Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

9.0% SocGen Protect Multi Hungary 2018-2019

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni az előre meghatározott lejárati időpontban.
 • Akik a Mögöttes részvények árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik a mögöttes részvényekbe történő közvetlen befektetéshez képest alacsonyabb kockázatot szeretnének vállalni.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés 9.0% SocGen Protect Multi Hungary 2018-2019
Termékkategória Protect Multi
Mögöttes termék - OTP Bank Nyrt.
- MOL Nyrt.
- Richter Gedeon Nyrt
Kibocsátó SG Issuer
ISIN XS1744170751
Névérték 300 000 HUF
Kupon 9.0%
Korlát A mögöttes részvények 2018. február 28-i záró árfolyamának 75%-a
Értékelési napok Napi záróár folyamatos megfigyelése
2018. március 1. és 2019. február 28. között (beleértve az induló és záró dátumot is)
Devizanem HUF
Jegyzési időszak 2018. február 1. – 2018. február 28.
Lejáratkori kifizetés A lejáratkori kifizetés a mögöttes részvények teljesítményétől függ. Attól függően, hogy a mögöttes részvények napi záró árfolyama a megfigyelési időszak alatt átlépte-e a Korlátot, lejáratkor a fix kupon kifizetése mellett a Névérték, vagy a legrosszabbul teljesítő részvény leszállítására, plusz szükség esetén kerekítési különbözet pénzbeni kifizetésére kerül sor.
Névérték kifizetése lejáratkor, ha:
- a megfigyelési időszak alatt egyik mögöttes részvény záróára sem esik az előre meghatározott Korlát ár alá, illetve az utolsó értékelési napon is a Korlát felett zár vagy azzal megegyezik (függetlenül attól, hogy a Kötési árat meghaladja vagy alatt van); vagy
- a 3 mögöttes részvény közül a megfigyelési időszak alatt valamelyik árfolyama átlépi a korlátot, de lejáratkor minden részvény záró árfolyama eléri vagy meghaladja a Kötési árat.
Részvényben történő teljesítés (fizikai szállítás) lejáratkor, ha:
- a megfigyelési időszak alatt valamely mögöttes részvény záró árfolyama átlépi a korlátot, és az utolsó értékelési napon a 3 részvény közül bármelyik részvény záróára a Kötési ár alatt van. Ekkor a befektető a 3 mögöttes részvény közül a futamidő alatt legrosszabbul teljesítő részvényből meghatározott darabszámot kap.
Kifizetendő darabszám: a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész.
Pénzbeni kifizetés: Az egészrészen felüli törtrész forintban kerül kifizetésre a 2019. február 28-i záróárral kalkulálva. A Kupon minden esetben kifizetésre kerül.
Kibocsátás dátuma 2018. március 7.
Lejárat napja 2019. március 7.
Futamidő 1 év
Tőzsdei bevezetés A termék nem kerül tőzsdei bevezetésre

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Multi általános terméktájékoztató

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2017. június 27-től hatályos Alaptájékoztató (Debt Issuance Programme) és Kiegészítései

Végleges feltételek

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók
 • a lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, az SG Issuer (Société Generale) vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a 9.0% SocGen Protect Multi Hungary 2018-2019 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat
 • a mögöttes részvények közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • a részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek
 • abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak
 • az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • a futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • a termék kockázata meghaladhatja az egyes összetevők kockázatainak összegét
 • a futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

A 9.0% SocGen Protect Multi Hungary 2018-2019 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Société Generale által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Debt Instruments Issuance Programme Base Prospectus) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS1744170751.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.

A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem