Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

fej: Cert EURHUF

Deviza kereszt certifikátok és warrantok

Deviza keresztek (EUR/USD, EUR/HUF, USD/HUF)

Amennyiben szeretné kiaknázni a deviza keresztárfolyamok mozgásában rejlő lehetőségeket, de nem szeretne határidős pozíciókkal bajlódni, akkor az Ön számára megfelelő megoldást nyújtanak az Erste EUR/USD, EUR/HUF és USD/HUF Turbo Warrantok.

A termékek kitűnő lehetőségeket nyújtanak azon Ügyfeleink számára, akik kis összeggel, kényelmesen, szeretnének a jelenlegi izgalmas devizapiaci környezetben kereskedni. Mindkét irányba lehet spekulálni az árfolyam változására egy egyszerű certifikát, vagy warrant vétellel, hiszen az EUR/HUF, USD/HUF Turbo Short vételével Ön a forint erősödéséből ( EUR/HUF, USD/HUF árfolyam csökkenése), az EUR/HUF, USD/HUF Turbo Long vételével Ön a forint gyengüléséből (árfolyam emelkedése) juthat nyereséghez!

További előnyük, hogy segítségükkel Ügyfeleink ki tudják használni a két deviza kamatszint különbségében rejlő hozampotenciált (carry trade ügylet)1.


A 2020. december 9-től bevezetésre kerülő devizakereszt alaptermékű turbo warrantokkal kezdődően az alábbi változások lépnek életbe:

- A korábban megszokott zártvégű termékek helyett nyíltvégűek kerülnek bevezetésre, így a jövőben az ügyfeleinknek a lejárat miatt nem kell zárniuk a felvett pozíciójukat
- A termékek árazásának képletéből kikerül a két deviza kamatkülönbözete és a finanszírozás költsége, így a termék ára a kötési ár és az alaptermék ár különbségének a szorzóval felszorzott értéke lesz
- Ahogyan a többi nyíltvégű turbo warrantnál, ezentúl a deviza turbo warrantokban is lesz hetente bázisár módosítás (kötési és korlát ár változás), itt kerül beépítésre a két deviza kamatkülönbözete, valamint a finanszírozás költsége is


Kinek ajánljuk a deviza kereszt certifikátokat és warrantokat?

Azoknak, akik:

  • szeretnék kipróbálni a bennük rejlő lehetőséget;
  • nem szeretnének határidős ügyleteket nyitni és egy kényelmes megoldást keresnek spekulációra;
  • magánbefektetőként, rövid távon szeretnének profitálni a deviza keresztek árfolyam kilengéseiből ill. rövid távú trendjeiből;
  • fennálló devizahitel tartozással, vagy
  • egyéb más certifikátokkal, vagy warrantokkal rendelkeznek (pl. DAX) és szeretnék fedezni az árfolyamváltozásából származó kockázatukat

Az Erste deviza kereszt certifikátokkal és warrantokkal Ön az árfolyam emelkedésből és csökkenésből is profitálhat!

Az alábbi táblázatokban az EUR/HUF termékek bemutatásával szemléltetjük a deviza kereszt certifikátok és warrantok működését.

Főbb paraméterek EUR/HUF Turbo Long EUR/HUF Turbo Short
Spekuláció iránya euró erősödés, Forint gyengülés euró gyengülés, Forint erősödés
Termék devizaneme HUF HUF
Alaptermék EUR/HUF forward ügylet EUR/HUF forward ügylet
Kötési árfolyam 258 HUF 342 HUF
Korlát 270 HUF 330 HUF
Kötési egység 10; azaz 1 darab certifikát, vagy warrant megvásárlásával 10 EUR pozíció vehető fel
K.O. esemény A termékre vonatkozó tőzsdei kereskedést felfüggesztik, ha az alaptermék árfolyama az előre meghatározott korlátot eléri vagy az alá esik (turbo long) illetve a fölé emelkedik (turbo short). A K.O. bekövetkeztével a befektető a Maradványértékre jogosult és a termék megszűnik.
Maradványérték A K.O. eseményt követően a mögöttes pozíciók automatikusan zárásra kerülnek és az ebből származó értéket kapják meg az Ügyfelek, ami a Maradványérték. Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a K.O. eseményt követően olyan jelentős árfolyam elmozdulás következik be (gap), melynek következtében a pozíció zárása a Korláttól eltérő árfolyamon fog megvalósulni (slippage). Elméletileg a maradványérték a korlát és a kötési ár különbségének tízszerese.
Irányadó EUR/HUF árfolyam Lejáratkor az EKB (Európai Központi Bank) hivatalosan jegyzett árfolyama lesz az alaptermék ára (Reuters: ECB37).

1A carry trade ügylet egy olyan befektetési stratégia amelyben a befektető hitelt vesz fel egy alacsony kamatkörnyezettel rendelkező országban (pl. EUR), majd azt átváltja egy magasabb kamat szinttel rendelkező ország  devizájára (pl. HUF) és azonnal befekteti azt a magasabb kamatszinten. A befektetés végén a realizált hozammal együtt átváltjuk a magasabb kamatszintű devizát az alacsonyabbra. Amennyiben az átváltáskor érvényes deviza árfolyam nem változik (azaz a kötéskor érvényes Spot árfolyam változatlan), úgy az ügyleten a két deviza teljes kamatkülönbözetét nyerjük meg.

EUR/HUF Turbo árazása

certi: EURHUF kép 1

A EUR/HUF Turbo árának összetevői

certi: EURHUF kép 2

EUR/HUF Turbo árazása a számok tükrében (Példák)

certi: EURHUF kép 3

A certifikátokat és a warrantokat a kibocsátó bevezeti a Budapesti Értéktőzsdére. A hatályos SZJA szabályok alapján minden jövedelem tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek minősül, amelyet a magánszemély az adóévben a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén, valamint bármely EGT-államban, továbbá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamában működő tőzsdén - annak szabályzata által lehetővé tett körben és módon - kötött ügylet(ek) alapján szerez meg.

Jelen oldalon megjelentetett információk kizárólag tájékoztató jellegűek, az oldal tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak és befektetési tanácsadásnak. A leírtak alapján az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, a közreadott információkért felelősséget nem vállal.

Az Erste Group Bank AG által kibocsátott certifikátok és warrantok kibocsátási programjához készült Alaptájékoztató ("Prospectus - Erste Group Bank AG - Structured Notes Programme", 2010.07.27.) és a Magyarországon forgalomba hozott egyes certifikátok és warrantok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek a kibocsájtó honlapján és az Erste Befektetési Zrt. Certifikát aloldalán (Certifikát és Warrant közzétételek) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat.