Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

ERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 21-24

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termékek árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni, a futamidő alatt akár több alkalommal is.
 • Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek, számos beépített védelmi mechanizmussal.
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , vagy a NetBrokerben van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés ERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 21-24
Termékkategória Protect Multi Kupon Express
Mögöttes termék - OMV AG (AT0000743059)
o Ausztria vezető olaj és gázipari cége, mely közel 20 ezer embert foglalkoztat, piaci kapitalizációja pedig meghaladja a 13,5 milliárd eurót;
o A bevétel 64%-a olajfinomításból, 25%-a földgáz feldolgozásból, 11%-a pedig kitermelésből származik;
o A bevétel 90%-ban Európából származik. 

- Royal Dutch Shell PLC (GB00B03MLX29)
o Holland-angol integrált olajvállalat, Európa egyik legnagyobb olaj és gázipari vállalata, mely 70 országban 86 ezer alkalmazottat foglalkoztat, és piaci kapitalizációja meghaladja a 120 milliárd eurót;
o A bevétel 85%-a olajfinomításból, 3%-a olajkitermelésből, 12%-a pedig földgázpiaci tevékenységből származik;
o Földrajzi bontásban Ázsia és Afrika játssza a legfontosabb szerepet, ahonnan a bevétel 41%-a származik. További 29%-ot Európa tesz ki, a fennmaradó 30%-ért pedig Amerikából ered.
Kibocsátó Erste Group Bank AG
ISIN AT0000A2R4A5
Névérték 1000 EUR
Kezdeti ár A Mögöttes részvények 2021.06.01-i záróára
Kötési ár A Mögöttes részvények 2021.06.01-i záróárának 100%-a
One Star Korlát A Mögöttes részvények 2021.06.01-i záróárának 100%-a
Memory kupon Amennyiben egy Értékelési Napon a mögöttes termékek árfolyama egyenlő a vonatkozó Kupon Korláttal vagy meghaladja azt, illetve a termék korábban nem került visszahívásra, a termék az adott időszaki, illetve a korábban ki nem fizetett kuponokat is kifizeti
One Star Effect Amennyiben az utolsó értékelési napon a legrosszabbul teljesítő mögöttes termék a tőkevédelmet jelentő Kuponkorlát alatt van, de legalább az egyik mögöttes termék a One Star Korláttal megegyezik vagy afölött található, akkor nem kerül sor tőkevesztésre, a termék a Névértéket fizeti. Kuponfizetésre nem kerül sor.
Feltételes Kupon 3,10% félévente
Kupon Korlát A mögöttes részvények 2021.06.01-i záró árfolyamának 55%-a
Visszahívási Korlát Félévente csökkenő korlát, a mögöttes részvények 2021.06.01-i záró árfolyamának 300%,100%, 95%, 90%, 85%-a a visszahívás dátumától függően
Értékelési napok félévente (első megfigyelés az Árfolyamfixálási napot követő 6 hónap múlva)
Lehetséges visszahívás félévente (az adott Értékelési napot követő 5. munkanapon, első alkalommal 2021.12.02-án)
Kifizetés visszahívás esetén Névérték + 3,10% kupon plusz a korábban ki nem fizetett kuponok kerülnek kifizetésre.
Devizanem EUR
Lejáratkori kifizetés - Amennyiben automatikus visszahívásra nem kerül sor és 2024.05.27-énminden Mögöttes Részvény záróára megegyezik a Kupon Korláttal vagy afölött van, a Névérték 100%-ának plusz a kupon (Névérték 3,10%-ának), illetve a korábban ki nem fizetett kuponok kifizetésére kerül sor.
- Ha az utolsó értékelési napon bármely Mögöttes Részvény záró árfolyama a Kupon Korlát alatt helyezkedik el, de egy másik Mögöttes Részvény záró árfolyama eléri vagy meghaladja a100% One Star Korlátot, a Névérték kerül kifizetésre (One Star Effect). Kuponfizetésre nem kerül sor.
- Ha a legrosszabbul teljesítő Mögöttes részvény értéke az utolsó Értékelési napon a Kupon Korlát alatt van, és egyik Mögöttes Részvény záró árfolyama sem éri el vagy haladja meg a One Star Korlátot, a részvényekközül a legrosszabbul teljesítő fizikai szállítására kerül sor. Ebben az esetben (nem realizált) tőkevesztéssel kell számolni.
- A kifizetendő darabszám a Névérték és a legrosszabbul teljesítőrészvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész. Az egészrészen felüli törtrész euróban kerül kifizetésre  2024.05.27-i záróárral kalkulálva.
Fizikai szállítás Lehetséges
Kibocsátás dátuma 2021.06.02
Lejárat napja Utolsó Értékelési Napot követő 5. munkanapon (várhatóan 2024.06.02)
Futamidő max. 3 év
Tőzsdei bevezetés A termék nem kerül tőzsdei bevezetésre

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Multi Kupon Expressz általános terméktájékoztató

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2020.12.09-től hatályos Alaptájékoztató (Structured Notes Programme) és Kiegészítései

Végleges Feltételek (angol nyelvű)

Végleges Feltételek magyar nyelvű összefoglalója


Közzétételek

Közzététel az ERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 21-24 (AT0000A2R4A5) strukturált értékpapír második megfigyeléséről (2022.06.02)

Közzététel az ERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 21-24 (AT0000A2R4A5) strukturált értékpapír első megfigyeléséről (2021.12.02)

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra a osztrák jog rendelkezései az irányadók
 • A lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, az Erste Group Bank AG vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges.
 • Nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb az ERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 21-24 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat.
 • a mögöttes részvények és az értékpapír eltérő devizaneme miatt lejáratkor devizakockázattal is számolni kell
 • A mögöttes – részvények közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • A futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

AzERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 21-24 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy azErste Group Bank AG által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Structured Notes Programme) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/AT0000A2R4A5.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak. Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem