Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Turbo Certifikátok és Warrantok működése

 

Amit a Turbo Certifikátokkal, Warrantokkal való kereskedésről tudni érdemes

Az egyik legizgalmasabb termék típus a Turbo Certifikát és Warrant, mely lehetővé teszi a befektetőnek a tőkeáttételes kereskedést. A tőkeáttétel lényege jelen esetben az, hogy a befektető a befektetési stratégiáját alacsonyabb tőkeigénnyel tudja megvalósítani, mintha a mögöttes termékbe fektetett volna.

Általános Terméktájékoztató (PDF)


A Turbo termékeknél fontos megjegyeznünk, hogy egy veszteséges pozíció birtoklása esetén, más tőkeáttételes befektetési lehetőségeknél megszokott tőkepótlásra ezen termékek esetében nincs szükség.


A 2020. december 9-től bevezetésre kerülő devizakereszt alaptermékű turbo warrantokkal kezdődően az alábbi változások lépnek életbe:

- A korábban megszokott zártvégű termékek helyett nyíltvégűek kerülnek bevezetésre, így a jövőben az ügyfeleinknek a lejárat miatt nem kell zárniuk a felvett pozíciójukat
- A termékek árazásának képletéből kikerül a két deviza kamatkülönbözete és a finanszírozási költség, így a termék ára a kötési ár és az alaptermék ár különbségének a szorzóval felszorzott értéke lesz
- Ahogyan a többi nyíltvégű turbo warrantnál, ezentúl a deviza turbo warrantokban is lesz hetente bázisár módosítás (kötési és korlát ár változás), itt kerül beépítésre a két deviza kamatkülönbözete, valamint a finanszírozási költség is


Néhány alapfogalom és összefüggés:

Főbb paraméterek Turbo Long Turbo Short
Spekuláció iránya Árfolyam emelkedése Árfolyam csökkenése
Prompt ár Az alaptermék (kibocsátáskori) azonnali ára.
Termék devizaneme HUF, vagy EUR, vagy USD
Alaptermék Az a mögöttes termék, melynek alakulásától a termék ára függ.
Kötési árfolyam A termék árazásának alapja; a kötési ár a Prompt ár alatt van A termék árazásának alapja; a kötési ár a Prompt ár felett van
Korlát Automatikus veszteségkorlátozó megbízás (stop loss szint).
K.O. esemény A termékre vonatkozó tőzsdei kereskedés felfüggesztésre kerül és az árjegyzés leáll, amennyiben az alaptermék ára* eléri a korlátot vagy az alá esik. A felek elszámolják a maradványértéket. A termékre vonatkozó tőzsdei kereskedés felfüggesztésre kerül és az árjegyzés leáll, amennyiben az alaptermék ára* eléri a korlátot vagy a fölé emelkedik. A felek elszámolják a maradványértéket.
Maradványérték A termék kiütését követően zajlik le a mögöttes ügyletek lezárása és kerül meghatározásra a maradványérték. Szélsőséges esetekben a maradványérték nulla is lehet. Ez olyan jelentős árfolyam elmozdulás esetén történik meg, amelynek következtében a pozíció zárása a Korláttól jelentősen eltérő árfolyamon valósul meg.
Szorzó 1 darab certifikát, vagy warrant mekkora pozíciónak felel meg a mögöttes termékből.
Belső érték Belső érték: turbo long esetén az alaptermék Prompt piaci ára és a Kötési ár különbsége. Turbo short esetén a Kötési ár és a Prompt piaci ár különbsége. Kereskedett termék esetén mindig pozitív szám (nullát elérve már nem lehet kereskedni a termékre). A belső érték tehát növekszik, ha az adott alaptermék a pozíciónak megfelelő irányba változik (Long esetében nő, Short esetében csökken), hiszen egyre távolabb kerül a kötési ártól.
Tőkeáttétel Prompt ár / Belső érték. A tőkeáttétel megmutatja, hogy a mögöttes eszköz értékének 1%-os változása hány százalékos változást okoz a termék árában. Minél közelebb van a kötési ár a prompt piaci árhoz annál nagyobb a tőkeáttétel.
Roll-over görgetés Ha a certifikát, vagy warrant alapterméke egy tőzsdei határidős kontraktus (futures). Ekkor a termék lejáratának időpontja későbbre esik, mint a fedezésre legjobb felhasználható határidős ügylet lejárata. Ilyenkor a fedezeti ügyletkötőnek tovább kell görgetnie a pozícióját, azaz le kell zárnia egy határidős ügyletet, majd nyitni kell egy ugyanolyan pozíciót egy későbbi lejáratra. Tehát ilyenkor mindig bizonytalan a lezárt kötés határidős árfolyama és az újonnan megnyitott kötés határidős árfolyama közötti eltérés. Összegezve: a termék mögött lévő futures lejárata előtt az alaptermék a következő lejáratra változik.Az Erste által kibocsátott turbo termékek esetén két görgetés között alapterméktől függően egy vagy három hónap telik el. Az egyes termékek roll over időpontjai indokolt esetben (megváltozott piaci körülmények) eltérhetnek az előre meghirdetett időpontoktól.
Görgetéskor változó tényezők Roll over esetén a korlát illetve a kötési árfolyam annyival mozdul el, amennyivel az új határidős ügylet árfolyama eltér az előző ügylet árfolyamától. Ily módon a termék árában nem lesz tapasztalható jelentős változás.
A = B-(C-D) + roll-over költség A = B-(C-D) - roll-over költség
A = módosított kötési ár
B = kötési ár a roll-over előtti napon
C = kifutó határidős kontraktus releváns piaci árfolyama
D = az új határidős kontraktus releváns piaci árfolyama
Roll-over költség = a kibocsátó által az uralkodó piaci kondícióknak megfelelően meghatározott átállási költség
Bázisár módosítás A határozatlan futamidejű (lejárat nélküli) turbo warrantoknál a tökeáttétel finanszírozásának kamatköltsége a termékparaméterek (kötési ár, korlát ár) hetenkénti módosításával épül be az árba. Éppen ezért minden hétfőn új termékparaméterekkel indul a kereskedés, amit péntek délutánonként teszünk közzé honlapunkon. A Belső érték íly módon csökken hetente a finanaszírozás költségével.

*Arany illetve Ezüst alaptermékkel rendelkező turbo long termékek esetében a vételi (bid), turbo short termékek esetében pedig eladási (ask) árfolyam irányadó. Részletekért kérjük tekintse meg a Végeleges Feltételek 15. pontját.

Spread fogalma

Az árjegyzői vételi (az az ár, melyen a befektető el tudja adni) és eladási ár (melyen a befektető meg tudja vásárolni) különbözete. A spread-re kihatással van az alaptermék árfolyamváltozása, volatilitása és egyéb piaci vagy kereskedési tényezők is, tehát az alkalmazott spread folyamatosan változhat.

Turbo certifikátok és warrantok árazása

A tényleges piaci ár az utolsó kötés árfolyama, ami eltérhet a minden pillanatban változó elméleti piaci ártól, ami pedig a folyamatosan mozgó alaptermék árfolyamából kalkulálható. Mivel az alaptermék kereskedése likvidebb és aktívabb, ezáltal az árfolyama gyorsabban mozog. A certifikát, vagy warrant elméleti ára ezt lekövetve folyamatosan változik, amit a tényleges piaci ár, vagyis a kötések valamilyen intenzitással követnek.
A termék árazása eltérhet annak függvényében, hogy a turbo warrant mögöttes terméke egy index vagy egy határidős ügylet.
A termék árára ható egyéb tényezőket az alábbi táblázat foglalja össze.

A) Turbotermékek árazása, amennyiben a mögöttes termék egy index

Példa: DAX, BUX

  Turbo Long Turbo Short
Termék ára Határozatlan futamidő esetén: Belső érték × Szorzó × Deviza árfolyam*   Határozott futamidő esetén: (Belső érték + Finanszírozási kamat) × Szorzó × Deviza árfolyam* Határozatlan futamidő esetén: Belső érték × Szorzó × Deviza Árfolyam*   Határozott futamidő esetén: (Belső érték - újrabefektetési kamat) × Szorzó x Deviza Árfolyam*
A finanszírozási kamat a kötési árfolyamra számított hitelkamat. Az alkalmazott kamatláb az adott devizában érvényes kockázatmentes kamatláb feletti érték. Ezen finanszírozási költség abból adódik, hogy a kibocsátó hitelt vesz fel amiből a lejárat végén megtudja venni a mögöttes terméket a Kötési árfolyamon. Az újrabefektetési kamat a kötési árfolyamra számított betéti kamatláb. Az alkalmazott kamatláb az adott devizában érvényes kockázatmentes kamatláb alatti érték. A betéti kamatot a kibocsátó kapja, így a certifikát, vagy warrant árából levonására kerül.
A termék árát befolyásoló tényezők
 • a mögöttes termék spot árfolyama
 • a hitelkamatláb időbeli alakulása
 • Devizaárfolyam: a mögöttes termék alapdevizájának és a termék alapdevizanemének árfolyama (devizakereszt)
 • a mögöttes termék spot árfolyama
 • a betéti kamatláb időbeli alakulása
 • Devizaárfolyam: a mögöttes termék alapdevizájának és a termék alapdevizanemének árfolyama (devizakereszt)

*Az alaptermék devizanemében kereskedett turbo warrantok esetén a deviza árfolyam értéke 1.


B) Turbo termékek árazása, amennyiben a mögöttes termék egy tőzsdei határidős Ügylet

Példa: WTI olaj, arany, ezüst

  Turbo Long Turbo Short
Termék ára Belső érték × Szorzó × Deviza árfolyam Belső érték × Szorzó × Deviza Árfolyam
A termék árát befolyásoló tényezők
 • a mögöttes termék határidős árfolyama
 • Devizaárfolyam: a mögöttes termék alapdevizájának és a certifikát, vagy warrant alapdevizanemének árfolyama (devizakereszt)
 • a mögöttes termék határidős árfolyama
 • Devizaárfolyam: a mögöttes termék alapdevizájának és a certifikát, vagy warrant alapdevizanemének árfolyama (devizakereszt)

C) Határozatlan futamidejű termékek árazása, amennyiben a mögöttes termék egy részvény

Példa: OTP, MOL, MTELEKOM, RICHTER, BMW, Daimler

  Turbo Long Turbo Short
Termék ára Belső érték × Szorzó × Deviza árfolyam Belső érték × Szorzó × Deviza Árfolyam
A termék árát befolyásoló tényezők
 • a mögöttes termék spot árfolyama
 • a hitelkamatláb időbeli alakulása
 • Devizaárfolyam: a mögöttes termék alapdevizájának és a certifikát, vagy warrant alapdevizanemének árfolyama (devizakereszt)
 • a mögöttes termék spot árfolyama
 • a betéti kamatláb időbeli alakulása
 • Devizaárfolyam: a mögöttes termék alapdevizájának és a certifikát, vagy warrant alapdevizanemének árfolyama (devizakereszt)

Ha a turbo warrant mögötti részvény alaptermék osztalékot fizet és ezzel csökken az árfolyama a tőzsdén, akkor az a turbo árazásában nem látszódhat meg, mivel egy részvény alapú turbót megvásárló befektető nem válik automatikusan a részvény tulajdonosává is. Így nem jogosult osztalékra sem és nem is befolyásolhatja befektetését az osztalékszelvény levágása miatti árfolyammozgása az alapterméknek. Ennek érdekében a kibocsátó módosítja a kötési-, és a korlát árat, turbo long és short esetén is csökkentve azt az osztalék (az alaptermék piacától függően osztalékadóval csökkentett) mértékével.

Amennyiben a normál osztalékon felül rendkívüli osztalék kifizetésére is sor kerül, a kötési és korlát ár tovább módosul, illetve a szorzó módosítása is szükséges az alábbi képletek szerint:
Új Kötési ár = Normál osztalékkal módosított kötési ár * Rf
Új Korlát ár = Normál osztalékkal módosított korlát ár * Rf
Szorzó = Régi szorzó / Rf
ahol Rf (R-factor) = (Mögöttes termék záróára – Normál osztalék – Rendkívüli osztalék) / (Mögöttes termék záróára – Normál osztalék)

Ezen módosítások minden esetben az osztalékvágás napján lépnek életbe, így biztosítva, hogy a turbók árfolyamában ne legyen a vágással arányos változás (ami szélsőséges esetekben a termék kiütését is okozhatja).


Fontos tudnivalók a certifikátok és warrantok lejáratáról

A lejárattal rendelkező termékek utolsó kereskedési napja minden esetben korábbra esik, mint a meghirdetett lejárat. A konkrét dátumokat az egyes certifikátok és turbo warrantok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek dokumentum tartalmazza. Amennyiben a Végleges Feltételekben meghatározott utolsó kereskedési nap tőzsdei szünnapra esik, a termék utolsó kereskedési napja az azt megelőző tőzsdei kereskedési nap lesz.

Az egyes termékek Végleges Feltételeit a Certifikát közzétételek oldalunkon tekintheti meg.

A termék lejáratkori ára (azaz mekkora pénzösszeg kerül jóváírásra Ügyfél számláján) a mögöttes termék lejárat napján érvényes, záró árfolyamától függ. Ily módon azok számára, akik el szeretnék kerülni annak kockázatát, hogy a lejáratot megelőző napokban számukra kedvezőtlenül alakulhat a mögöttes termék árfolyama (akár a korlát szintet is elérheti, így a termék akár kiütésre is kerülhet), javasolt az utolsó kereskedési napon a pozíció lezárása.

2018. augusztusától határozatlan futamidejű, azaz lejárat nélküli Turbo Warrantok kerülnek bevezetésre a DAX Index, WTI Olaj, E-mini S&P 500, arany, ezüst, Henry Hub (földgáz), BUX és Euro Bund Future mögöttes termékkel rendelkező Turbo Warrantok esetében. A devizakereszt (EURHUF, USDHUF, EURUSD, GBPHUF) alaptermékkel rendelkező turbo warrantok továbbra is határozott futamidejűek maradnak.

Határozatlan futamidő előnyei turbo warrantok esetén:

 • Nem kell többé a lejáratokra figyelni
 • Nem kell kényszerből pozíciót zárni
 • Átláthatóbb lesz a turbo warrantok árazása, kikerül a képletből a finanszírozási költség
 • A finanszírozási költség a hetente történő bázis ár (kötési és korlát ár) módosítás keretében kerül beépítésre (ugyanúgy, ahogy ez a nyíltvégű, részvény alaptermékű turbo warrantoknál már megszokott).

Az arany és ezüst turbo warrantok 2018. augusztusát követően határidős (futures) mögöttes termékkel kerülnek kibocsátásra. Ezekben az új termékekben – a többi határidős mögöttes termékkel rendelkező turbo warranthoz hasonlóan – előre meghatározott időpontokban kerül sor a Roll-over eseményre (a lejáró határidős kontraktus átkötése a következő lejáratú határidős kontraktusra). Az új alaptermék piacának nyitvatartási ideje eltér a Budapesti Értéktőzsde nyitvatartási idejétől, így a Budapesti Értéktőzsde nyitvatartási idején kívül is sor kerülhet K.O. eseményre. A Rollover naptár kiegészítésre került az új határidős mögöttes termékekkel.
Jelen oldalon megjelentetett információk kizárólag tájékoztató jellegűek, az oldal tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak és befektetési tanácsadásnak. A leírtak alapján az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, a közreadott információkért felelősséget nem vállal.

Az Erste Group Bank AG által kibocsátott certifikátok és warrantok kibocsátási programjához készült Alaptájékoztató és a Magyarországon forgalomba hozott egyes certifikátok és warrantok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek a kibocsátó honlapján és az Erste Befektetési Zrt. Certifikát aloldalán (Certifikát és Warrant közzétételek) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat.