Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 
fej: Számlanyitás

Számlanyitás, számlavezetés


Számlanyitás

Indítsa el a számlanyitási folyamatot most!

1. Internetes Regisztráció
A kereskedéshez Önnek értékpapírszámlával kell rendelkeznie. Ennek érdekében internetes oldalunkon előzetesen regisztrálhat; ezzel is gyorsítva a számlanyitás folyamatát.

et: Piros nyíl 76x82
gomb: Regisztráció arculatos


2. Bankfiókválasztás
A regisztrációkor kiválaszthatja az Önhöz legközelebb eső Erste Bank fiókot. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatokat rendszerünk 3 hónapig tárolja.

3. Szerződések aláírása személyesen
Az internetes regisztráció után, rendszerünk előkészíti Önnek a szerződéseket, melyeket a bármely Erste Bank fiókban alá tud írni.
A számlanyitáshoz, kérjük, hozza magával a személyazonosításra és a lakcím igazolására szolgáló dokumentumait, valamint adókártyáját!
A bankfiókban lehetősége nyílik kiegészítő szerződés igénylésére is. Ha szeretne befektetési hitelt igénybe venni, határidős pozíciókat nyitni, kérjük jelezze az ügyintézőnek.

4. Belépés jelszóval
A szerződések aláírása után 24 órán belül megküldjük Önnek a NetBroker belépéshez szükséges jelszót SMS-ben.
A kapott jelszót az első belépéskor azonnal meg kell változtatni!
A későbbiekben minden belépéskor egy Tranzakciós kódot kap, amelyet az Ön által megadott mobiltelefonszámra küldünk SMS formában. A NetBroker rendszerbe főoldalunkon keresztül léphet be, vagy az alábbi link segítségével.
Belépés a NetBrokerbe

A számlanyitáshoz szükséges okmányok

1. Természetes személy esetén

 1. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye
 3. 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, vagy diákigazolványa.

2. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló okirat, hogy:

 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta
 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetve a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta
 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént

3. Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződése (alapító okirata, alapszabálya).

A befektetési szolgáltató a jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezettől köteles 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását megkövetelni.

Számlavezetés

Az Erste Befektetési Zrt. által vezetett számlán az alábbi instrumentumok helyezhetők el:

 • Magyar forint
 • Külföldi devizák
 • Dematerializált értékpapírok
 • Fizikai értékpapírok
 • Határidős termékek
 • Opciók

Ügyfeleink az alábbi módokon kaphatnak értesítést tranzakcióikról, számlaegyenlegükről:

 • Faxon
 • Email-ben
 • Levélben

KELER alszámlanyitás

Ügyfeleinknek lehetőségük van értékpapírjaikat elkülönített KELER alszámlára helyezni.

Eseti letéti igazolás, tulajdonosi igazolás, számlakivonat kiadása

Ügyfeleinknek lehetőségük van eseti jelleggel igazolást, illetve számlakivonatot kérniük.