Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

7.50% Erste Group Protect Multi EUR Automobile 2018-2019

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni az előre meghatározott lejárati időpontban.
 • Akik a Mögöttes részvények árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik a mögöttes részvényekbe történő közvetlen befektetéshez képest alacsonyabb kockázatot szeretnének vállalni.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél, illetve a NetBrokerben van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés 7.50% Erste Group Protect Multi EUR Automobile 2018-2019
Termékkategória Protect Multi
Mögöttes termék - Daimler AG
- Fiat Chrysler Automobiles N.V.
- Peugeot
Kibocsátó Erste Group Bank AG
ISIN AT0000A1Z8H2
Névérték 1 000 EUR
Kupon 7,50%
Korlát A mögöttes részvények 2018. január 30-i záró árfolyamának 60%-a
Értékelési napok Napi záróár folyamatos megfigyelése
2018. január 31. és 2019. január 24. között (beleértve az induló és záró dátumot is)
Devizanem EUR
Jegyzési időszak 2018. január 4 - 2018. január 29.
Lejáratkori kifizetés A lejáratkori kifizetés a mögöttes részvények teljesítményétől függ. Attól függően, hogy a mögöttes részvények napi záró árfolyama a megfigyelési időszak alatt érintette-e vagy átlépte-e a Korlátot, lejáratkor a fix kupon kifizetése mellett a Névérték, vagy a legrosszabbul teljesítő részvény leszállítására, plusz szükség esetén kerekítési különbözet pénzbeni kifizetésére kerül sor.

Névérték kifizetése lejáratkor, ha:
- a megfigyelési időszak alatt egyik mögöttes részvény záróára sem esik az előre meghatározott Korlát ár alá és nem is érinti azt, illetve az utolsó értékelési napon is a Korlát felett zár (függetlenül attól, hogy a Kötési árat meghaladja vagy alatt van); vagy
- a 3 mögöttes részvény közül a megfigyelési időszak alatt valamelyik árfolyama átlépi vagy megérinti a korlátot, de lejáratkor minden részvény záró árfolyama eléri vagy meghaladja a Kötési árat.

Részvényben történő teljesítés (fizikai szállítás) lejáratkor, ha:
- a megfigyelési időszak alatt valamely mögöttes részvény záró árfolyama átlépi vagy érinti a korlátot, és az utolsó értékelési napon a 3 részvény közül bármelyik részvény záróára a Kötési ár alatt van. Ekkor a befektető a 3 mögöttes részvény közül a futamidő alatt legrosszabbul teljesítő részvényből meghatározott darabszámot kap.
Kifizetendő darabszám: a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész.
Pénzbeni kifizetés: Az egészrészen felüli törtrész euróban kerül kifizetésre a 2019. január 24-i záróárral kalkulálva. A Kupon minden esetben kifizetésre kerül.
Kibocsátás dátuma 2018. január 31.
Lejárat napja 2019. január 31.
Futamidő 1 év
Tőzsdei bevezetés A termék bevezetésre kerül a Stuttgarti Értéktőzsdére

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Multi általános terméktájékoztató

Letölthető dokumentumok

Alaptájékoztató

Alaptájékoztató 1. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató 2. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató 3. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató 4. számú Kiegészítése

Alaptájékoztató 5. számú Kiegészítése

Végleges feltételek

Végleges feltételek - magyar nyelvű összefoglaló

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • az értékpapírra az osztrák jog rendelkezései az irányadók
 • a lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, az Erste Group Bank AG vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a 7.50% Erste Group Protect Multi EUR Automobile 2018-2019 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat
 • a mögöttes részvények közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • a részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek
 • abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak
 • az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • a futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • a termék kockázata meghaladhatja az egyes összetevők kockázatainak összegét
 • a futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

A 7.50% Erste Group Protect Multi EUR Automobile 2018-2019 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erste Group Bank AG által kibocsátott értékpapírok Kibocsátási Programja (Equity Linked Notes Programme) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/AT0000A1Z8H2.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.

A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem