává ismételten kijelölte 2020. november 21. napjától 3 évre, 2023. november 21 napjáig tartó időszakra.

Erste Alapkezelő Zrt.

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2020.11.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján 2020. november 13. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. Szabályzata a legjobb végrehajtásról” címet viselő 4. számú melléklet módosítása (a kereskedési partnerek körének módosulása);
 2. „Az Erste Alapkezelő Zrt. Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzata” címet viselő 6. számú melléklet módosítása (panaszkezelésért felelős szervezeti egység módosulása) továbbá
 3. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2020. november 13-i időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu. honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2020. november 12.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/338. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat: a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változásokat (Mezei Éva munkavállaló együttes cégjegyzési jogának törlése; Hajasné dr. Telepóczki Noémi munkavállaló együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2020. november 2.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/332. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat: a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változásokat (Kovács Zsófia munkavállaló együttes cégjegyzési jogának törlése; Török Péter munkavállaló együttes cégjegyzési jogának bejegyzése; továbbá korábban is cégjegyzésre jogosultak adataiban bekövetkezett változások bejegyzése, illetve elektronikus aláírási jog bejegyzése).

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2020.10.09.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/330. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

a) Dusan Svitek (an.: Marta Svitekova, szül.: Tvrodosinska, lakcím: SK-90028 Ivanka pri Dunaji, SNP 2192/37, Szlovákia) felügyelőbizottsági tagi tisztségének megszűnése;

b) Mag. Iur. Peter Karl (születési neve: Peter Karl, an: Renate Kurek, születési idő: 1974. július 25., lakcíme: 1160 Bécs, Roseggergasse 40/19., Ausztria, külföldi adóazonosító: 07269/2346) felügyelőbizottsági tag újraválasztása 2020. szeptember 5. napjától 5 évre, 2025. szeptember 5. napjáig tartó időszakra

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2020.09.10.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Részvényes), mint a Társaság egyedüli Részvényese az 1-2/2020.(09.04.) számú részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

a) elfogadta Dusan Svitek(an.: Marta Svitekova, lakcíme: SK-90028 Ivanka pri Dunaji, SNP 2192/37, Szlovákia) felügyelőbizottsági és Javadalmazási bizottsági tag ezen tisztségekről való lemondását 2020. augusztus 31. napi hatállyal, és részére a felmentvényt megadta;

b) Mag. Iur. Peter Karl urat (születési neve: Peter Karl, an: Renate Kurek, lakcíme: 1160 Bécs, Roseggergasse 40/19.) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává újraválasztotta, valamint Javadalmazási bizottságának tagjává ismét kijelölte 2020. szeptember 5. napjától 5 évre, 2025. szeptember 5. napjáig tartó időszakra.

Erste Alapkezelő Zrt.

Közzététel letöltése (PDF)


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2020. augusztus 29. napján történő szüneteltetéséről (2020.08.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásavalamennyi forgalmazási helyen 2020. augusztus 29. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2020. augusztus 31. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad..

Budapest, 2020. augusztus 26.

Erste Alapkezelő Zrt.

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2020.07.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/326. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat: a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változásokat (Kazai Judit munkavállaló cégjegyzési jogának törlése; Bodrogi Henriett munkavállaló együttes cégjegyzési jogának bejegyzése; továbbá korábban is cégjegyzésre jogosultak adataiban bekövetkezett változások bejegyzése, illetve elektronikus aláírási jog bejegyzése).

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2020.06.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján 2020. június 30. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:.

 1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői” címet viselő 2. számú melléklet módosítása (6. pont törlése);
 2. „Az Erste Alapkezelő Zrt. Szabályzata a legjobb végrehajtásról” címet viselő 4. számú melléklet módosítása (a kereskedési partnerek körének módosulása); továbbá
 3. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2020. június 30-ai időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Erste Alapkezelő Zrt.

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatról (2020.05.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Részvényes), mint a Társaság egyedüli Részvényese az 1/2020. (05.22.) számú részvényesi határozatával jóváhagyta a felügyelőbizottság módosított ügyrendjét (elektronikus hírközlő eszközök használatát érintő szabályok meghatározása, az on-line ülés megtartásának szabályai).

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2020.05.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/322. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat: a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változásokat (Szoboszlay Máté István és Havasi Balázs munkavállalók cégjegyzési jogának törlése; Herceg Zsuzsa, Kabai Nándor és Sebők László munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése; továbbá korábban is cégjegyzésre jogosultak adataiban bekövetkezett változások bejegyzése, illetve elektronikus aláírási jog bejegyzése).

Erste Alapkezelő Zrt.

Hirdetmény letöltése (PDF)


Közlemény az első öt végrehajtási helyszínre és a végrehajtás elért minőségére vonatkozó információkról történő tájékoztatásról a 2019. évre vonatkozóan (2020.04.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) eleget téve a MIFID II. és az ahhoz kapcsolódó EU rendeletekben foglalt kötelezettségének a pénzügyi eszközök egyes osztályai vonatkozásában éves szinten az alábbiak szerint összegzi és teszi közzé az öt legjelentősebb kereskedelmi volumenű befektetési vállalkozást, amelyeknél a megelőző évben megbízásokat továbbított, vagy helyezett el végrehajtásra az ügyfeleinek nyújtott portfóliókezelési szolgáltatással összefüggésben, valamint ad tájékoztatást a végrehajtás minőségéről.

Közzététel letöltése (PDF)


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazásáról (2020.03.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041373, továbbiakban: Forgalmazó), mint Forgalmazó biztosítja. A Forgalmazó forgalmazási tevékenysége végzéséhez a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata 1. számú mellékletében meghatározott ügynökök szolgáltatásait veheti igénybe.

A kialakult járványügyi helyzetre és az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank) – mint a Forgalmazó ügynöke - átmenetileg módosította fiókhálózatának nyitva tartási idejét és rendjét, amelyben – a veszélyhelyzet alakulásától függően – további módosulások is várhatók.

Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a folyamatos forgalmazással kapcsolatos naprakész információkat az Erste Bank fiókhálózata és a Forgalmazó további ügynökei tekintetében a Forgalmazó www.ersteinvestment.hu ( https://www.erstebroker.hu/hu/uzletszabalyzat.html ) weboldalán, a Bank bankfiókjainak nyitva tartásával kapcsolatos naprakész információkról továbbá a www.erstebank.hu honlapon szíveskedjenek folyamatosan tájékozódni.

Kérjük Tisztelt Befektetőinket, hogy befektetési megbízásaikat online kereskedési platformokon (NetBroker, Portfolio Online Tőzsde vagy Hozam Plaza), a Bank NetBank vagy TeleBank szolgáltatásain keresztül szíveskedjenek megadni. Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Társaság által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása az említett felületeken továbbra is változatlanul biztosított.

Erste Alapkezelő Zrt.


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazásáról (2020.03.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 139. § (1) bekezdés p) pontja és a Bszt. 123.§. (1) bekezdés h) pontja alapján az alábbiakat teszi közzé: 

A kialakult járványügyi helyzetre és az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cg.01-10-041054) bankfiókjaiban, mint a Társaság által kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein 2020. március 17. napjától kezdődően az ügyfélfogadási idő átmenetileg 15.00 óráig tart, ezáltal a befektetési jegyek vétele és visszaváltása is ezen időpontig biztosított. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. alábbi fiókjaiban az ügyfélfogadás átmenetileg szünetel:

 • Nyíregyháza, Országzászló téri Fiók (4400 Nyíregyháza Országzászló tér 10.);
 • Szigetszentmiklós Auchan Fiók (2310 Szigetszentmiklós, Háros utca 120.); valamint
 • Budapest, Európa Torony Fiók (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26).

Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. bankfiókjainak nyitva tartásával kapcsolatos további naprakész információkról az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. honlapján – www.erstebank.hu – szíveskedjenek folyamatosan tájékozódni! 

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Befektetőinket, hogy a Társaság által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazása online kereskedési csatornákon változatlanul biztosított. 

Erste Alapkezelő Zrt.


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének működésével összefüggésben (2020.03.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a COVID-19 pandémia következtében kialakult járványügyi helyzetre és elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 18. napjától átmenetileg szünetelteti székhelyén a személyes ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének működését. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Társaság továbbra is biztosítja az írásbeli, online, illetve telefonos, telefaxos ügyintézés lehetőségét az alábbi elérhetőségeken:


Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2020.02.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes)az 1-5/2020.(01.30.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta: 

Az egyedüli Részvényes elfogadta az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról, továbbá tudomásul vette a független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról. A Részvényes a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 2.252.953 eFt mérlegfőösszeggel és 523.244 eFt adózott eredménnyel elfogadta. A Részvényes az 523.244 eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezte és döntött 520.000 eFt osztalék kifizetéséről az eredménytartalék terhére 2020. február 29-ei határidővel. A Részvényes a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok részére a 2019. üzleti évi tevékenységük tekintetében felmentvényt adott.

 Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2020.01.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) a 2019. január 13. napján meghozott 1/2020.(01.13.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2019. évre vonatkozóan a Társaság 2019. évi mérlegében bónusz céljára 158.194.164 Ft és annak járulékai (összesen: 188.251.055 Ft) összegben céltartalékot képez.

 Erste Alapkezelő Zrt.Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2020.01.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/312. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezteaTársaság Alapszabálya 17. pontjának (Javadalmazási bizottság) módosítását (a javadalmazási bizottsági tagok megválasztásának időtartama (határozott idejűre változott). 

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közzététele tulajdonosi struktúrával kapcsolatosan (2020.01.09.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének b) pontja, a Bszt. 123.§ (4) bekezdésének b) pontja, továbbá a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tulajdonosi struktúrájával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:

Részvényes neve Részesedés aránya százalékban Részesedés aránya forintban Részvények száma (db) Részesedés aránya szavazatban
Erste Asset Management GmbH 100% 1.000.000.000,- Ft 100.000 100.000

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2019.12.20.)

Közzététel letöltése (PDF)


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei rövidített forgalmazásáról (2019.12.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2019. december 23-án (hétfőn) és 2019. december 31-én (kedden) 12.00 óráig tart. A 12.00 órát követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.

A befektetési jegyek forgalmazása 2019. december 30. napján, valamint 2020. január 2. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2019.12.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/302. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte dr. Kerekes Orsolya (születési neve: Kerekes Orsolya, an:.Pál Magdolna, születési idő: 1969. augusztus 19., lakcíme: 1124 Budapest, Ormódi utca 10/B 1. emelet 2. ajtószám, adóazonosító jele: 8374852232) felügyelőbizottsági tag újraválasztását 2019. november 20. napjától 5 évre, 2024. november 20. napjáig tartó időszakra.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2019.11.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1-3/2019. (11.28.) sz. részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

- a Részvényes a Társaság Alapszabályának 17. pontját (Javadalmazási bizottság)a javadalmazási bizottsági tagok megválasztásának időtartama (határozott idő) tekintetében módosította, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta;

- a Részvényes Mag. Iur. Peter Karl, Dusan Svitek és Adrianus Josephus Antonius Janmaatjavadalmazási bizottsági tagokkijelölésének időtartamáthatározott idejű kijelölésre módosította oly módon, hogyahatározott idő akkor jár le, amikor a javadalmazási bizottsági tag igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagi mandátuma megszűnik;

- a Részvényes a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását (a javadalmazási rendszerrel kapcsolatos feladatok meghatározása) jóváhagyta.


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2019. december 14. napján történő szüneteltetéséről (2019.12.09.)

Közzététel letöltése (PDF)


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2019. december 7. napján történő szüneteltetéséről (2019.12.04.)

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2019.11.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1/2019. (11.18.) sz. részvényesi határozatával dr. Kerekes Orsolyát (születési neve: Kerekes Orsolya, an:.Pál Magdolna, születési idő: 1969. augusztus 19., lakcíme: 1124 Budapest, Ormódi utca 10/B 1. emelet 2. ajtószám, adóazonosító jele:  8374852232) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává 2019. november 20. napjától 5 évre, 2024. november 20. napjáig tartó időszakra ismételten megválasztotta.

Erste Alapkezelő Zrt.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2019.10.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján 2019. november 1. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. Az Üzletszabályzat Általános rész II. fejezete B) alfejezetének „A szerződéskötést megelőző tájékozódási kötelezettség (alkalmassági vizsgálat/teszt)” címet viselő 2. pontjának módosítása;

2. Az Üzletszabályzat Általános rész II. fejezete B) alfejezetének „Az Ügyfél minősítésének szabályai” címet viselő 3. pontjának módosítása;

3. Az Erste Alapkezelő Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői” címet viselő 2. számú melléklet módosítása (a 7. pont törlése); továbbá

4. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2019. november 1-jei időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2019.10.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/286. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változásokat (Szakács Nóra munkavállaló együttes cégjegyzési jogának és Gálfi Anita Mariann cégjegyzésre jogosult munkavállaló adataiban bekövetkezett változás bejegyzése).


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása MNB határozatról (2019.10.08)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 180. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve tájékoztatásul közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank által a Társaságnál 2018. augusztus 5. napjától kezdődően lefolytatott átfogó vizsgálatának lezárása tárgyában hozott H-JÉ-III-B-48/2019. számú határozatának rendelkező részét.

Melléklet: az H-JÉ-III-B-48/2019. számú MNB határozat rendelkező része - Letöltés (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2019.09.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján 2019. szeptember 17. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői” címet viselő 2. számú melléklet; továbbá
 2. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2019. szeptember 17. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2019.09.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/266. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte a Társaság könyvvizsgálójának 2019. augusztus 1. napjától a  PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464; személyében felelőstermészetes személy könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (anyja neve: Prechlik Gabriella, lakcíme: 1188 Budapest Akvamarin u. 1. szám, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006097)  a 2020. évi éves beszámoló részvényesi elfogadásának határnapjáig, 2021. május 31-ig szóló időtartamra.


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2019. augusztus 10. napján történő szüneteltetéséről (2019.08.07.)

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2019.08.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1/2019. (07.31.) sz. Részvényesi határozatával az alábbi érdemi határozatokat hozta:

-        a Részvényes a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464; személyében felelős, kijelölttermészetes személy könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (anyja neve: Prechlik Gabriella, lakcíme: 1188 Budapest Akvamarin u. 1. szám, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006097) a tisztségéből visszahívta, ezzel egyidejűleg a Társaság könyvvizsgálójának 2019. augusztus 1. napjától a  PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464; személyében felelőstermészetes személy könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (anyja neve: Prechlik Gabriella, lakcíme: 1188 Budapest Akvamarin u. 1. szám, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006097)  a 2020. évi éves beszámoló részvényesi elfogadásának határnapjáig, 2021. május 31-ig szóló időtartamra megválasztotta és megállapította a könyvvizsgáló díjazását;

-        felhatalmazta az Igazgatóságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2019.07.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján 2019. július 16. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői” címet viselő 2. számú melléklet;
 2. „Az Erste Alapkezelő Zrt. Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzata” címet viselő 6. számú melléklet módosítása; továbbá
 3. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2019. július 16. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2019.06.19.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/254. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változást: a Társaság könyvvizsgálója a 2019. évi éves beszámoló részvényesi elfogadásának határnapjáig, 2020. május 31-ig szóló időtartamra a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464), a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (anyja neve: Prechlik Gabriella, lakcíme: 1188 Budapest Akvamarin u. 1. szám, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006097).


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2019.05.24.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1-2/2019. (05.23.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

- a Részvényes a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464; személyében felelős, kijelölttermészetes személy könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (anyja neve: Prechlik Gabriella, lakcíme: 1188 Budapest Akvamarin u. 1. szám, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006097) a tisztségéből visszahívta, ezzel egyidejűleg a Társaság könyvvizsgálójának 2019. május 23. napjától a  PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464; személyében felelőstermészetes személy könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (anyja neve: Prechlik Gabriella, lakcíme: 1188 Budapest Akvamarin u. 1. szám, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006097)  a 2019. évi éves beszámoló részvényesi elfogadásának határnapjáig, 2020. május 31-ig szóló időtartamra megválasztotta;

- A Részvényes a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását (a működéssel összefüggő technikai szabályok módosítása) jóváhagyta.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2019.05.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/252. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett alábbi változásokat: Kerényi Béla Balázs és Molnár Eszter munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése.


Közlemény az első öt végrehajtási helyszínre és a végrehajtás elért minőségére vonatkozó információkról történő tájékoztatásról a 2018-ra vonatkozóan (2019.04.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) eleget téve a MIFID II., valamint az ahhoz kapcsolódó EU rendeletekben foglalt kötelezettségének a pénzügyi eszközök egyes osztályai vonatkozásában éves szinten az alábbiak szerint összegzi és teszi közzé az öt legjelentősebb kereskedelmi volumenű befektetési vállalkozást, amelyeknél a megelőző évben megbízásokat továbbított vagy helyezett el végrehajtásra az ügyfeleinek nyújtott portfóliókezelési szolgáltatással összefüggésben, valamint ad tájékoztatást a végrehajtás minőségéről.

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2019.03.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján 2019. március 7. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. Szabályzata a legjobb végrehajtásról” címet viselő 4. számú melléklet; továbbá
 2. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2019. március 7. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2019.02.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/250. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat: a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változásokat (Dobák Katalin és Hajasné dr. Telepóczki Noémi munkavállalók együttes cégjegyzési jogának törlése, Szoboszlay Máté István munkavállaló együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2019.02.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1-5/2019.(01.31.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

Az egyedüli Részvényes elfogadta az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról, továbbá tudomásul vette a független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról. A Részvényes a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 2.061.441 eFt mérlegfőösszeggel és 352.079 eFt adózott eredménnyel elfogadta. A Részvényes a 352.079 eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezteés döntött 352.000 eFt osztalék kifizetéséről az eredménytartalék terhére 2019. február 28-ai határidővel. A Részvényes a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok részére felmentvényt adott.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2019.01.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján 2019. február 1. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői” címet viselő 2. számú melléklet 5. pontjának módosítása; továbbá
 2. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2019. február 1. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2019.01.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) a 2019. január 14. napján meghozott határozatával döntött arról, hogy a 2018. évre vonatkozóan a Társaság 2018. évi mérlegében bónusz céljára 152.000.000 Ft és annak járulékai (összesen: 183.920.000 Ft) összegben céltartalékot képez.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2019.01.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2019. január 15. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. Az Üzletszabályzat Általános része II. fejezetének a „Díjak és költségek” címet viselő F) 2. pontjának módosítása;
 2. az Üzletszabályzat Különös része I. fejezetének „A költségekről és kapcsolódó díjakról szóló utólagos tájékoztatás” címet viselő 5.3.2. pontjának módosítása,
 3. a „Portfóliókezelési szerződés Minta” címet viselő 1. számú melléklet módosítása; továbbá
 4. az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészítése a 2019.01.15. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2019.01.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/248. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változást: a Társaság könyvvizsgálója a 2018. évi éves beszámoló részvényesi elfogadásának határnapjáig, 2019. május 31-ig szóló időtartamra továbbra is a  PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464), 2018. november 22. napjától kezdődően azonban a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló:Lippényi Krisztina (anyja neve: Prechlik Gabriella, lakcíme: 1188 Budapest Akvamarin u. 1. szám, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006097).


Az Erste Alapkezelő Zrt. közzététele tulajdonosi struktúrával kapcsolatosan (2019.01.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének b) pontja, a Bszt. 123.§ (4) bekezdésének b) pontja, továbbá a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tulajdonosi struktúrájával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:

Részvényes neve Részesedés aránya százalékban Részesedés aránya forintban Részvények száma (db) Részesedés aránya szavazatban
Erste Asset Management GmbH 100% 1.000.000.000,- Ft 100.000 100.000

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2018.11.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1/2018.(11.22.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatot hozta: a Társaság könyvvizsgálója a 2018. évi éves beszámoló részvényesi elfogadásának határnapjáig, 2019. május 31-ig szóló időtartamra továbbra is a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464), 2018. november 22. napjától kezdődően azonban a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (anyja neve: Prechlik Gabriella, lakcíme: 1188 Budapest Akvamarin u. 1. szám, könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006097).


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. december 1. napján történő szüneteltetéséről (2018.11.27.)

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2018.11.19.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/245. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- a vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai körében Pázmány Balázs (születési neve: Pázmány Balázs, an: dr. Tóth Ágnes Erzsébet, születési idő: 1975. március 7., lakcíme: 1141 Budapest, Fischer István u. 103., adóazonosító jel: 8395113633) igazgatósági taggá, egyben igazgatósági elnökké történő újraválasztása 2018. szeptember 11. napjától 3 évre, 2021. szeptember 11. napjáig tartó időszakra (ismételt bejegyzés adminisztrációs okból a cg. 01-10-044157/243. számú végzésben foglaltakkal egyező tartalommal),
- a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változásokat (Gonda Bettina, Mezei Éva, Szépfalvi Edit és dr. Stift Győző munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2018.10.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2018. október 16. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzata” címet viselő 6. számú melléklet módosítása
 2. „Az üzleti titokra és az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok” címet viselő 8. számú melléklet módosítása
 3. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2018. október 16. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2018.10.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/243. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változást: a vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) körébenPázmány Balázs (születési neve: Pázmány Balázs, an: dr. Tóth Ágnes Erzsébet, születési idő: 1975. március 7., lakcíme: 1141 Budapest, Fischer Istvánu. 103., adóazonosító jel: 8395113633)igazgatósági taggá, egyben igazgatósági elnökké történő újraválasztása 2018. szeptember 11. napjától 3 évre, 2021. szeptember 11. napjáig tartó időszakra.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2018.09.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1/2018. (09.06.) sz. Részvényesi határozattal az alábbi érdemi határozatot hozta: Pázmány Balázst (születési neve: Pázmány Balázs, an: dr. Tóth Ágnes Erzsébet, születési idő: 1975. március 7., lakcíme: 1141 Budapest, Fischer Istvánu. 103., adóazonosító jel: 8395113633) a Társaság igazgatóságának tagjává 2018. szeptember 11. napjától 3 évre, 2021. szeptember 11. napjáig tartó időszakra újraválasztotta.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2018.06.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/241. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változást:

- a Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.10. pontját (A Társaság legfőbb szerve, az alapítói (részvényesi) határozat) a vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos döntések meghozatalának joga tekintetében 2018. május 24-én módosította.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2018.05.24.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1-2/2018. (05.24.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

- a Részvényes a Társaság Alapszabályának 9.10. pontját (A Társaság legfőbb szerve, az alapítói (részvényesi) határozat)a vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos döntések meghozatalának joga tekintetében módosította, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta;

- A Részvényes a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását (a javadalmazási rendszerrel kapcsolatos feladatok meghatározása) jóváhagyta.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2018.05.22.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/239. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változást:

- a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változást (Varga Róbert munkavállaló együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).


Közlemény az első öt végrehajtási helyszínre és a végrehajtás elért minőségére vonatkozó információkról történő tájékoztatásról a 2017-re vonatkozóan (2018.04.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) eleget téve a MIFID II., valamint az ahhoz kapcsolódó EU rendeletekben foglalt kötelezettségének a pénzügyi eszközök egyes osztályai vonatkozásában éves szinten az alábbiak szerint összegzi és teszi közzé az öt legjelentősebb kereskedelmi volumenű befektetési vállalkozást, amelyeknél a megelőző évben megbízásokat továbbított vagy helyezett el végrehajtásra az ügyfeleinek nyújtott portfóliókezelési szolgáltatással összefüggésben, valamint ad tájékoztatást a végrehajtás minőségéről.

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról  (2018.04.25.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2018. április 25. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. Szabályzata a legjobb végrehajtásról” címet viselő 4. számú melléklet módosítása
2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2018.április 25. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.huhonlapon.

Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2018.03.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1-2/2018. (03.01.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

- dr. Mesterházy György Tibor urat (született Mesterházy György Tibor, an.: Szemerey Erika, lakcíme: 1052 Budapest, Bécsi u 5. 1. em. 7., adóazonosító jele: 8374552468, születési idő: 1969. július 20.) a Társaság igazgatóságának tagjává ismételten megválasztotta (megbízatásának kezdete: 2018. március 2., megbízatásának vége: 2021. március 2.),

- A Részvényes a könyvvizsgálót tisztségéből visszahívta és a Társaság könyvvizsgálójának 2018. március 2. napjától a  PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464; személyében felelőstermészetes személy könyvvizsgáló: Balázs Árpád, anyja neve: Kozma Hedvig, Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006931, lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.) újraválasztotta a 2018. évi éves beszámoló részvényesi elfogadásának határnapjáig, 2019. május 31-ig szóló időtartamra, egybenfelhatalmazta az Igazgatóságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2018.02.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2018. február 21. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. Szabályzata a legjobb végrehajtásról” címet viselő 4. számú melléklet módosítása

2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2018. február 21. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2018.02.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes)az 1-5/2018.(02.01.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

Az egyedüli Részvényes elfogadta az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról, továbbá tudomásul vette a független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról. A Részvényes a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 1.874.399 eFt mérlegfőösszeggel és 233.640 eFt adózott eredménnyel elfogadta. A Részvényes a 233.640 eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezteés döntött 200.000 eFt osztalék kifizetéséről az eredménytartalék terhére 2018. február 28-ai határidővel. A Részvényes a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok részére felmentvényt adott.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2018.01.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/235. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- Dusan Svitek (születési neve: Dusan Svitek; anyja neve: Marta Svitekova, szül.: Tvrodosinska; születési idő: 1973. október 27.; lakcíme: SK-90028 Ivanka pri Dunaji, SNP 2192/37, Szlovákia) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását 2017. december 19. napjától 5 évre, 2022. december 19. napjáig tartó időszakra,
- a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változásokat (Benkő Rita és Szabó Balázs munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2018.01.12.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) a 2018. január 9. napján meghozott határozatával döntött arról, hogy a 2017. évre vonatkozóan a Társaság 2017. évi mérlegében bónusz céljára 141.630.000 Ft és annak járulékai (összesen: 171. 372. 300 Ft) összegben céltartalékot képez.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közzététele tulajdonosi struktúrával kapcsolatosan (2018.01.10)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének b) pontja, a Bszt. 123.§ (4) bekezdésének b) pontja, továbbá a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tulajdonosi struktúrájával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:

Részvényes neve Részesedés aránya százalékban Részesedés aránya forintban Részvények száma (db) Részesedés aránya szavazatban
Erste Asset Management GmbH 100% 1.000.000.000,- Ft 100.000 100.000

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2017.12.29.)

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2017.12.27)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes)az 1-2/2017.(12.19.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:
- a Részvényes Dusan Svitek urat (születési neve: Dusan Svitek; anyja neve: Marta Svitekova, szül.: Tvrodosinska; születési idő: 1973. október 27.; lakcíme: SK-90028 Ivanka pri Dunaji, SNP 2192/37, Szlovákia) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává 2017. december 19. napjától 5 évre, 2022. december 19. napjáig tartó időszakra megválasztotta
- a Részvényes Dusan Svitek urat a Társaság Javadalmazási Bizottságának tagjává kijelölte.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2017.12.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/233. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte Adrianus Josephus Antonius Janmaat (születési neve: Adrianus Josephus Antonius Janmaat, an: Judina van den Berg, lakcíme: AT-2380 Perchtoldsdorf, Mühlgasse 28., Ausztria, külföldi adószám: 6697/25031964, születési idő: 1964. március 25.) igazgatósági taggá történő újraválasztását 2017. november 20. napjától 3 évre, 2020. november 20. napjáig tartó időszakra.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2017.11.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1-3/2017.(11.14.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

- A Részvényes Adrianus Josephus Antonius Janmaat urat (születési neve: Adrianus Josephus Antonius Janmaat, an: Judina van den Berg, lakcíme: AT-2380 Perchtoldsdorf, Mühlgasse 28., Ausztria, külföldi adószám: 6697/25031964, születési idő: 1964. március 25.) a Társaság igazgatóságának tagjává 2017. november 20. napjától 3 évre, 2020. november 20. napjáig tartó időszakra újraválasztotta,
- A Részvényes a Társaság Alapszabályának a Javadalmazási Bizottságról szóló 17. pontját módosította,
- A Részvényes tudomásul vetteMag. Heinz Bednar (an.: Margarethe Leinfellner, lakóhely: AT-1140 Wien, Knödelhüttenstrasse 412.) Javadalmazási bizottságában betöltött tisztségének 2017. november 4-ei hatállyal történő megszűnését.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2017.10.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/231. számú kijavító végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változást:

Mag. Iur. Peter Karl (születési neve: Peter Karl, an: Renate Kurek, születési idő: 1974. július 25., lakcíme: 1090 Bécs, Saulengasse 19/21., Ausztria,)  felügyelőbizottsági tag kézbesítési megbízottja a Rácz Ildikó Éva Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Benczúr u. 5. 3/21/a.) 2015. szeptember 4. napjától 5 évre, 2020. szeptember 4. napjáig tartó időszakra.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2017.10.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2017. október 5. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. Az Üzletszabályzat „A pénzmosás megelőzéséről szóló szabályok” címet viselő O) pontjának módosítása
2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2017.10.05. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2017.10.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/229. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- Mag. Heinz Bednar (születési neve: Heinz Bednar, anyja meve: Margarethe Leinfellner, lakóhelye: AT-1140 Wien, Knödelhüttenstrasse 142.) felügyelőbizottsági tagi mandátumának megszűnése 2017. szeptember 9-ei hatállyal,
- Cselovszki Róbert (születési neve: Cselovszki Róbert, anyja neve: Serdült Ilona, születési idő: 1969. február 13., lakóhelye: 1035 Budapest, Váradi u. 12. I/4., adóazonosító jele: 8372983097) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása 2017. szeptember 10. napjától kezdődően 5 (öt) évre, 2022. szeptember 10. napjáig tartó időre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2017.09.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes)az 1/2017.(09.04.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatot hozta:

A Részvényes Cselovszki Róbert urat (születési neve: Cselovszki Róbert, anyja neve: Serdült Ilona, születési idő: 1969. február 13., lakóhelye: 1035 Budapest, Váradi u. 12. I/4., adóazonosító jele: 8372983097) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává 2017. szeptember 10. napjától kezdődően 5 (öt) évre, 2022. szeptember 10. napjáig tartó időszakra újraválasztotta.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2017.07.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/227. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások (Dézsi Erzsébet Éva, Lubinczki Judit, valamint Oszlay Péter munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése, Nagy Tibor Zoltán és Tombi Katalin munkavállalók együttes cégjegyzési jogának törlése)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2017.05.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy - az Igazgatóság határozata alapján, 2017. május 23. napi hatállyal - az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. Szabályzata a legjobb végrehajtásról” címet viselő 4. számú melléklet módosítása.
 2. „Az Erste Társaság Zrt. Összeférhetetlenségi politikája” címet viselő 5. számú melléklet módosítása.
 3. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2017.05.23. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit - saját érdekükben - gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2017.05.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/224. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

 • a Társaság korábbi könyvvizsgálóját, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési szám:  001165, természetes személy könyvvizsgáló: Sulyok Krisztina, anyja neve: Czink Ilona, Könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: 006660, lakcíme: 1214 Budapest, Technikus u. 5.) 2017. április 18-ai hatállyal a cégjegyzékből törölte,
 • a Társaság könyvvizsgálójának 2017. április 19. napjától a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464; személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló: Balázs Árpád, anyja neve: Kozma Hedvig, Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006931, lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.) a 2017. évi éves beszámoló részvényesi elfogadásának határnapjáig, 2018. május 31-ig szóló időtartamra bejegyezte.

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes)az 1-2/2017.(04.18.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

 • a Társaság könyvvizsgálójának megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési szám:  001165, természetes személy könyvvizsgáló: Sulyok Krisztina, anyja neve: Czink Ilona, Könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: 006660, lakcíme: 1214 Budapest, Technikus u. 5.) ezen tisztségéből visszahívta, és a Társaság könyvvizsgálójának 2017. április 19. napjától a  PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-063022, nyilvántartja:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464; személyében felelőstermészetes személy könyvvizsgáló: Balázs Árpád, anyja neve: Kozma Hedvig, Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006931, lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.) választotta meg a 2017. évi éves beszámoló részvényesi elfogadásának határnapjáig, 2018. május 31-ig szóló időtartamra azzal, hogy a könyvvizsgáló 2017. évi auditori tevékenységének megbízási díja 3.275.055 Ft (hárommillió-kettőszázhetvenötezerötvenöt forint),
 • a Társaság Alapszabályának 8.1. pontját a Ptk. 3:261.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosította.

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2017. március 9. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői” címet viselő 2. számú melléklet módosítása.
 2. „Az Erste Alapkezelő Zrt. SZABÁLYZATA A LEGJOBB VÉGREHAJTÁSRÓL” címet viselő 4. számú melléklet módosítása
 3. „Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat” címet viselő 6. számú melléklet módosítása
 4. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2017.03.09. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit - saját érdekükben - gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2017.02.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy - az Igazgatóság határozata alapján, 2017. február 14. napi hatállyal - az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői” címet viselő 2. számú melléklet módosítása.
2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2017.02.14. időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit - saját érdekükben - gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatokról (2017.01.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy a hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1-5/2017.(01.24.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

Az egyedüli Részvényes elfogadta az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról, továbbá tudomásul vette a független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról. A Részvényes a Társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 1.825.107 eFt mérlegfőösszeggel és 204.783 eFt adózott eredménnyel elfogadta. A Részvényes a 204.783 eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezteés döntött 203.000 eFt osztalék kifizetéséről az eredménytartalék terhére 2017. február 24-ei határidővel. A Részvényes a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok részére felmentvényt adott.


Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2017. február 6. napján történő szüneteltetéséről (2017.01.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása technikai okok miatt valamennyi forgalmazási helyen 2017. február 6-án (hétfőn) szüneteltetésre kerül. A befektetési jegyek forgalmazása 2017. február 7-én (kedden) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,  tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) a 2017. január 11. napján meghozott határozatával döntött arról, hogy a 2016. évre vonatkozóan a Társaság 2016. évi mérlegében bónusz céljára céltartalékot képez.


Az Erste Alapkezelő Zrt. adatszolgáltatása 2017.01.09.

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének b) pontja, a Bszt. 123.§ (4) bekezdésének b) pontja, továbbá a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tulajdonosi struktúrájával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:

Részvényes neve Részesedés aránya százalékban Részesedés aránya forintban Részvények száma (db) Részesedés aránya szavazatban
Erste Asset Management GmbH 100% 1.000.000.000,- Ft 100.000 100.000

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatról és cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2017.01.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h) és j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g) és i.) pontja alapján közzéteszi, hogy

a) az egyedüli részvényes 1/2016. (12.20.) Részvényesi határozatában megállapította, hogy Mag. Heinz Bednar felügyelőbizottsági tag és egyben elnök új lakcíme: AT-1140 Wien, Knödelhüttenstrasse 142., Ausztria,

b) a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cg. 01-10-044157/221. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:
- a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások (Dobák Katalin és Havasi Balázs munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése, Seress-Pőcze Brigitta munkavállaló adatmódosulása, Kanusev Zsuzsanna munkavállaló együttes cégjegyzési jogának törlése),
- Mag. Heinz Bednar felügyelőbizottsági tag és egyben elnök lakcímének módosulása.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2016.11.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2016. október 25. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. az Üzletszabályzat 4. számú mellékletbe foglalt Legjobb végrehajtásról szóló szabályzat módosítása

2. egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2016. október 25-i időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2016. október 15. napján történő szüneteltetéséről (2016.09.30.)

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a befektetési szolgáltatási tevékenységére vonatkozó Üzletszabályzatának módosításáról (2016.07.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az elmúlt időszak átfogó jogszabályváltozásaira tekintettel a Társaság igazgatósága a 3/26.07.2016 számú határozatával elfogadta a Társaság befektetési szolgáltatásokra vonatkozó, átdolgozott, újraszerkesztett és valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatát.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2016. augusztus 1.napja.

Hirdetmény letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/219. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások (Kovács Zsófia munkavállaló együttes cégjegyzési jogának bejegyzése, Molnár Eszter munkavállaló együttes cégjegyzési jogának törlése)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2016.04.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2016. április 5. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. A 6. számú mellékletbe foglalt a Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat módosítása

2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2016. április 5-i időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2016.04.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/217. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- az Erste Asset Management GmbH (mint egyedüli részvényes) székhelye megváltozott, új székhelye: A-1100 Vienna, am Belvedere 1., Ausztria,

- az Erste Asset Management GmbH (mint egyedüli részvényes) kézbesítési megbízottjának megváltozását.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2016.03.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) a 2016. március 7. napján meghozott határozatával rögzítette, hogy az Erste Asset Management GmbH(mint egyedüli részvényes) székhelye megváltozott, új székhelye: A-1100 Vienna, Belvedere 1., Ausztria.
A Részvényes felkérte az igazgatóságot, hogy a változás átvezetése érdekében járjon el a cégbíróságnál és egyéb hatóságoknál.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2016.03.09.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2016. március 9. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

 1. A 4. számú mellékletbe foglalt Legjobb végrehajtásról szóló szabályzat módosítása;
 2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2016. március 9-i időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2016.02.19.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/214. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

 • a Társaság könyvvizsgálója 2016. január 28. napjától 2017. május 31. napjáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Sulyok Krisztina, (an.: Czink Ilona) 1214 Budapest, Technikus utca 5. szám alatti lakos,
 • a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások (Kulcsár Nóra és Kincsesné Gálfi Anita Mariann munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).

A fenti változások a Társaság egyedüli részvényese által 2016. január 28. napján meghozott határozatokon és az ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési kérelmen alapulnak.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2016.02.02)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy a hogy az egyedüli részvényes (Részvényes)az 1-8/2016.(01.28.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

Az egyedüli Részvényes a Társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 1.801.190 eFt mérlegfőösszeggel és 1.182 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 271.182 eFt adózott eredménnyel  elfogadta. A Részvényes 270.000 eFt osztalék kifizetéséről döntött 2016. február 19-ei határidővel, 1.182 eFt-ot pedig eredménytartalékba helyezett. A Részvényes a vezető tisztségviselők részére felmentvényt adott. A Részvényes a könyvvizsgálót tisztségéből visszahívta, és 2016. január 28. napjától a következő éves beszámoló Részvényes által történő elfogadásának határnapjáig, 2017. május 31-ig újraválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, nyilvántartását vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, kamarai nyilvántartási szám: 001165, kijelölt könyvvizsgáló: Sulyok Krisztina, Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 006660.) a Társaság könyvvizsgálójának. A Részvényes felhatalmazta az Igazgatóságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.

A Részvényes határozatot hozott továbbá arról, hogy a Javadalmazási Bizottság tagjai sorából visszahívja Günther Alois Mandl urat, és határozatlan időtartamara a Javadalmazási Bizottság tagjává megválasztotta Mag. Iur. Peter Karl urat.

A Részvényes a fentieken túlmenően az Alapszabályt a Javadalmazási Bizottságról szóló új 17. ponttal egészítette ki, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2016.01.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) (Társaság) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) a 2016. január 11. napján meghozott határozatával döntött arról, hogy a 2015. évre vonatkozóan a Társaság 2015. évi mérlegében bónusz céljára céltartalékot képez.


Az Erste Alapkezelő Zrt. adatszolgáltatása (2016.01.14)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének b) pontja, a Bszt. 123.§ (4) bekezdésének b) pontja, továbbá a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tulajdonosi struktúrájával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:

Részvényes neve Részesedés aránya százalékban Részesedés aránya forintban Részvények száma (db) Részesedés aránya szavazatban
Erste Asset Management GmbH 100% 1.000.000.000,- Ft 100.000 100.000

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2015.11.24.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2015. november 19. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői” címet viselő 2. számú melléklet módosítása.
2. A 4. számú mellékletbe foglalt Legjobb végrehajtásról szóló szabályzat módosítása.
3. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2015. november 19-i időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2015.10.20.)

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2015.09.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2015. szeptember 10. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. „Az Erste Alapkezelő Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői”címet viselő 2. számú melléklet módosítása.

2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2015. szeptember 10-i időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye tulajdonosi határozatokról (2015.09.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012)  a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének e) pontja és 167. § (2) bekezdése, valamint a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapjánközzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) 2015. szeptember 3. napján az alábbi 1-4/2015.(09.03.) számú határozatokat hozta:

1.) A Részvényes Pázmány Balázst (születési neve: Pázmány Balázs, an: dr. Tóth Ágnes Erzsébet, születési idő: 1975. március 7., lakóhely: 1141 Budapest, Fischer István u. 103., adóazonosító jel: 8395113633) a Társaság igazgatóságának tagjává 2015. szeptember 10. napjától 3 évre, 2018. szeptember 10. napjáig tartó időszakra újraválasztotta.

2.) A Részvényes Günther Alois Mandl felügyelőbizottsági tag (an.: Maria Else Lampl, lakcím: AT-1030 Wien, Neulinggasse 34-36/1/5.) ezen tisztségről való lemondását 2015. szeptember 3-ai hatállyal elfogadta.

3.) A Részvényes Mag. Iur. Peter Karl urat (születési neve: Peter Karl, an: Renate Kurek, születési idő: 1974. július 25., lakcíme: 1090 Bécs, Saulengasse 19/21., Ausztria, külföldi adóazonosító: 07 269/2346) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává 2015. szeptember 4. napjától 5 évre, 2020. szeptember 4. napjáig tartó időszakra megválasztotta.

4.) Részvényes megállapította, hogy Adrianus Josephus Antonius Janmaat igazgatósági tag új lakcíme: AT-2380 Perchtoldsdorf, Mühlgasse 28, Ausztria. A Részvényes felkérte az igazgatóságot, hogy a változás bejegyzése érdekében járjon el a cégbíróságnál.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.07.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-623/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703848) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A Kezelési Szabályzat kockázatokat és a könyvvizsgáló személyét bemutató fejezeteinek módosításai 2015. július 29. napjától, míg az Alapot terhelő díjakat és költségeket bemutató fejezet módosítása 2015. augusztus 31. napjától lép hatályba. Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet. Az Alap módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2015.07.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2015. július 16. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. a 4. számú mellékletbe foglalt Legjobb végrehajtásról szóló szabályzat módosítása

2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2015. július 16-ai időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2015.06.24.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2015. június 10. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. a 4. számú mellékletbe foglalt Legjobb végrehajtásról szóló szabályzat módosítása

2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2015. június 10-ei időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2015.06.12.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/207. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- képviseletre jogosultak adatainak változása (Korpás Eszter Bernadett munkavállaló együttes cégjegyzési jogának törlése, Kanusev Zsuzsanna és Tombi Katalin munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.04.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-367/2015. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000714191) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési politikát, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. május 7. napján lépnek hatályba.Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.04.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-313/2015. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000714183) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési politikát, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. május 7. napján lépnek hatályba.Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.04.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-366/2015. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000714175) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési politikát, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. május 7. napján lépnek hatályba.Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adat változásáról (2015.03.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/205. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változást: dr. Mesterházy György Tibor (született Mesterházy György Tibor, an.: Szemerey Erika, lakcíme: 1052 Budapest, Bécsi u 5. 1. em. 7., adóazonosító jele: 8374552468, születési idő: 1969. július 20.) igazgatósági tag újraválasztását (megbízatásának kezdete: 2015. március 2., megbízatásának vége: 2018. március 1.).

A fenti változás a Társaság egyedüli részvényese által 2015. február 27. napján meghozott határozaton és az ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési kérelmen alapul.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2015.03.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1/2015.(02.27.) sz. Részvényesi határozatával döntött arról, hogy dr. Mesterházy György Tibor urat (született Mesterházy György Tibor, an.: Szemerey Erika, lakcíme: 1052 Budapest, Bécsi u 5. 1. em. 7., adóazonosító jele: 8374552468, születési idő: 1969. július 20.) a Társaság igazgatóságának tagjává ismételten megválasztja (megbízatásának kezdete: 2015. március 2., megbízatásának vége: 2018. március 1.).


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2015.02.25.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/203. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- a Társaság könyvvizsgálója 2015. január 29. napjától 2016. május 31. napjáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Sulyok Krisztina (an.: Czink Ilona), 1214 Budapest, Technikus utca 5. szám alatti lakos,
- a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások bejegyzése (lakcím változása, a hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került).

A fenti változások a Társaság egyedüli részvényese által 2015. január 29. napján meghozott határozatokon és az ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési kérelmen alapulnak.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2015.02.03.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy a hogy az egyedüli részvényes (Részvényes)az 1-7/2015.(01.29.) sz. Részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

Az egyedüli Részvényes a Társaság 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 2.308.743 eFt mérlegfőösszeggel és 29.089 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. A Részvényes a képződött eredmény eredménytartalékba helyezéséről és 490.000 eFt osztalék kifizetéséről döntött. A Részvényes a vezető tisztségviselők részére felmentvényt adott. A Részvényes a könyvvizsgálót tisztségéből visszahívta, és 2015. január 29. napjától a következő éves beszámoló Részvényes által történő elfogadásának határnapjáig, 2016. május 31-ig újraválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, nyilvántartását vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, kamarai nyilvántartási szám: 001165, kijelölt könyvvizsgáló: Sulyok Krisztina, Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 006660.) a Társaság könyvvizsgálójának. A Részvényes felhatalmazta az Igazgatóságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.

A Részvényes a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjét is jóváhagyta.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2015.01.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2015. január 21. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. a 4. számú mellékletbe foglalt Legjobb végrehajtásról szóló szabályzat módosítása

2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2015. január 21-ei időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Részvényesi határozatról (2015.01.19.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének h.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1/2015.(01.12.) sz. Részvényesi határozatával döntött arról, hogy a 2014. évre vonatkozóan a Társaság 2014. évi mérlegében bónusz céljára elhatárolására kerüljön sor.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2015.01.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: H-EN-III-125/2014) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/201. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

 1. a Társaság korábbi angol nyelvű elnevezésének (Erste Bank Fund Management Hungary Limited) törlése,
 2. Adrianus Josephus Antonius Janmaat (születési neve: Adrianus Josephus Antonius Janmaat, an: Judina van den Berg, lakcíme: AT-2380 Perchtoldsdorf, Sonnbergstrasse 99-101/2., Ausztria, külföldi adószám: 6697/25031964, születési idő: 1964. március 25.) igazgatósági tag 2014. november 19. napjától 3 évre, 2017. november 19. napjáig tartó időszakra történő újraválasztása,
 3. Diófási Zoltán felügyelőbizottsági tag (an.: Kaleha Jolán, lakcím: 2040 Budaörs, Bimbó u. 4.) mandátumának megszűnése2014. november 18-ai hatállyal,
 4. dr. Kerekes Orsolya (születési neve: Kerekes Orsolya, an:.Pál Magdolna, lakcíme: 1124 Budapest, Ormódi utca 10/B 1. emelet 2. ajtó , adóazonosító jele:  8374852232, születési idő: 1969. augusztus 19.) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása 2014. november 19. napjától 5 évre, 2019. november 19. napjáig tartó időszakra,
 5. a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások bejegyzése (név pontosítása, lakcím változása, a hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került),
 6. korábbi felügyelőbizottsági tagok (Mag. Heinz Bednar és Günther Alois Mandl) nevének pontosítása,
 7. a cég honlapjának (www.erstealapkezelo.hu) cégjegyzékbe történő bejegyzése azzal, hogy a Társaság a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.


Az Erste Alapkezelő Zrt. adatszolgáltatása (2015.01.12)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének b) pontja, a Bszt. 123.§ (4) bekezdésének b) pontja, továbbá a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tulajdonosi struktúrájával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:

Részvényes neve Részesedés aránya százalékban Részesedés aránya forintban Részvények száma (db) Részesedés aránya szavazatban
Erste Asset Management GmbH 100 % 1.000.000.000,- Ft 100.000 100.000

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2014.12.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2014. december 10. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. a 6. számú mellékletbe foglalt Panaszkezelési szabályzat módosítása

2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2014. december 10-ei időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleményetulajdonosi határozatokról (2014.11.24.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012)  a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének e) pontja és 167. § (2) bekezdése, valamint a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapjánközzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) 2014. november 18. napján az alábbi 1-7/2014.(11.18.) számú határozatokat hozta:

1.) a Részvényes Adrianus Janmaat (an: Judina van den Berg, lakcíme: AT-2380 Perchtoldsdorf, Sonnbergstrasse 101/2., Ausztria, születési idő: 1964. március 25.) igazgatósági tagot 2014. november 18-ai hatállyal ezen tisztségéből visszahívta, és Adrianus Josephus Antonius Janmaat urat (születési neve: Adrianus Josephus Antonius Janmaat, an: Judina van den Berg, lakcíme: AT-2380 Perchtoldsdorf, Sonnbergstrasse 99-101/2., Ausztria, külföldi adószám: 6697/25031964, születési idő: 1964. március 25.) a Társaság igazgatóságának tagjává2014. november 19. napjától 3 évre, 2017. november 19. napjáig tartó időszakra újraválasztotta,

2.) a Részvényes Diófási Zoltán felügyelőbizottsági tag (an.: Kaleha Jolán, lakcím: 2040 Budaörs, Bimbó u. 4.) ezen tisztségről való lemondását a 2014. november 18-ai hatállyal elfogadta,

3.) a Részvényesdr. Kerekes Orsolyát (születési neve: Kerekes Orsolya, an:.Pál Magdolna, lakcíme: 1124 Budapest, Ormódi utca 10/B 1. emelet 2. ajtó , adóazonosító jele:  8374852232, születési idő: 1969. augusztus19.) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává2014. november 19. napjától 5 évre, 2019. november 19. napjáig tartó időszakra megválasztotta,

4.) a Részvényes úgy határozott, hogy a Társaság 2014. november 19. napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálya alá helyezkedik, és 2014. november 19. napjától kezdődő hatállyal elfogadta a Társaság új Ptk. alapján készült új Alapszabályát.

5.) a Részvényes az Audit Bizottságot megszüntette, és tagjait ezen tisztségükből visszahívta,

6.)a Részvényes döntött a Társaság korábbi angol nyelvű elnevezésének (Erste Bank Fund Management Hungary Limited) megszüntetéséről,

7. ) a Részvényes döntött aFelügyelő Bizottság 2014. november 19. napján hatályba lépő  új ügyrendjének jóváhagyásáról.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2014.11.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján, 2014. november 11. napi hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. A 4. számú mellékletbe foglalt, a legjobb végrehajtásról szóló szabályzat módosítása (kereskedési partneri kör módosulása).

2. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2014. november 11-ei időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.huhonlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2014.10.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/199. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- képviseletre jogosultak adatainak változása (Barkász Viktória munkavállaló együttes cégjegyzési jogának bejegyzése)

- a cég elektronikus elérhetőségének cégjegyzékben történő feltüntetése (erstealapkezelo@erstealapkezelo.hu).


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2014.08.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,   tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012) a Kbftv. 167. § (1) bekezdésének j.) pontja és a Bszt. 123. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-10-044157/196. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- képviseletre jogosultak adatainak változása (Szilágyi Melinda és Kincsesné Gálfi Anita Mariann munkavállalók együttes cégjegyzési jogának törlése, Ács-Molnár Szilvia Katalin, Horváth Erika és Pőcze Brigitta munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye tulajdonosi határozatról (2014.07.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012) a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) az 1/2014.(07.21.) sz. Részvényesi határozatával határozatlan időtartamra a Javadalmazási Bizottság tagjává megválasztotta

- Heinz Bednar urat (lakcím: 1140 Bécs, Linzerstrasse 415., Ausztria, anyja neve: Margarethe Leinfellner),
- Günther Mandl urat (lakcím: 1030 Bécs, Neulinggasse 34-36/1/5, Ausztria, anyja neve: Maria Else Lampl) és
- Adrianus Janmaat urat (lakcím: 2380 Perchtoldsdorf, Sonnbergstrasse 101/2, Ausztria, anyja neve: Judina van den Berg).


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye (2014.07.22.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy – a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvényben (Kbftv.) foglalt követelményeknek történő megfelelés érdekében – 2014. július 22. napjától az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok (Befektetési Alapok) nettó eszközértékét és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket az Alapkezelő állapítja meg, továbbá a fenti számítások alapjául szolgáló eszközök értékelését szintén az Alapkezelő végzi.

A Befektetési Alapok Letétkezelője a nettó eszközérték-számítás ellenőrzése céljából a jogszabályok előírásainak és a Befektetési Alapok kezelési szabályzataiban foglaltaknak megfelelően szintén kiszámítja a Befektetési Alapoknak a kezelési szabályzataikban meghatározott napra érvényes összesített nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét annak biztosítása érdekében, hogy a nettó eszközértéket az Alapkezelő a jogszabályoknak, valamint a Befektetési Alapok kezelési szabályzatában meghatározott eljárásoknak megfelelően számítsa ki.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2014.02.24.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság 2014. február 20-án meghozott határozata alapján – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

- a 2. számú melléklet szerinti kiszervezett tevékenységet végzők köre módosult ((a bérügyviteli feladatokat a JAB AUDIT Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34. III. 2. , cégjegyzékszáma: 01-09-920747; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), a Trias rendszerrel kapcsolatos fejlesztési, tanácsadási és támogatási feladatokat a Trinity Consulting Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5., cégjegyzékszáma: 01-10-045264; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) látja el kiszervezés keretében))

- az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2014. február 20-ai időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot, mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. hirdetménye cégjegyzékbe bejegyzett adatainak változásáról (2014.02.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartását vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012) (a továbbiakban: Társaság)  a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. szóló törvény 136. § (1) bekezdés j.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cg. 01-10-044157/194. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

 1. a Társaság könyvvizsgálója 2014. január 24. napjától 2015. május 31. napjáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:  Sulyok Krisztina, (an.: Czink Ilona) 1214 Budapest, Technikus utca 5. szám alatti lakos,
 2. Lakatos János (an.: Kovács Anna) 1039 Budapest, Hunyadi utca 76. szám alatti lakos korábbi felügyelő bizottsági tag törlése a cégjegyzékből tekintettel arra, hogy a mandátuma 2012. szeptember 8. napján lejárt.

Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye tulajdonosi határozatokról (2014.01.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartását vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012) (a továbbiakban: Társaság) a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzé teszi, hogy a Társaság egyedüli részvényese (Részvényes) 2014. január 23-án az alábbi érdemi határozatokat hozta:

Az egyedüli Részvényes a Társaság 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 2.046.779 eFt mérlegfőösszeggel és 11.192 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. A Részvényes a képződött eredmény eredménytartalékba helyezéséről és 260.000 eFt osztalék kifizetéséről döntött. A Részvényes a vezető tisztségviselők részére felmentvényt adott. A Részvényes a könyvvizsgálót tisztségéből visszahívta, és 2014. január 24. napjától a következő éves beszámoló Részvényes által történő elfogadásának határnapjáig, 2015. május 31-ig újraválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, nyilvántartását vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, kamarai nyilvántartási szám: 001165, kijelölt könyvvizsgáló: Sulyok Krisztina, Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 006660.) a Társaság könyvvizsgálójának. A Részvényes felhatalmazta az Igazgatóságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.

A Részvényes határozatot hozott továbbá arról, hogy a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét jóváhagyja, valamint hogy az audit bizottságot a jövőben is működtetni kívánja.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye tulajdonosi határozatról (2014.01.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012)  a Bszt. 123. § (1) bekezdésének g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli részvényes (Részvényes) 2014. január 14-én meghozott 1. és 2. számú Részvényesi határozatával döntött arról, hogy Adrianus Janmaat (anyja neve: Judina van den Berg) audit bizottsági tagot tisztségéből 2014. január 14. napi hatállyal visszahívja, és az audit bizottság tagjává Heinz Bednar urat (lakcím: 1140 Bécs, Linzerstrasse 415., Ausztria, anyja neve: Margarethe Leinfellner) megválasztotta.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2014.01.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság határozata alapján - 2014. január16-ai hatállyal – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1. A 2. számú melléklet szerinti kiszervezett tevékenységet végzők köre módosult

A Társaság részére a BDO Magyarország Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. épület, cégjegyzékszám: 01-09-866648, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) adótanácsadási tevékenységet végez kiszervezési szerződés keretében.

2.Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2014. január 16-ai időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye tulajdonosi struktúrával kapcsolatban (2014.01.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének b) pontja, a Bszt. 123.§ (4) bekezdésének b) pontja, továbbá a Batv. 136. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tulajdonosi struktúrájával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:

Részvényes neve Részesedés aránya százalékban Részesedés aránya forintban Részvények száma (db) Részesedés aránya szavazatban
Erste Asset Management GmbH 100 % 1.000.000.000,- Ft 100.000 100.000

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2013.12.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság 2013. december 19-én meghozott határozatai alapján – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

1.
A 2. számú melléklet szerinti kiszervezett tevékenységet végzők köre módosult.

1.1., 2013. december 21. napjától kezdődően az informatikai rendszer üzemeltetési feladatait a FandK-Audit Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2315 Szigethalom, Thököly Imre út 3., cégjegyzékszám: 13-09-141136, nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) látja el kiszervezési szerződés keretében.

1.2., 2013. december 21. napjától kezdődően az informatikai biztonsági felelős feladatait az ASC Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. cégjegyzékszám: 01-09-874955, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) látja el kiszervezési szerződés keretében.

2. A 4. számú mellékletbe foglalt, a legjobb végrehajtásról szóló szabályzat módosítása (kereskedési partneri kör módosulása).

3. Egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2013. december 21-ei időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2013.07.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet) közzéteszi, hogy – az Igazgatóság 2013. július 31-én meghozott határozatai alapján – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:
- a 4. számú mellékletbe foglalt, a legjobb végrehajtásról szóló szabályzat módosítása (kiegészítése)
- a 6. számú mellékletbe foglalt Panaszkezelési szabályzat módosítása
- egyúttal az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2013. július 31-ei időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2013.05.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. szóló törvény 136. § (1) bekezdés j.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

a) a cg. 01-10-044157/187. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165, kijelölt könyvvizsgáló: Sulyok Krisztina, Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 006660.) tisztségéből történő visszahívását, és 2013. január 25. napjától a következő éves beszámoló Részvényes által történő elfogadásának határnapjáig, 2014. május 31-ig történő újraválasztását, valamint

b) a cg. 01-10-044157/188. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte Papp György felügyelő bizottsági tag tisztségének 2013. február 21-ei hatállyal történő megszűnését.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Európai Értékpapír-piaci Hatóság Befektetési útmutatójáról (2013.03.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003)  közzéteszi az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által publikált Befektetési útmutatót.

A Befektetési Útmutató letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása felügyelőbizottsági tag lemondásáról (2013.02.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003)  közzéteszi, hogy Papp György felügyelő bizottsági tag tisztségéről 2013. február 21-én lemondott.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2013.02.20)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003)  közzéteszi, hogy – az Igazgatóság 2013. február 20-án meghozott határozata alapján – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:
- a 2. számú melléklet szerinti kiszervezett tevékenységet végzők köre módosult (4. pont törlésre került, valamint 2013. február 20. napjától kezdődően a jogi tanácsadási tevékenységet a Rácz Ildikó Éva Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Benczúr u. 5. III/21/a.) látja el kiszervezés körében)
- az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2013. február 20-ai időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot, mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye részvényesi határozatról (2013.02.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartását vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) a vonatkozó jogszabályoknak  megfelelően közzé teszi, hogy a Társaság egyedüli Részvényese 2013. január 24-én az alábbi érdemi határozatokat hozta:

Az egyedüli Részvényes a Társaság 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 2.166.297 eFt mérlegfőösszeggel és 7.070 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. A Részvényes a képződött eredmény eredménytartalékba helyezéséről, és 150.000 eFt osztalék kifizetéséről döntött. A Részvényes a vezető tisztségviselők részére felmentvényt adott. A Részvényes a könyvvizsgálót tisztségéből visszahívta, és 2013. január 25. napjától a következő éves beszámoló Részvényes által történő elfogadásának határnapjáig, 2014. május 31-ig újraválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165, kijelölt könyvvizsgáló: Sulyok Krisztina, Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 006660.) a Társaság könyvvizsgálójának. A Részvényes felhatalmazta az Igazgatóságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.


Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye tulajdonosi határozatról (2013.01.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003)  a Bszt. 123. § (1) bekezdés g.) pontja alapján közzéteszi, hogy az egyedüli Részvényes 1/2013.01.07. számú Részvényesi határozatával döntött a 2012. évre vonatkozó  bónusz 2012. évi mérlegben történő elhatárolásáról és bónusz céljára történő céltartalékképzésről.


Az Erste Alapkezelő Zrt. adatszolgáltatása  (2013.01.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: H-EN-III-1138/2012) a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének b) pontja és 123.§. (4) bekezdésének b) pontja alapján a tulajdonosi struktúrájával kapcsolatosan az alábbiakat teszi közzé:

Részvényes neve Részesedés aránya százalékban Részesedés aránya forintban Részvények száma (db) Részesedés aránya szavazatban
Erste Asset Management GmbH 100 % 1.000.000.000,- Ft 100.000 100.000

Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2012.12.20)

Az Erste Alapkezelő Zrt (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003)  közzéteszi, hogy – az Igazgatóság 2012. december 13-án meghozott határozata alapján – az Üzletszabályzatában az alábbi módosítások történtek:

- a 2. számú melléklet szerinti kiszervezett tevékenységet végzők köre módosult (3. pont törlésre került tekintettel arra, hogy a belső ellenőrzési tevékenység ellátása 2013. január 1-től kezdődően munkaviszonyban történik)

- az Üzletszabályzat bevezetőjében a hatálybalépés időpontját tartalmazó felsorolás kiegészült a 2013. január 1-jei időponttal.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekintheti Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot, mellékleteit - saját érdekükben - gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégjegyzékben nyilvántartott adatának módosításáról (2012.12.19)

Az Erste Alapkezelő Zrt (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, tev. eng. szám: E-100.017-18/2003)  a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. szóló törvény 136. § (1) bekezdés j.) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cg. 01-10-044157/181. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte Szén Mariann más munkavállaló együttes cégjegyzési jogának keletkezését.


Közlemény tulajdonosi határozatról (2012.09.12.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság egyszemélyes tulajdonosa, az Erste Asset Management GmbH 2012. szeptember 9-ei hatállyal az alábbi határozatokat hozta:

- Pázmány Balázst, mint az Igazgatóság tagját és elnökét - tekintettel arra, hogy mandátuma lejárt – 2015. szeptember 9. napjáig újraválasztotta.

- Heinz Bednart, mint a Felügyelő Bizottság tagját és elnökét - tekintettel arra, hogy mandátuma lejárt – 2017. szeptember 9. napjáig újraválasztotta.

- Günther Mandlt, mint a Felügyelő Bizottság tagját - tekintettel arra, hogy mandátuma lejárt - 2017. szeptember 9. napjáig újraválasztotta.

- Diófási Zoltánt, mint a Felügyelő Bizottság tagját - tekintettel arra, hogy mandátuma lejárt - 2017. szeptember 9. napjáig újraválasztotta.

- Cselovszki Róbertet, mint a Felügyelő Bizottság tagját - tekintettel arra, hogy mandátuma lejárt - 2017. szeptember 9. napjáig újraválasztotta.

- Papp Györgyöt a Felügyelő Bizottság új tagjává 2017. szeptember 9. napjáig megválasztotta.

Lakatos János Felügyelő Bizottsági tag mandátuma 2012. szeptember 8. napjával lejárt.


Közlemény cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2012.09.10.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cg. 01-10-044157/174. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

-Radimeczky Géza Tamás Felügyelő Bizottsági tag 2012. július 18-ai hatállyal történő lemondását.


Közlemény cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2012.06.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cg. 01-10-044157/168. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

- A Társaság angol nyelvű elnevezése Erste Asset Management Limited.
- A Társaság német nyelvű elnevezése törlésre került..


Közlemény (2012.06.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) a Bat. 136. § (2) bekezdése alapján az alábbiakat teszi közzé:

A Bat. 8.§ (1) bekezdésére tekintettel dr. Mesterházy György Tibor, mint az igazgatóság tagja, valamint Pázmány Balázs, mint az igazgatóság elnöke 2012. június 21-ei hatállyal a Társaság ügyvezetőjévé kinevezésre került.


Közlemény (2012.06.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2012. június 5. napján megtartott ülésén az 1/2012.06.05. számú határozatával Mr. Heinz Bednar urat (an.: Margarethe Leinfellner, lakcím: AT 1140 Becs, Linzerstrasse 415.) a felügyelő bizottság elnökévé választotta meg.


Közlemény cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2011.05.02)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cg. 01-10-044157/159. számú végzésével, cg. 01-10-044157/161. számú kijavító végzésével és cg. 01-10-044157/162. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:
- dr. Gönczi Ágnes igazgatósági tag mandátuma 2012. február 29-ei hatállyal megszűnt,
- dr. Mesterházy György Tibor az igazgatóság tagja 2012. március 1-jei hatállyal,
- Radimeczky Géza Tamás a Felügyelő Bizottság tagja 2012. március 15-ei hatállyal.
- Kézbesítési meghatalmazott: dr. Szabó Kinga Ügyvédi Iroda.


Az  Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról (2011.05.02)

Az Erste Alapkezelő Zrt (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003)  közzéteszi, hogy 2012. április 26-ával módosította Üzletszabályzatának 2. számú, 5. számú és 6. számú mellékletét. Módosult és kiegészült a kiszervezett tevékenységet végzők köre,  a panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat és az összeférhetetlenség elkerülésével kapcsolatos összefoglaló.

A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik Társaságunk székhelyén és a www.erstealapkezelo.hu honlapon. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot, mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.


Közlemény audit bizottsági tag személyének változásáról (2012.03.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság egyszemélyes tulajdonosa, mint Alapító a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 62. §-a alapján az audit bizottság tagjává megválasztott Bereczky Ágnes független tagot 2012. március 29. napjával visszahívta. Az Alapító továbbá 2012. március 29-ei hatállyal az audit bizottság új tagjává megválasztotta Adrianus Janmaat urat. A megválasztás visszavonásig érvényes.


Közlemény cégjegyzékben nyilvántartott adatok változásáról (2012.03.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cg. 01-10-044157/155. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:
- Sztanó Imre Felügyelő Bizottsági tag 2012. január 26-ai hatállyal történő lemondását,
- Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft., mint a társaság könyvvizsgálójának 2012. március 1. napjától 2013. május 31. napjáig történő megválasztását.


Közlemény felügyelő bizottsági tag személyének változásáról (2012.03.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:A Társaság egyszemélyes tulajdonosa, mint Alapító Radimeczky Géza Tamást (lakcím: 2081 Piliscsaba, Arany János u. 1., anyja neve: dr. Fadgyas Zsuzsanna) 2012. március 15-ei hatállyal megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjává 5 éves határozott időtartamra.


2012.01.26-ai Részvényesi határozat - Erste Alapkezelő Zrt. (2012.01.26.)

Közzététel letöltése (PDF)


Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának módosításáról

Az Erste Alapkezelő Zrt (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003) közzéteszi, hogy 2011. március 1-i hatállyal módosítja Üzletszabályzatát. Az Üzletszabályzat – az időközi jogszabályváltozások átvezetésén túl - megváltozott rendelkezéseket tartalmaz a következőkről:A módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit megtekinthetik központi ügyfélszolgálati irodánkban és honlap Üzletszabályzat aloldalán. Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot, mellékleteit – saját érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

 • az Üzletszabályzat a fogyasztói tájékoztatás érdekében kiegészül a módosítás korrektúrás verziójának megtekinthetőségével;
 • módosult rendelkezések találhatók a kölcsönös tájékoztatás és együttműködés szabályai körében;
 • módosult rendelkezések találhatók az értesítések szabályai körében;
 • új ponttal egészültek ki a felek felelősségre vonatkozó szabályok;
 • a hatályos pénzmosás elleni jogszabályi rendelkezésekkel összhangban módosultak a képviseleti jogra vonatkozó előírások;
 • az utalás teljesítésének szabályai a figyelem felhívása érdekében a szövegben kiemelésre kerültek;
 • kiegészült az Üzletszabályzat az óvadékra és a biztosítékokra vonatkozó részletes szabályozással;
 • változott továbbá az Üzletszabályzat mellékletét követő Végrehajtási politika.