Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

MiFID információk

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2007. december 1-jével hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény. Ez az a jogszabály, amely – az európai uniós előírások alapján – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek szerint a befektetési szolgáltatásokat nyújtó társaságok, így az Erste Befektetési Zrt. is, tevékenységeiket végezhetik – beleértve az ügyfeleik által kötött szerződésekre és ügyletekre vonatkozó előírásokat is.

Az új szabályrendszer egységes európai előírásokon, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv (MiFID) és végrehajtási szabályain nyugszik, így ezek az előírások az Európai Unió valamennyi tagállamaira nézve kötelezőek. Fő céljai a befektetők védelme, a tőkepiaci szereplők számára a versenyhelyzet erősítése és az érintett piacok átláthatóbbá tétele.

Engedje meg, hogy alábbiakban részletesen tájékoztassuk Önt arról, hogy az új törvényi előírások milyen változásokat jelentenek Önnek a Társaságunkkal fennálló kapcsolatában. Az alább bemutatásra kerülő új előírásokat 2008. február 1-jétől megkötött szerződések (keretszerződések) esetében szükséges alkalmaznunk – ugyancsak a törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Kérjük, hogy a következőkben leírtakat figyelmesen olvassa végig, ugyanis mindezek jelentik majd alapját jövőbeli együttműködésünknek is.

Ügyfelek besorolása

Az új szabályrendszer kötelezően alkalmazandó ügyfélkategóriákat vezet be – annak alapján, hogy az ügyfél milyen tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkezik, ennek következtében milyen szintű védelemben kell, hogy részesüljön és milyen részletességű tájékoztatást szükséges, hogy megkapjon.
A három kategória:
1. elfogadható partner
2. szakmai ügyfél
3. lakossági ügyfél

Az Ön ügyfélbesorolásáról külön tájékoztató levélben értesítettük. Ez tartalmazza a kategóriák jelentését is.

Alkalmassági és megfelelési követelmények

Az új törvény bevezeti az alkalmasság és megfelelőség vizsgálatát a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások és a Társaságunk közreműködésével köthető ügyletek tekintetében:

Az alkalmassági vizsgálatot kötelező elvégezni befektetési tanácsadás (konkrét pénzügyi eszközzel kapcsolatos tranzakcióra vonatkozó ajánlás) és portfoliókezelési szolgáltatás nyújtását megelőzően. Ezen vizsgálat eredménye azt mutatja meg, hogy Ön mely termékek, szolgáltatások esetében rendelkezik megfelelő tapasztalattal, kockázatviselő képességgel. A vizsgálat során – a törvényi előírás értelmében – szükséges Társaságunknak választ kapnia az Ön ismereteiről az adott befektetési területen, kockázatviselő képességéről, befektetési céljairól, valamint jövedelmi és vagyoni helyzetéről. A megfelelési vizsgálat eredménye azt mutatja meg, hogy az Ön által megkötendő ügylet Önnek megfelelő-e.

Annak érdekében, hogy az Ön alkalmasságát és a megfelelést meg lehessen állapítani, Önnek szükséges egy kérdőívet kitöltenie, amelyet Társaságunk értékel. A kérdőív a törvény szerint előírt kérdéseket tartalmazza. Kérjük, ne tekintse tolakodásnak ezen kérdéseket és vegye figyelembe, hogy ezen kérdések feltétele kötelező Társaságunk számára. Az eredmény alapján az egyes alkalmassági és megfelelési kategóriákba tartozó termékek, szolgáltatások listáját az „Előzetes tájékoztatásról szóló hirdetményünkben” találja.

A teszt teljes körű kitöltése és aláírása nélkül, vagy a teszt nem megfelelő kitöltése esetén Társaságunk nem tudja az Ön alkalmasságát és az Ön által megkötni kívánt ügylet megfelelését megállapítani. Így amennyiben e nélkül - a törvényi előírások szerint - mégis lehetősége nyílik az ügylet megkötésére, az értékelés hiányának következményeiért Társaságunk nem tehető felelőssé.

Kérjük, hogy az alkalmassági és megfelelési vizsgálattal kapcsolatosan Üzletszabályzatunk rendelkezéseit is tanulmányozza át.

A legkedvezőbb végrehajtás

Az új szabályrendszer előírásai értelmében Társaságunknak az Ön megbízásait az ún. Végrehajtási Politika előírásai szerint kell teljesíteni. Ez a politika részletesen szabályozza, hogy megbízásait Társaságunk hogyan hajtja végre. Tartalmazza azokat a teljesítési helyszíneket, amelyeken a főszabály szerint Társaságunk megkísérli megkötni ügyleteit. Ezen felül rendelkezik arról is, hogy mely esetekben nyílik Társaságunknak lehetősége arra, hogy tőzsdei termékre vonatkozó megbízásait tőzsdén kívül kísérelje meg teljesíteni.

A Végrehajtási Politika az Üzletszabályzatunk mellékletét képezi. Elérhető internetes oldalunkon (www.erstebroker.hu), székhelyünkön (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), valamint ügynökhálózatunkban. Kérjük, hogy e politikát részletesen olvassa át, ugyanis ezen dokumentum tartalmazza azon részletes szabályokat, ahogy Társaságunk megkísérli végrehajtani megbízásait.

Természetesen lehetősége nyílik arra is, hogy a politikában foglaltaktól eltérő teljesítést kérjen. Ebben az esetben kérjük, vegye figyelembe, hogy Társaságunk az utasítása szerint kísérli meg teljesíteni az ügyletet és ebben az esetben nem hivatkozhat – az utasítás tekintetében – a politika vonatkozó rendelkezéseire.

Előzetes tájékoztatás

Törvényi előírás, hogy Társaságunknak részletes tájékoztatást kell Ön számára biztosítania – többek között - szolgáltatásairól, pénzeszközeinek, pénzügyi eszközeinek kezeléséről, védelméről, a megköthető ügyletekről, az egyes pénzügyi információkról, valamint a díjakról, jutalékokról és költségekről.

Ennek érdekében Társaságunk egy részletes tájékoztató anyagot tesz az Ön részére elérhetővé, amelyet megtalál az Internetes oldalunkon, székhelyünkön (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és ügynökhálózatunkban – Hirdetmény formájában. Kérjük, részletesen tanulmányozza át ezen dokumentumot, ugyanis olyan részletes tájékoztatást talál benne, amely az alapját képezheti befektetési döntéseinek.

Amiben kérjük az Ön segítő közreműködését:

1. Alkalmassági és megfelelési kérdőív

A korábbiakban részletezett alkalmassági és megfelelési vizsgálat elvégzése érdekében kérjük, hogy az említett kérdőív kitöltésével kapcsolatosan az Ön részére megküldött külön tájékoztató levelünkben foglaltak szerint járjon el.

Ezen felül természetesen lehetősége van arra is, hogy a kérdőívet – a kereskedési rendszerbe történt bejelentkezését követően Interneten is kitöltse és e rendszeren keresztül továbbítsa Társaságunk részére. Ebben az esetben az eredményről Társaságunk az Üzenőfüzetben is tájékoztatja Önt.

Tudjuk, hogy e kérésünk Öntől aktív közreműködést kíván meg, azonban kérjük, fogadja el, hogy a kérdésekre adott válaszai fontosak annak érdekében, hogy az Ön számára a lehető legmegfelelőbb terméket, szolgáltatást tudjuk ajánlani és még magasabb szintű kiszolgálásban részesüljön.

2. Tájékoztatások, dokumentumok:

A Végrehajtási politika, valamint az „Előzetes tájékoztatásról szóló hirdetmény” megtekinthetők és elérhetők Internetes oldalainkon, székhelyünkön és ügynökhálózatunkban.

Tájékoztatjuk, hogy a fent részletezett előírások alapján Társaságunk módosítja Üzletszabályzatát az ügyfélbesorolás, az alkalmassági és megfelelési vizsgálat, a legjobb végrehajtás, valamint a tájékoztatás és megbízáskezelés tekintetében.

Az Üzletszabályzat 2008. február 1-jétől hatályos rendelkezései elérhetők és megtekinthetők lesznek Internetes oldalainkon, székhelyünkön és ügynökhálózatunkban.

Kérjük, hogy ezen dokumentumokat részletesen tanulmányozza át!

Hirdetmény
Legjobb végrehajtás
2008.02.01-től hatályos Üzletszabályzat

A változások 2008. február 1-jén lépnek hatályba.

Kérjük abban is segítségét, hogy amennyiben a hivatkozott dokumentumokban leírtak alapján további kérdései merülnek fel, vagy egyes információk nem elérhetők az Ön számára vagy úgy érzi, hogy az adott ügylettel, szolgáltatással kapcsolatosan Önnek további ismeretre van szüksége annak érdekében, hogy befektetési döntését meghozza, ügyintézőink felé jelezze, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Ön számára az Ön által kért kiegészítő tájékoztatást megadják.

Bízunk benne, hogy az új szabályok szerinti együttműködés során még elégedettebb ügyfeleink között üdvözölhetjük Önt!

További sikeres befektetéseket kívánva és megköszönve együttműködését,

Tisztelettel,

Erste Befektetési Zrt.

Budapest, 2008. január 29.