Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

fej: Strukturált termék oldalak 195x105

Barrier Reverse Convertible - Deviza

Bónusz kifizetés minden esetben!

Az Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible (BRC)-Deviza egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget egy oldalazó piacon. Az Erste Strukturált Termék BRC-Deviza jellegéből adódóan lejáratkor mindig kifizeti a Bónusz értékét a befektetés devizanemében, míg a befektetett összeg értéke vagy a befektetés devizájában vagy az előre meghatározott (Váltási) árfolyamon konvertálva kerül kifizetésre. Az Erste Strukturált Termék RC-Devizához képest egy addicionális védő korláttal, Aktiválási árfolyammal rendelkezik, a plusz védelem az Erste Strukturált Termék RC-Devizához képest alacsonyabb bónusz szintet eredményez.

1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Strukturált Termék BRC-Devizát?

  • akik az Alaptermékként választott deviza árfolyamának oldalazó mozgására számítanak;
  • akik vonzó Bónusz kifizetésben szeretnének részesülni a termék lejáratakor;
  • akik rugalmas, egyedi igényeiknek leginkább megfelelő befektetési lehetőséget keresnek.
  • Azoknak, akik az Erste Strukturált Termék RC-Devizához képest biztonságosabb befektetési formákat keresnek és a nagyobb biztonság érdekében hajlandóak alacsonyabb nyereséget is elfogadni.

2. Főbb paraméterek

Ügyletkötéskor a következő paraméterek kerülnek meghatározása az Ügyfél döntése függvényében

Alaptermék Ide tartoznak azon devizák, amelyek árfolyam alakulása meghatározza e strukturált termék lejáratkori kifizetését.
Aktiválási árfolyam/ Aktiválási szint Az Alaptermék előre meghatározott, az Ügyféllel megállapodott azon árfolyama, amely meghatározza, hogy a Futamidő alatt sor kerül-e Aktiválási eseményre.
Aktiválási esemény Az az esemény, amelyre akkor kerül sor, ha a Futamidő alatt az Alaptermék árfolyama akár egyszer is eléri az Aktiválási Árfolyamot. Ebben az esetben a Megfigyelési időpontban rögzített árfolyam kerül alapul vételre annak megállapításához, hogy Konverzióra sor kerül-e vagy sem.
Megfigyelési időpont Az ügyféllel megállapodott azon időpont, melyben rögzítésre kerül az Alaptermék azon árfolyamértéke, mely a lejáratkor történő kifizetés meghatározásában irányadó.
Bónusz Értéke az Alaptermék árfolyam alakulásától függetlenül kifizetésre kerül. Mértéke a Befektetett összeg előre meghatározott százaléka, éves (360 napos) bázissal számolva.

 

Részleteket lásd az Általános Terméktájékoztatóban.

3. Fontos összefüggések

Termékparaméterek változása   Termék indulásakor meghatározott Bónusz értéke
Kamatkörnyezet emelkedik strukt: Nyíl
Alaptermék volatilitása nő strukt: Nyíl
Alaptermék üzletkötéskor érvényes azonnali ára és a Váltási árfolyam közti különbség csökken strukt: Nyíl
Minél közelebbb van a Váltási árfolyam az Aktiválási árfolyamhoz strukt: Nyíl

 

4. Lejáratkori kifizetés meghatározása

strukt: BRC piramis

Részleteket lásd az Általános Terméktájékoztatóban.

 

5. Előnyök és kockázatok összevetése

Előnyök Kockázatok
- vonzó Bónusz kifizetés minden esetben; - nem tőkevédett befektetés, az Ügyfelet Konverzió esetén tőkeveszteség érheti;
- rugalmasan alakítható termékparaméterek; - az Alaptermék teljesítményétől függetlenül lejáratkor a maximális kifizetés a Befektetett tőke Bónusszal növelt értéke;
- előnyös befektetési lehetőség oldalazó piacon. - másodlagos piac hiánya, futamidő alatt visszaváltás nem lehetséges;
- addicionális védelem az Aktiválási árfolyamnak köszönhetően. - Előállító kockázata.*

* A termék előállítója jellemzően magyarországi pénzügyi intézet, konkrét termék esetében az előállítóról kérje munkatársaink tájékoztatását. Társaságunk a termék értékesítését végzi.

Kapcsolódó dokumentumok

Általános Terméktájékoztató
Üzletszabályzat

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. A leírtak célja kizárólag az Erste Strukturált Termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk, termékjellemzők megismertetése a befektetőkkel, amelyek segítséget kívánnak nyújtani ahhoz, hogy az ügyletkötés előtt kellő információval rendelkezzenek e befektetési formáról. A Strukturált Termékekkel kapcsolatos további információkat Üzletszabályzatunk is tartalmaz, amelyek elérhető az Erste Befektetési Zrt. honlapján (www.erstebroker.hu). Ezen internetes oldal további információt is tartalmaz az Erste Strukturált termékről, így kérjük, hogy ezen tájékoztatásokat is szíveskedjen részletesen áttekinteni a megfontolt befektetési döntése meghozatala érdekében.
Kérjük, hogy amennyiben megfontolt befektetési döntése meghozatala érdekében e Termékkel kapcsolatosan a fentieken túlmenően további tájékoztatásra van szüksége, szíveskedjen társaságunk munkatársait felkeresni, akik készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük továbbá, hogy befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá döntésekor vegye alapul a Strukturált Termékekhez kapcsolódó kockázatokat is, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. Kérjük, fontolja meg, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának. Amennyiben nem tudja eldönteni, kérjük, egyeztessen üzletkötőjével, Privát bankárával!
A jelen dokumentumban foglaltakból eredően – tekintettel annak tájékoztató jellegére is – az Erste Befektetési Zrt-vel szemben igény nem érvényesíthető.