Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

SocGen Protect Kupon Express Erste HUF 2019-2023

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termék árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni, a futamidő alatt akár több alkalommal is.
 • Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél illetve a NetBroker-ben van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés SocGen Protect Kupon Express Erste HUF 2019-2023
Termékkategória Protect Multi Kupon Express
Mögöttes termék - Erste Group Bank AG
Kibocsátó SG Issuer
ISIN XS1994871595
Névérték 300,000 HUF
Feltételes Kupon 4,10% félévente
Kupon Korlát A mögöttes részvények 2019.08.16-i záró árfolyamának 70%-a
Visszahívási Korlát Félévente csökkenő korlát, a mögöttes részvények 2019.08.16-i záró árfolyamának 100%,illetve 90%-a a visszahívás dátumától függően
Értékelési napok Félévente
(első megfigyelés az Árfolyamfixálási napot követő 6 hónap múlva)
Lehetséges visszahívás Félévente
(az adott Értékelési napot követő 5. munkanapon, első alkalommal 2020.08.26-án)
Kifizetés visszahívás esetén Névérték + 4,10% kupon
Devizanem HUF
Jegyzési időszak 2019.07.10 - 2019.08.16
Lejáratkori kifizetés - Amennyiben automatikus visszahívásra nem kerül sor és 2023.08.16-án a Mögöttes részvény záróára megegyezik a Kupon Korláttal vagy afölött van, a Névérték 100%-ának plusz a kuponnak (Névérték 4.10%-ának) a kifizetésére kerül sor.
- Ha a Mögöttes termék értéke az utolsó Értékelési napon a Kupon Korlát alatt van, a részvény fizikai szállítására kerül sor. Ebben az esetben (nem realizált) tőkevesztéssel kell számolni.
- A kifizetendő darabszám a Névérték és a részvény Kötési árának a lejáratkori EURHUF devizaárfolyammal kalkulált értékének hányadosaként keletkező egészrész. Az egészrészen felüli törtrész forintban kerül kifizetésre a 2023. augusztus 16-i záróárral, illetve EURHUF devizaárfolyammal kalkulálva.
Kibocsátás dátuma 2019.08.23
Lejárat napja Utolsó Értékelési Napot követő 5. munkanapon
(várhatóan 2023.08.23)
Futamidő max. 4 év
Tőzsdei bevezetés A termék nem kerül tőzsdei bevezetésre

A termék jegyzése 2019. július 22-én lezárásra került.

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Multi Kupon Expressz általános terméktájékoztató

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2019. június 14-től hatályos Alaptájékoztató (Debt Issuance Programme) és Kiegészítései

Végleges Feltételek és magyar nyelvű fordítása

Közzétételek

Közzététel a SocGen Protect Kupon Express Erste HUF 2019-2023 (XS1994871595) strukturált értékpapír negyedik megfigyeléséről (2021.08.24)

Közzététel a SocGen Protect Kupon Express Erste HUF 2019-2023 (XS1994871595) strukturált értékpapír harmadik megfigyeléséről (2021.02.23)

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók
 • a lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a Societe Generale vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
 • nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a SocGen Protect Kupon Express Erste HUF 2019-2023 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat
 • a mögöttes részvények és az értékpapír eltérő devizaneme miatt lejáratkor devizakockázattal is számolni kell
 • a mögöttes –részvények közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • a részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek
 • abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak
 • az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • a futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvény mozgását
 • a termék kockázata meghaladhatja az egyes összetevők kockázatainak összegét
 • a futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

A SocGen Protect Kupon Express Erste HUF 2019-2023 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Société Generale által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Debt Instruments Issuance Programme Base Prospectus) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS1994871595.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.

Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem