Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Erste Fix+Kamatkövető Kötvény 20170703

 
A kötvény jellege ERSTE Fix+Kamatkövető Kötvény 20170703
Kibocsátó Erste Bank Hungary Zrt.
Névérték 10 000 HUF
Kibocsátási Árfolyam 100%
Garantált hozam a teljes futamidőre 2,50% a névértékre vetítve
Tőke- és hozamvédelem A kötvény lejáratkori elszámolásakor a kötvény Névértéke + 2,50% kifizetésre kerül.
Devizanem HUF
Lejáratkori kifizetés A névértéken felül a futamidő első hat hónapjára előre meghatározott fix 2,50% (éves 5%) kamat plusz a második félévtől a Végleges Feltételekben meghatározott megfigyelési időpontokban érvényes 6 havi BUBOR időarányosított mértékei szerint rögzített kamatok kerülnek kifizetésre.
Lejárat napja 2017. július 03.
Futamidő, elszámolás 2014. július 02-től 2017. július 03-ig. Lejáratkori elszámolás: a lejárat napján
Tőzsdei bevezetés Budapesti Értéktőzsde

Letölthető dokumentumok

Végleges Feltételek

Ügyféltájékoztató

Alaptájékoztató 2013-2014
Alaptájékoztató 1. kiegészítés 2013-2014
Alaptájékoztató 2. kiegészítés 2013-2014
Alaptájékoztató 3. kiegészítés 2013-2014
Alaptájékoztató 4. kiegészítés 2013-2014

Kamatmegállapítás a 2014. december 29. és 2015. június 30. közötti 2. kamatozási időszakra (PDF)
Kamatmegállapítás a 2015. július 1. és 2015. december 30. közötti 3. kamatozási időszakra (PDF)
Kamatmegállapítás a 2015. december 31. és 2016. július 1. közötti 4. kamatozási időszakra (PDF)
Kamatmegállapítás a 2016. július 2. és 2016. december 31. közötti 5. kamatozási időszakra (PDF)
Kamatmegállapítás a 2017. január 1. és 2017. július 3. közötti 6. kamatozási időszakra (PDF)

A változó kamatozású kötvények jellege

A változó kamatozású kötvények referenciakamatlábhoz kötött (BUBOR, LIBOR) kamatozással jellemezhető kötvények.

Fix+kamatkövető kötvények sajátossága

Az első kamatozási időszak alatt fix kamatozású, a kötvény lejáratáig hátralévő további kamatozási időszakok alatt változó kamatozású kötvény.

Jelen esetben az első hat hónapra vonatkozóan előre meghatározott fix 2,50% (éves 5%) kamaton felül a második félévtől a kötvény futamidejének lejártáig a Végleges Feltételekben meghatározott megfigyelési időpontokban érvényes 6 havi BUBOR időarányosított mértékei szerint meghatározott további kamatok kerünek félévente rögzítésre majd lejáratkor kifizetésre.

Másodlagos piac

Lejárat előtti visszaváltás esetén visszaváltási díj kerül felszámításra, melynek mértéke az aktuális piaci értékre vetített 2,5%. Tőzsdei értékesítés esetén a díjakat a megbízott befektetési szolgáltató hatályos Díjjegyzéke határozza meg.

A Kötvény árára ható tényezők

  • A piaci hozamok, elsődlegesen a kockázatmentes hozamok (a hozamok csökkenése esetén a Kötvény árfolyama nő, és fordítva);
  • lejáratig hátralévő idő,
  • a Végleges Feltételekben meghatározott megfigyelési időpontokban érvényes 6 havi BUBOR mértéke.

Kockázati tényezők

  • a futamidő alatti kötvény árfolyam eltérhet elméleti értékétől. A futamidő alatti árfolyamot nagyban befolyásolja a másodlagos piac alacsony likviditása, így előfordulhat, hogy futamidő alatt a kötvény értéke eltér az elméleti ártól és Ügyfelünk a kötvényt a befektetett tőkénél alacsonyabb áron tudja értékesíteni;
  • a tőke- és hozamvédelem (amely jelen termék esetében a névérték + 2,50% visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget jelenti) csak lejáratkor érvényes;
  • kibocsátói kockázat,
  • csökkenő kamatkörnyezetben csökkenő kamatszint.

Az Erste Fix+Kamatkövető Kötvény 20170703 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon a kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.erstebroker.hu) valamint a Kibocsátó (www.erstebank.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljes körűek, céljuk kizárólag az adott kötvény fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott kötvények kibocsátási programjához készült Alaptájékoztató (2013. október 28-i kibocsátású Alaptájékoztató az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013-2014. évi egyszáz milliárd forint együttes keretösszegű Kötvényprogramjáról és annak Kiegészítései) és az egyes kötvények forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek a Kibocsátó erstebank.hu és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) oldalán (www.erstebroker.hu) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a kötvényekhez kapcsolódó kockázatokat. A leírásban foglaltak áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét.

A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető.