Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 
fej: Kötvény 195x105

Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap

Az Alap befektetései EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált államkötvények, valamint vállalati kötvények és betétek univerzumon belül a Magyar Állam által garantált, euróban denominált kötvényekre kíván fókuszálni. Ezen befektetések devizaárfolyam kockázatát Magyar Forintra fedezi. Az Alap befektetési politikáját úgy alakítjuk ki, hogy a befektetőknek stabil hozamot biztosítson az alap lejáratig tartó időszakra.
Az Alap befektetési jegyeinek lejárat előtti visszaváltását 5% visszaváltási jutalék terheli.

Az Alap futamideje 2014. szeptember 30. napján járt le.

Tekintse meg az alap múltbéli hozamait!

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóiája Likviditási Kötvény
Pipa
Vegyes Részvény Ingatlan Abszolút hozamú Tőkevédett
Az alap devizaneme Forint
Pipa
Euró Amerikai Dollár        
Tőkevédelem Nincs
Pipa
5 nap 90 nap 1 év 3 év    
Ajánlott legrövidebb befektetési idő 5 nap 1 hónap 6 hónap 1-2 év 3 év 5 év Lejárat
Pipa
Kockázat-profilmutató (SSRI 1-7) 1 2 3 4
Pipa
5 6 7
A portfólió jellemző elemei Bankbetét
Pipa
Állampapír
Pipa
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél Részvény Befektetési alap Deviza fedezeti ügylet
Pipa
Ingatlan
További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók Tájékoztató és kezelési szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk
Fizetési Ígéret Hirdetmény
Számviteli beszámoló
Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő Erste Alapkezelő
Viola Zsolt
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház
NetBroker
Erste Bank Fiókhálózata
Ügynökségeink
Az Alap adózása Adózási tudnivalók

éves és féléves jelentések

2014. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Megszűnési jelentés

2013. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

2012. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés


A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Kiemelt Befektetői Információk dokumentuma, Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek a www.erstealapkezelo.hu honlapon, a forgalmazó ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.