Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

BNP Twin-win WTI Crude Oil HUF 22-23

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termék árfolyamának futamidő alatti stagnálására, enyhe emelkedésére vagy a futamidő alatti csökkenésére, de az utolsó megfigyeléskor nagyobb mértékű emelkedésre, vagy a tőkevédelmi korlátot meg nem haladó csökkenésre számítanak
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni a termék korai lejárata esetén, vagy a termék (akár abszolút) teljesítményéből szeretnének részesedni lejáratkor
 • Azoknak, akik jellemzően rövid futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , NetBrokerben , vagy a Georgeban van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés BNP Twin-win WTI Crude Oil HUF 22-23
Termékkategória Express Note
Mögöttes termék - WTI Crude Oil (Bloomberg: CL1 Cmdty)
o A WTI a világ egyik legnagyobb forgalmú olajterméke, az Egyesült Államok és a nyugat irányadó olajfajtája;
o A Mögöttes termék a CME Group által jegyzett CL1 Cmdty jelű, tőzsdén (New York Mercantile Exchange) kereskedett határidős termék (futures);
o A WTI Crude Oil (CL1) árfolyama a legközelebbi hónapra szóló határidős kontraktus elszámoló ára (settlement price), mely hordónkénti amerikai dollár árban van kifejezve.
Kibocsátó BNP Paribas Issuance B.V.
ISIN XS2372841275
Névérték 300 000HUF
Kezdeti ár A Mögöttes határidős kontraktus (futures) 2022.05.24-i elszámoló ára
Kupon visszahívás esetén 5,00% (negyedéves periódusonként)
Tőkevédelmi Korlát A mögötteshatáridős kontraktus (futures) 2022.05.24-i elszámoló árfolyamának 60%-a
Visszahívási Korlát A mögöttes határidős kontraktus (futures) 2022.05.24-i elszámoló árfolyamának 100%-a valamennyi Értékelési napon, mely nem az utolsó értékelési nap.
Értékelési napok Negyedévente (első megfigyelés az Árfolyamfixálási napot követő 3 hónap múlva)
Lehetséges visszahívás Negyedévente (az utolsó megfigyelési alkalmat leszámítva)(az adott Értékelési napot követő 5. munkanapon, első alkalommal 2022.08.31-én)
Kifizetés visszahívás esetén Névérték + 5,00% kupon szorozva a termék indulásától számított eltelt negyedévek számával
Devizanem HUF
Jegyzési időszak 2022.05.05 - 2022.05.24
Lejáratkori kifizetés Amennyiben automatikus visszahívásra a futamidő alatt nem került sor és

- Ha az Utolsó értékelési napon, 2023.05.24-én a mögöttes árupiaci termék elszámoló ára (Végső ár) a Kezdeti árral megegyezik vagy meghaladja azt, akkor a Mögöttes termék pozitív teljesítménye kerül kifizetésre. Azaz a Lejáratkori kifizetés = Névérték x Végső ár/Kezdeti ár;

- Ha az utolsó értékelési napon (2023.05.24) a mögöttes árupiaci termék elszámoló ára (Végső ár) a Kezdeti ár alatt helyezkedi el, de a Tőkevédelmi korlátot meghaladja vagy megegyezik azzal, akkor a Mögöttes termék negatív teljesítményének abszolút értéke kerül kifizetésre. Azaz a Lejáratkori kifizetés = Névérték + Névérték x [1-Végső ár/Kezdeti ár];

- Ha az utolsó értékelési napon (2023.05.24) a Mögöttes Termék elszámoló árfolyama a Tőkevédelmi Korlát alatt helyezkedik el, a WTI Crude Oil árupiaci termék teljesítményének megfelelő kifizetésre kerül sor. Ebben az esetben tőkevesztéssel is számolni kell. Azaz a Lejáratkori kifizetés = Névérték x Végső ár/Kezdeti ár.
Kibocsátás dátuma 2022.05.30
Lejárat napja Utolsó Értékelési Napot követő 5. munkanapon (várhatóan 2023.06.01)
Tőzsdei bevezetés A termék nem kerül tőzsdei bevezetésre
Fizikai szállítás Nem lehetséges
Futamidő max. 1 év
Fenntarthatóság Nem minősített

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Express Note általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2021.06.01-től hatályos Alaptájékoztató (Structured Notes Programme)

Végleges feltételek és magyar nyelvű összefoglalója


Közzétételek

Notice to Holders (Kibocsátó közzététele a jegyzés eredményéről)

Közzététel a BNP Twin-win WTI Crude Oil HUF 22-23 (XS2372841275) strukturált értékpapír első megfigyeléséről (2022.08.31)

Közzététel a BNP Twin-win WTI Crude Oil HUF 22-23 (XS2372841275) strukturált értékpapír második megfigyeléséről (2022.12.02)

Közzététel a BNP Twin-win WTI Crude Oil HUF 22-23 (XS2372841275) strukturált értékpapír lejáratárkori kifizetéséről (2023.06.01)

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók
 • a lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a BNP Paribas Issuance B.V. vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • nincs tőkevédelem: meghatározott esetekben a lejáratkori kifizetés alacsonyabb lehet a BNP Twin-win WTI Crude Oil HUF 22-23 Névértékénél, tőkeveszteséget okozva, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat
 • a Mögöttes termék árfolyamának esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak
 • visszahívás esetén a kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • a határidős alaptermék sajátosságából adódó kockázatok
 • a futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes termék mozgását
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • a futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

Fenntarthatósági elvek

Az Erste Group, mint Közép- és Kelet-Európa egyik fontos pénzügyi intézménye, történelmi hátterét is figyelembe véve, felelősséget érez a szélesebb körű fenntarthatóságért és a társadalom felé fennálló környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokért. Az ESG kockázatok azonosítása, például a lehetséges környezeti károk, súlyos negatív társadalmi következmények vagy a rossz vezetés mindig is szerves részét képezték az Erste Group üzleti és kockázatkezelési keretrendszerének. Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el: https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html

Jelen termék Nem minősített fenntarthatósági kategóriába esik: Nem minősített kategóriába azok a strukturált értékpapírok esnek, melyek valamely mögöttes terméke nem tesz eleget az ESG - Minimum standard kategória feltételeinek.

A BNP Twin-win WTI Crude Oil HUF 22-23 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

Termék elérhetősége az Erste Market oldalon: https://www.erstemarket.hu/termekek/strukturalt-ertekpapir/XS2372841275

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erste Group Bank AG által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Structured Notes Programme) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2372841275.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:
http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem