Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

Citi Express Note OTP & Erste EUR II 24-28

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termékek árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni visszahívás vagy lejárat esetén.
 • Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , NetBrokerben , vagy a Georgeban van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés Citi Express Note OTP & Erste EUR II 24-28
Termékkategória Express Note
Mögöttes termék - Erste Group Bank AG (AT0000652011)
o Bécsi székhelyű bankcsoport, 17 milliárd euró piaci kapitalizációval;
o A bevételek 45%-a lakossági szolgáltatásokból, 24%-a vállalati szolgáltatásokból, 20% osztrák takarékpénztárakból, a maradék pedig tőkepiaci szolgáltatásokból származik;
o Földrajzi bontásban a legfontosabb ország Ausztria, mely ország a bevételek közel felét jelenti. Csehország és Románia szintén fontos szerepet játszik, a bevételek 22% és 10%-ért felelnek.

- OTP Bank Nyrt (HU0000061726)
o Budapesti székhelyű bankcsoport, 4 800 milliárd forint (~13 milliárd euró) piaci kapitalizációval;
o Az erőteljes külföldi terjeszkedés eredményeként jelenleg már a profit nagyobb része a külföldi piacokról származik (Kelet-Európai régió);
o A bank elsősorban a lakossági üzletágban erős, bár a legtöbb bankhoz hasonlóan univerzális bankként működik.
Devizanem EUR
Névérték 1000 EUR
Jegyzési időszak 2024.02.09 - 2024.03.08
Kibocsátás dátuma 2024.03.18
Lejárat napja 2028.03.27
Futamidő Maximum 4 év
Kezdeti ár A Mögöttes részvények 2024.03.18-i záróára
Kupon visszahívés esetén 9% évente (visszahívás esetén)
Tőkevédelmi Korlát A mögöttes részvények 2024.03.18-i záró árfolyamának 65%-a
Értékelési napok Évente
Halmozódó kuponok Amennyiben egy Értékelési Napon a mögöttes részvények árfolyama egyenlő a vonatkozó Visszahívási Korláttal vagy meghaladja azt, illetve az Értékpapír korábban nem került visszahívásra, a kibocsátás óta eltelt valamennyi időszakra megfizetésre kerülnek a kuponok
Lehetséges visszahívás Évente
(az adott Értékelési napot követően, első alkalommal 2025.03.25-én)
Visszahívási Korlát Évente csökkenő korlát, a mögöttes részvények 2024.03.18-i záró árfolyamának 100%, 90%, 80%, illetve 70%-a a visszahívás dátumától függően
Kifizetés visszahívás esetén Névérték + t x 9% kupon kifizetése.
t: kibocsátás óta eltelt időszakok száma

Elszámolás várhatóan a Lejáratot követő második munkanapon.
Lejáratkori kifizetés - Amennyiben korábban automatikus visszahívásra nem került sor és 2028.03.20-án minden Mögöttes részvény záróára megegyezik az utolsó időszakra vonatkozó Visszahívási Korláttal (70%) vagy afölött van, a Névérték 100%-a plusz a 4 éves időszakra jutó kupon (36%) kifizetésére kerül sor: Névérték 136%-a
- Amennyiben automatikus visszahívásra nem kerül sor és 2028.03.20-án minden Mögöttes részvény záróára megegyezik a Tőkevédelmi Korláttal (65%) vagy afölött van, de a Visszahívási Korlátot (70%) nem éri el, a Névérték 100%-a kerül kifizetésre.
- Ha a legrosszabbul teljesítő Mögöttes részvény értéke az utolsó Értékelési napon a Tőkevédelmi Korlát alatt van, a részvények közül a legrosszabbul teljesítő fizikai szállítására kerül sor. Ebben az esetben (nem realizált) tőkevesztéssel kell számolni.
- A kifizetendő darabszám a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész. Az egészrészen felüli törtrész euróban kerül kifizetésre az utolsó értékelés napján érvényes EURHUF devizaárfolyammal (amennyiben szükséges konverzió) és 2028.03.20-i záróárral kalkulálva.

 Elszámolás várhatóan a Lejáratot követő második munkanapon.

Fizikai szállítás Lehetséges
Kibocsátó Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A
ISIN XS2690036343
Tőzsdei bevezetés A termék az ír tőzsdén (Euronext Dublin) kerül bevezetésre.
Fenntarthatóság
Nem minősített

Felhívjuk figyelmét, hogy a Citi Express Note OTP & Erste EUR II 24-28 strukturált értékpapír euróban kerül kibocsátásra, a mögöttes termék kosárban szereplő OTP Bank Nyrt azonban forintban kereskedett részvény. A termék pozitív kimenetele esetén a kuponfizetés és a tőke visszafizetése is euróban történik, azonban egy esetleges negatív kimenetel során, akár OTP Bank Nyrt részvények fizikai szállítására kerülhet sor. A strukturált értékpapír futamideje alatt Ön devizakockázatot nem fut, de ha a futamidő végén az OTP Bank Nyrt részvények fizikai szállítására kerül sor, akkor a részvény tartása esetén Ön a forint-euró keresztárfolyam kockázatát futja majd az eredeti euró befektetéséhez képest.

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Express Note általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2023.12.15-től hatályos Alaptájékoztató (Global Medium Term Note Program részét képező "Underlying Linked Notes Base Prospectus") és Kiegészítései

Végleges Feltételek

Közzétételek

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Lejárat előtti visszaváltás esetén visszaváltási díj kerül felszámításra, melynek mértékét a hatályos Üzleti díjjegyzék tartalmazza. Tőzsdei értékesítés esetén a díjakat a megbízott befektetési szolgáltató hatályos Díjjegyzéke határozza meg.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók
 • A lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges.
 • Nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a Citi Express Note OTP & Erste EUR II 24-28 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat
 • A mögöttes termék kosárban szereplő OTP Bank Nyrt részvény és az értékpapír eltérő devizaneme miatt lejáratkor devizakockázattal is számolni kellt
 • A mögöttes termékek közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • A futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

Fenntarthatósági elvek

Az Erste Group, mint Közép- és Kelet-Európa egyik fontos pénzügyi intézménye, történelmi hátterét is figyelembe véve, felelősséget érez a szélesebb körű fenntarthatóságért és a társadalom felé fennálló környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokért. Az ESG kockázatok azonosítása, például a lehetséges környezeti károk, súlyos negatív társadalmi következmények vagy a rossz vezetés mindig is szerves részét képezték az Erste Group üzleti és kockázatkezelési keretrendszerének. Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el: https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.htm

Jelen termék a Nem minősített fenntarthatósági kategóriába esik.

Termék elérhetősége az Erste Market oldalon: https://www.erstemarket.hu/termekek/strukturalt-ertekpapir/XS2690036343

A Citi Express Note OTP & Erste EUR II 24-28 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Global Medium Term Note Program részét képező "Underlying Linked Notes Base Prospectus") és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2690036343.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:
http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem