Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

Citi Protect Express OneStar US Giants USD 22-25

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termék árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni, a futamidő alatt akár több alkalommal is.
 • Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , vagy a NetBrokerben van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés Citi Protect Express OneStar US Giants USD 22-25
Termékkategória Protect Express
Mögöttes termék - Apple Inc (US0378331005)
o A világ egyik legnagyobb technológiai vállalata, piaci kapitalizációja nagyjából 2655 milliárd dollár;
o A vállalat bevételének több mint 80%-a a termékekből származik, míg a maradék pedig különböző szolgáltatásokból;
o Földrajzilag az amerikai piac a bevételek 42%-át teszi ki, Európa a 24%-ért, Kína a bevételek 19%-ért, míg Japán 8%-ért felel. Ázsia további részei pedig a bevétel 7%-át generálják

- Microsoft Corp (US5949181045)
o A világ egyik legnagyobb technológiai vállalata, ami szoftver termékeket fejleszt, piaci kapitalizációja több mint 2200 milliárd dollár;
o A cég felhő szolgáltatási szegmense a bevételek 35,7%-át teszi ki, a fogyasztói üzletág a bevétele 32,2%-ért felel, illetve a vállalati termékek a cég bevételének a 32,1%-ért felelős;
o A bevételek 50%-ka az USA-ból, míg a másik 50% nemzetközileg megoszlik
Kibocsátó Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A
ISIN XS2439260840
Névérték 1500 USD
Kezdeti ár A Mögöttes részvények 2022.04.01-i záróára
Kötési ár A Mögöttes részvények 2022.04.01-i záróárának 100%-a
One Star Korlát A Mögöttes részvények 2022.04.01-i záróárának 95%-a
Memory kupon Amennyiben egy Értékelési Napon a mögöttes termékek árfolyama egyenlő a vonatkozó Kupon Korláttal vagy meghaladja azt, illetve a termék korábban nem került visszahívásra, a termék az adott időszaki, illetve a korábban ki nem fizetett kuponokat is kifizeti
One Star Effect Amennyiben az utolsó értékelési napon a legrosszabbul teljesítő mögöttes termék a tőkevédelmet jelentő Kuponkorlát alatt van, de legalább az egyik mögöttes termék a One Star Korláttal megegyezik vagy afölött található, akkor nem kerül sor tőkevesztésre, a termék a Névértéket fizeti. Kuponfizetésre nem kerül sor.
Feltételes Kupon 3,80% félévente
Kupon Korlát A mögöttes részvények 2022.04.01-i záró árfolyamának 65%-a
Visszahívási Korlát Félévente csökkenő korlát, a mögöttes részvények 2022.04.01-i záró árfolyamának 100%, 95%, 90% illetve 85%-a a visszahívás dátumától függően
Értékelési napok félévente (első megfigyelés az Árfolyamfixálási napot követő 6 hónap múlva)
Lehetséges visszahívás félévente (az első megfigyelési alkalmat leszámítva)(az adott Értékelési napot követő 10. munkanapon, első alkalommal 2023.04.17-én)
Kifizetés visszahívás esetén Névérték + 3,80% kupon plusz a korábban ki nem fizetett kuponok kerülnek kifizetésre.
Devizanem USD
Jegyzési időszak 2022.03.09 - 2022.03.31
Lejáratkori kifizetés - Amennyiben automatikus visszahívásra nem kerül sor és 2025.04.01-én minden Mögöttes részvények záróára megegyezik a Kupon Korláttal vagy afölött van, a Névérték 100%-ának plusz a kupon (Névérték 3,80%-ának), illetve a korábban ki nem fizetett kuponok kifizetésére kerül sor.
- Ha az utolsó értékelési napon bármely Mögöttes Részvény záró árfolyama a Kupon Korlát alatt helyezkedik el, de egy másik Mögöttes Részvény záró árfolyama eléri vagy meghaladja a 95% One Star Korlátot, a Névérték kerül kifizetésre (One Star Effect). Kuponfizetésre nem kerül sor.
- Ha a legrosszabbul teljesítő Mögöttes részvény értéke az utolsó Értékelési napon a Kupon Korlát alatt van, és egyik Mögöttes Részvény záró árfolyama sem éri el vagy haladja meg a One Star Korlátot, a részvényekközül a legrosszabbul teljesítő fizikai szállítására kerül sor. Ebben az esetben (nem realizált) tőkevesztéssel kell számolni.A kifizetendő darabszám a Névérték és a legrosszabbul teljesítőrészvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész. Az egészrészen felüli törtrész amerikai dollárban kerül kifizetésre 2025.04.01-i záróárral kalkulálva.
Kibocsátás dátuma 2022.04.15
Lejárat napja Utolsó Értékelési Napot követő 10. munkanapon (várhatóan 2025.04.15)
Fizikai szállítás Lehetséges
Futamidő max. 3 év
Tőzsdei bevezetés A termék nem kerül tőzsdei bevezetésre
Fenntarthatóság Nem minősített

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Express általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2021.12.17-től hatályos Alaptájékoztató ("Global Medium Term Note Program részét képező "Underlying Linked Notes Base Prospectus") és Kiegészítései

Végleges feltételek és magyar nyelvű fordítása


Közzétételek

Notice to Bond Holders (végső kibocsátott mennyiség)

Közzététel a Citi Protect Express OneStar US Giants USD 22-25 (XS2439260840) strukturált értékpapír első megfigyeléséről (2022.10.18)

Közzététel a Citi Protect Express OneStar US Giants USD 22-25 (XS2439260840) strukturált értékpapír második megfigyeléséről (2023.04.17)

Közzététel a Citi Protect Express OneStar US Giants USD 22-25 (XS2439260840) strukturált értékpapír harmadik megfigyeléséről (2023.10.17)

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók.
 • A lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • Nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a Citi Protect Express OneStar US Giants USD 22-25 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat
 • a mögöttes –részvények közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek.
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak.
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít.
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását.
 • A futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás.

A Citi Protect Express OneStar US Giants USD 22-25 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

Jelen termék az Nem minősített fenntarthatósági kategóriába esik:Nem minősített kategóriábaazok a strukturált értékpapírok esnek,melyek kibocsátója vagy valamely mögöttes terméke nem tesz eleget az ESG - Minimum standard kategória feltételeinek. Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el: https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html

Termék elérhetősége az Erste Market oldalon: https://www.erstemarket.hu/termekek/strukturalt-ertekpapir/XS2439260840

A Citi Protect Express OneStar US Giants USD 22-25 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a BNP Paribas Issuance B.V. által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Note, Warrant and Certificate Programme) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2439260840.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak. Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem