Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

fej: Strukturált termék oldalak 195x105

Strukturált termékek összefoglalása

Optimális döntés minden helyzetben

Az Erste Strukturált Termékek a befektetési termékek széles körét ölelik fel, megfelelő befektetési lehetőségeket kínálva a legkülönbözőbb piaci helyzetekre. Ön a piaci várakozásainak figyelembe vételével választhat olyan befektetési termékek közül, amelyek vonzó kifizetést tesznek lehetővé az Ön számára.

A Strukturált Termékek jellemzően jól ismert fix kamatozású termékek (pl. betétek, kötvények) és különböző Alaptermékekkel (pl. részvények, devizák, árupiaci termékek) rendelkező opciók kombinációi.


1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Strukturált Termékeket?

  • akik a piaci kockázatmentes hozamnál magasabb hozamot szeretnének elérni;
  • akiknek konkrét elképzelésük van a piaci folyamatokról és az ennek megfelelő optimális befektetést keresik;
  • akik kedvelik az egzotikusabb, izgalmasabb, odafigyelést igénylő befektetési struktúrákat.

2. Az Erste Strukturált termékek kialakításában fontos szerepet játszik:

  • a piaci kockázatmentes hozam;
  • a választott Alaptermék piacának volatilitása;
  • a Termék keretén belül vállalt kockázat mértéke;
  • a Strukturált Termék futamideje.

3. Lejáratkori kifizetés meghatározása

A Strukturált Termékek nagyon változatos kifizetésfüggvényekkel rendelkeznek. A konkrét Lejáratkori kifizetés mindig feltételhez kötött, mely feltétel struktúráként változik és pontos leírását a kapcsolódó Terméktájékoztató tartalmazza.

4. Előnyök és kockázatok összevetése

Előnyök Kockázatok
- vonzó nyereség elérésének lehetősége különböző piaci várakozások mellett; - nem tőkevédett befektetés, adott piaci körülmény esetén Önt tőkeveszteség is érheti;
- adott piaci környezethez leginkább alkalmazkodó befektetési forma kiválasztása; - magasabb nyereség magasabb kockázattal párosul;
- rugalmasan alakítható termékparaméterek. - másodlagos piac hiánya;
  - futamidő alatt visszaváltás nem lehetséges;
  - Előállító kockázata.*

* A termék előállítója jellemzően magyarországi pénzügyi intézet, konkrét termék esetében az előállítóról kérje munkatársaink tájékoztatását. Társaságunk a termék értékesítését végzi.

5. Az Erste Befektetési Zrt.-nél elérhető Strukturált Termékek köre

6. Adózási tudnivalók

Az SZJA törvény alapján az SZJA törvényben meghatározott kivétellel ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül többek között a befektetési szolgáltatóval/közreműködésével a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.) szerint meghatározott pénzügyi eszközre kötött ügylet, amely az Erste Strukturált Termék kötött ügylet is, ha az megfelel a Bszt. ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek.
Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletben, így az Erste Strukturált Termékre kötött ügyleten keletkezett árfolyamnyereség után az adó 16% azzal, hogy adólevonásra és megállapításra a kifizető részéről nem kerül sor, azt a magánszemélynek önadózással kell majd a vonatkozó évi adóbevallásával teljesítenie. Az Erste Strukturált Termékre kötött ügyleten elért nyereség továbbá szembeállítható más ellenőrzött tőkepiaci ügyleteken elért veszteséggel szemben is és ugyanez igaz az Erste Strukturált Terméken elszenvedett veszteségre is (más ellenőrzött tőkepiaci ügyleten elért nyereséggel szembeállítható) az Szja. törvényben meghatározottak szerint.
Az eredményt éves szinten, adóévre vonatkozóan kell megállapítani: így ez esetben jövedelemnek az adóévben, pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti nyereségek együttes összegének a magánszemélyt terhelő, adóévben pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti veszteségek együttes összegét meghaladó rész tekinthető. Kérjük ne feledje, hogy e termékek eredményével kapcsolatosan Önnek adóbevallást kell készíteni és Ön az akinek az adót be is kell fizetnie. Társaságunk a jogszabályi rendelkezések értelmében adó megállapítására, levonására és befizetésére ezen ügyletek esetében nem köteles.

7. Értékesítés

Az Erste Strukturált Termékek elérhetőek Üzletkötőjénél, Privát Bankáránál.


A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. A leírtak célja kizárólag az Erste Strukturált Termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk, termékjellemzők megismertetése a befektetőkkel, amelyek segítséget kívánnak nyújtani ahhoz, hogy az ügyletkötés előtt kellő információval rendelkezzenek e befektetési formáról. A Strukturált Termékekkel kapcsolatos további információkat Üzletszabályzatunk is tartalmaz, amelyek elérhető az Erste Befektetési Zrt. honlapján (www.erstebroker.hu). Ezen internetes oldal további információt is tartalmaz az Erste Strukturált termékről, így kérjük, hogy ezen tájékoztatásokat is szíveskedjen részletesen áttekinteni a megfontolt befektetési döntése meghozatala érdekében.
Kérjük, hogy amennyiben megfontolt befektetési döntése meghozatala érdekében e Termékkel kapcsolatosan a fentieken túlmenően további tájékoztatásra van szüksége, szíveskedjen társaságunk munkatársait felkeresni, akik készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük továbbá, hogy befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá döntésekor vegye alapul a Strukturált Termékekhez kapcsolódó kockázatokat is, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. Kérjük, fontolja meg, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának. Amennyiben nem tudja eldönteni, kérjük, egyeztessen üzletkötőjével, Privát bankárával!
A jelen dokumentumban foglaltakból eredően – tekintettel annak tájékoztató jellegére is – az Erste Befektetési Zrt-vel szemben igény nem érvényesíthető..