Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

A legszélesebb termékkínálat a régióban

 

A Budapesti Értéktőzsde korántsem csak a részvénykereskedésről szól: a BÉT jelenleg az egyik legszélesebb termékpalettával rendelkező tőzsde a közép-kelet-európai régióban:

Részvény szekció Hitelpapír szekció Származékos szekció Áru szekció BÉTA piac
Részvények Állampapírok Határidős termékek Azonnali termékek Külföldi részvények
Befektetési jegyek Jelzáloglevelek Opciós termékek Határidős termékek  
ETF Vállalati kötvények   Opciós termékek  
Strukturált termékek     Egyéb termékek  
Kárpótlási jegyek        

1. ábra: A BÉT szekciói és termékcsoportjai

A BÉT folyamatosan törekszik arra, hogy termékkínálatával a hazai (magán)befektetők igényeit minél pontosabban leképezze. Ennek bemutatására néhány termékcsoportot a következő fejezetben részletesebben is kiemelünk.

Az aktívabban kereskedő befektetők között világszerte nagy népszerűségnek örvendenek a strukturált termékek, amelyek köréből a BÉT-en jelenleg a certifikátokkal lehet kereskedni. Ezek a bankok által kibocsátott értékpapírok alaptermékek rendkívül széles körének (pl. indexek, olaj, arany stb.) áralakulását követik, így Budapesten is igen egyszerűvé válik olyan termékek áralakulására „fogadni”, amelyekben való közvetlen kereskedés egy magyar befektető számára bonyolult és költséges lenne.

A BÉT származékos piaca szintén elsősorban a hazai befektetők igényeit szolgálja ki – a forgalom több mint felét a magyar magánbefektetők adják. A határidős és opciós kontraktusok révén lehetővé válik egyrészt a tőkeáttételes kereskedés a részvényekben, indexekben, devizákban, másrészt – fedezeti ügyletként használva őket – egyes reálgazdasági vagy pénzügyi kockázatok semlegesítése. A hazai termelők reálgazdasági kockázatainak kezelése a BÉT áruszekciójának legfontosabb feladata is.

A Budapesti Értéktőzsde BÉTa Piacán lehetőség nyílik a befektetők számára külföldi részvényekkel történő kereskedésre. Az itt elérhető részvények teljesen azonosak a külföldi piacokon forgó papírokkal. A kereskedés forintban zajlik, így devizaátváltási költségek nélkül biztosít hozzáférést számos európai nagyvállalat külföldi pénznemben kibocsátott részvényeihez. A BÉTa Piacon regisztrált külföldi értékpapírok likviditását árjegyzők biztosítják, akik szerződésben vállalnak kötelezettséget vételi és eladási ajánlatok jegyzésére. Az árjegyzés segít abban, hogy a befektetők bármikor találjanak vételi és eladási ajánlatot a külföldi részvényekben a piaci viszonyoknak megfelelő árfolyamon. A BÉTa Piac nyitva tartása, a kereskedés szabályai, a kereskedési szakaszok, az ajánlatok típusa és érvényessége megegyeznek a BÉT részvényszekciójában alkalmazottakkal. A befektetők által elért árfolyamnyereség a BÉT tőzsdei piacán elért árfolyamnyereséghez hasonlóan adózik. A BÉTa Piacon kötött ügyletek elszámolását a KELER Zrt. végzi, az ügyletek teljesítését a KELER KSZF Zrt. garantálja, így a hazai befektetők a magyar részvények esetében megszokott biztonsággal kereskedhetnek külföldi részvényekben is. 2012 májusában pedig a BÉT elindította a határidős piaci kereskedést külföldi részvényekkel, és ezzel megteremtette a tőkeáttételes kereskedés lehetőségét ezekben a részvényekben is.

Prémium kategória

A Prémium kategóriában a Tőzsde a bevezetendő sorozat nagyságához (árfolyamértéken számított összérték), tulajdonosi köréhez (közkézhányad), valamint a társaság működési időtartamához kapcsolódó követelményeket is felállított, továbbá a felsorolt feltételek mellett kötelezően előírja bevezetéskor a bevezetendő értékpapírokra vonatkozóan nyilvános tranzakció végrehajtását. A Prémium kategóriába a likvidebb, és szélesebb befektetői körrel rendelkező társaságok részvénysorozatai tartoznak.

Standard kategória

A Tőzsde a Prémium kategória követelményeinél egyszerűbb módon kívánja biztosítani a tőzsdei bevezetés lehetőségét az olyan közepes és kis kapitalizációjú cégek számára is, amelyek a szabályozott piacra lépés első lépésének tekinthető T kategóriát át kívánják ugrani és már első megjelenésük alkalmával nyilvános tranzakciót is szeretnének végrehajtani. E cégeknek a Standard kategóriába történő bevezetést célszerű kérelmezni, amelynek feltételei megegyeznek a jogszabályban meghatározott szabályozott piacra való bevezetés törvényi felételeivel, azzal a kiegészítéssel, hogy nyilvános tranzakció végrehajtása számukra is kötelező.

T kategória

A Tőzsde lehetőséget biztosít azon közepes és kis kapitalizációjú cégek számára is, amelyek a bevezetéskor nem hajtanak végre nyilvános tranzakciót, azaz technikai bevezetéssel lépnek a piacra. Ezáltal ez a kategória a szabályozott piaci megjelenés első fokozatának számít. A Tőzsde a T kategóriára vonatkozóan a törvényekben a szabályozott piacra való bevezetés estén előírtakon túlmenően nem támaszt egyéb követelményeket.


Befektető Védelmi Alap - 100.000 EUR-ig kártalanít

Fontos kiemelni, hogy a befektetők szempontjából nem változik a saját brókercéggel való szerződéses kapcsolat, és a hazai befektetők továbbra is a Befektető-védelmi Alap (BEVA) védelmét élvezhetik. A BEVA ugyanis továbbra is végső esetben teljesít a nehézségekkel küzdő befektetési szolgáltató helyett. A BEVA a felszámolás alatt álló befektetési szolgáltató valamennyi magánbefektetői követelését teljesíti – befektetőnként és összevontan – legfeljebb 100 ezer euró összeghatárig. A BEVA által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig 100%, egymillió forintot meghaladó összeg esetében egymillió forint és az egymillió forintot meghaladó rész 90%-a. Ezt a kifizetést az Alap a befektető kérelmére teljesíti, amit a befektetőnek egy éven belül meg kell tennie.