Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Erste Tartós Kötvény 20130828

 

Egyszerűen nagyszerű!

Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Tartós Kötvény 20130828-t?

  • akinek fontos a biztonság, hiszen a piac teljesítményétől függetlenül, a kötvény lejáratakor biztosított (Kibocsátási árfolyamon) a befektetett összeg és a teljes futamidőre számított 12,23%-os (EHM 8,0%) hozam kifizetése;
  • aki az egyszerű megoldások híve;
  • aki optimalizálni szeretné kamatadó-fizetési kötelezettségeit, hiszen a Kötvény Tartós Befektetési Számlára és Nyugdíj-előtakarékossági Számlára (NYESZ-R) is jegyezhető*.

Termékparaméterek

A kötvény jellege Diszkontkötvény
Kibocsátó Erste Group Bank AG
Névérték 300 000 HUF
Kibocsátási Árfolyam 89.1067 %
Garantált hozam a teljes futamidőre 12,23% (EHM: 8,00%)
Tőke- és hozamvédelem A kötvény lejáratkori elszámolásakor a Névérték kifizetésre kerül.
Devizanem HUF
Lejáratkori kifizetés Névérték (100%)
Lejárat napja 2013. augusztus 28.
Futamidő, elszámolás 2012. február 28-tól 2013. augusztus 28-ig.
Lejáratkori elszámolás: lejáratkor, a Lejárat napját követő első munkanap.
Tőzsdei bevezetés Wiener Börse

Letölthető dokumentumok

Ügyféltájékoztató (magyarul)
Alaptájékoztató (angolul)
Alaptájékoztató fordítás
Végleges feltételek (angolul)

Lejáratkori kifizetés meghatározása

A kötvény jegyzésért a Névérték 89.1067 %-át (Kibocsátási árfolyam) kell fizetni. Ezt az árfolyamot a jegyzés alatt a Jegyzési diszkontrátával csökkentjük, azaz Ügyfelünk a Kötvényt a jegyzés alatt e kedvező – a jelenlegi jegybanki alapkamathoz közeli – 7,00%-os diszkontrátával (EBKM 7,00%) csökkentett árfolyamon érheti el. A napi jegyzési diszkont árak a Végleges feltételek 1. számú mellékletének megfelelően kerülnek meghatározásra. Az Erste Group Bank AG a kötvény lejáratkor a Névértéket fizeti ki, így Ön a kötvény indulásától a futamidő végéig 12,23%-os, (EHM 8,00%) hozamot ér el.

Értékesítési időszak

A kötvényt 2012. január 26-tól lehet jegyezni a Végleges Feltételekben foglalt részletes szabályok szerint. A kötvény jegyzését az Erste Befektetési Zrt. 2012. február 24. 16:00-ig tartja fenn. A kötvény jegyzési időszaka korábban is lezárható.

A diszkont kötvények jellege

A diszkont kötvények olyan értékpapírok, melyeket az Ügyfél a kötvény névértékénél alacsonyabb, úgynevezett diszkont forgalombahozatali áron vásárolhat meg. A diszkont kötvény lejáratkor névértéket fizet, ebből következően az Ügyfél nyeresége a névérték és a diszkont ár különbsége.

Másodlagos piac

Lejárat előtti visszaváltás esetén visszaváltási díj kerül felszámításra, melynek mértéke 4%, havonta 0,2%-al csökken, azaz a 21. hónaptól díjmentes. Tőzsdei értékesítés esetén a díjakat a megbízott befektetési szolgáltató hatályos Díjjegyzéke határozza meg.

A Kötvény árára ható tényezők

  • A piaci hozamok, elsődlegesen a kockázatmentes hozamok (a hozamok csökkenése esetén a Kötvény árfolyama nő, és fordítva);
  • lejáratig hátralévő idő.

Kockázati tényezők

  • a futamidő alatti kötvény árfolyam eltérhet elméleti értékétől. A futamidő alatti árfolyamot nagyban befolyásolja a másodlagos piac alacsony likviditása, így előfordulhat, hogy futamidő alatt a kötvény értéke eltér az elméleti ártól és Ügyfelünk a kötvényt a befektetett tőkénél alacsonyabb áron tudja értékesíteni;
  • a tőke- és hozamvédelem (amely jelen termék esetében a névérték visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget jelenti) csak lejáratkor érvényes;
  • kibocsátói kockázat.

Adózási tudnivalók

A kötvényt a kibocsátó Erste Group Bank AG bevezeti a Bécsi Értéktőzsdére.
A kötvény esetében a hozam, valamint a beváltás, visszaváltás, átruházás során elért bevétel az Szja. Törvény 65.§-a szerinti kamatjövedelemnek minősül és Magyarországon 16% mértékű adó terheli, azzal, hogy amennyiben az értékesítésre, hozam, kamat kifizetésére a törvény szerinti kifizetőn keresztül kerül sor, e kifizető az adót ügyletenként állapítja meg, vonja le és fizeti meg és a magánszemélynek az adóbevallásában nem kell feltüntetnie. A veszteség ezen adómegállapítás esetében nem vehető figyelembe, azonban a törvényi feltételek fennállása esetén a magánszemélynek lehetősége nyílik - előzetes éves nyilatkozat alapján – arra, hogy az adóbevallásában érvényesítse az értékesítés során elszenvedett árfolyamveszteségét is.

Külföldi illetőségű magánszemély befektetőkre a fenti szabályok vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a kifizető a magánszemély adóilletősége szerinti külföldi állam által kiállított illetőségigazolás birtokában, a kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján, ennek hiányában az Szja. törvényben foglaltak szerint állapítja meg adólevonási kötelezettségét és az adó mértékét. Az Európai Unió Magyarországon kívüli tagállamában adóilletőséggel rendelkező magánszemély esetében a kamatjövedelem esetében a kifizetőnek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn azzal, hogy ebben az esetben adólevonásra - a vonatkozó uniós aktusokban foglalt kivétellel – nem kerül sor. Olyan külföldi magánszemély esetében továbbá, amelynek illetősége szerinti állammal Magyarországnak nem áll fenn kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, a kamatjövedelem után 16%-os adót kell a törvény szerinti kifizetőnek minősülő szervezetnek levonnia.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény a hirdetés elkészítésekor (2012. január 6.) hatályos szabályai szerint befektetési szolgáltatóval kötött tartós befektetési szerződés keretében történő befektetés esetén, a befektető az SZJA törvényben foglaltaknak megfelelő feltételekkel a törvényben meghatározott kedvezményes adózási szabályokat alkalmazhatja. Ezen kívül lehetőség nyílik a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén a kötvények nyugdíj-előtakarékossági számlára történő helyezésére is.

Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat, kérjük, döntése meghozatala előtt részletesen tájékozódjon a kamatjövedelemmel, a tartós befektetési számlával (TBSZ), nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ-R) és az egyéb adózási kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi feltételekről (beleértve azt az esetet is, ha az ügyletkötésre nem befektetési szolgáltatón keresztül kerül sor), valamint konzultáljon adótanácsadójával, mivel az adózási feltételek, továbbá a NYESZ-R/TBSZ konstrukció választása kizárólag a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok és azok értelmezései változhatnak, az abból fakadó következményekért az Erste Befektetési Zrt. nem tehető felelőssé.

Egyéb feltételek

Az Erste Tartós Kötvény 20130828 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon a kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. www.erstebroker.hu valamint a Kibocsátó honlapján produkte.erstegroup.com

A hirdetésben foglalt információk nem teljes körűek, céljuk kizárólag az adott kötvény fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erste Group Bank AG által kibocsátott kötvények kibocsátási programjához készült Alaptájékoztató (Prospectus – Erste Group Bank AG - €30,000,000,000 Debt Issuance Programme – 2011. június 8-i kibocsátású és annak kiegészítései) és a Magyarországon forgalomba hozott egyes kötvények forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek a Kibocsátó produkte.erstegroup.com és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) oldalán (www.erstebroker.hu) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a kötvényekhez kapcsolódó kockázatokat. A leírásban foglaltak áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét.

A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető.