Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
ESG minimum standard pecsét

Citi Protect Express OneStar Insurance HUF 23-26

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termékek árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
 • Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni, a futamidő alatt akár több alkalommal is.
 • Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , NetBrokerben , vagy a Georgeban van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés Citi Protect Express OneStar Insurance HUF 23-26
Termékkategória Protect Express
Mögöttes termék - AXA SA (FR0000120628)
o  Francia központú biztosító társaság ~62 mrd EUR piaci kapitalizációval;
o  Bevételének nagyjából 30%-a Franciaországból, 35%-a Európa többi részéből származik. Az USA a bevételek mintegy 20%-át, Ázsia pedig 10%-át biztosítja;
o  Termékek tekintetében az életbiztosítás 35%-át, a vagyon és felelőségbiztosítási üzletág 50%-át, az egészségügyi biztosítás 15%-át teszi ki a bevételnek.

- NN Group N.V. (NL0010773842)
o  Holland központú biztosító társaság ~10 mrd EUR piaci kapitalizációval;
o  Bevételeinek csaknem 60%-a Hollandiából származik. Ezenkívül Belgium szintén meghatározó piaca. Egyedüli jelentős Európán kívüli piaca Japán, mely a bevételek nagyjából 10%-ért felelős.
Devizanem HUF
Névérték 300 000 HUF
Jegyzési időszak 2023.09.01 - 2023.09.29
Kibocsátás dátuma 2023.10.10
Lejárat napja 2026.10.16
Futamidő Maximum 3 év
Kezdeti ár A Mögöttes részvények 2023.10.02-i záróára
Kötési ár A Mögöttes részvények 2023.10.02-i záróárának 100%-a
Feltételes Kupon 7,72% félévente
Kupon Korlát A mögöttes részvények 2023.10.02-i záró árfolyamának 70%-a
Értékelési napok félévente
(első megfigyelés az Árfolyamfixálási napot követő 6 hónap múlva)
Memory kupon Amennyiben egy Értékelési Napon a mögöttes részvények árfolyama egyenlő a vonatkozó Kupon Korláttal vagy meghaladja azt, illetve az Értékpapír korábban nem került visszahívásra, az adott időszaki mellett a korábban ki nem fizetett kuponok is kifizetésre kerülnek
Lehetséges visszahívás félévente
(az első megfigyelési alkalmat leszámítva)(az adott Értékelési napot követő 5. munkanapon, első alkalommal 2024.10.16-án)
Visszahívási Korlát Félévente csökkenő korlát, a mögöttes részvények 2023.10.02-i záró árfolyamának 100%, 95%, 90% illetve 85%-a a visszahívás dátumától függően
Kifizetés visszahívás esetén Névérték + 7,72% kupon plusz a korábban ki nem fizetett kuponok kerülnek kifizetésre.
One Star Korlát A Mögöttes részvények 2023.10.02-i záróárának 100%-a
One Star Effect Amennyiben az utolsó értékelési napon a legrosszabbul teljesítő mögöttes részvény teljesítménye a tőkevédelmet jelentő Kuponkorlát alatt van, de legalább az egyik mögöttes részvény teljesítménye a One Star Korláttal megegyezik vagy afölött található, akkor nem kerül sor tőkevesztésre, az Értékpapír a Névértéket megfizeti. (Kuponfizetésre nem kerül sor ekkor)
Lejáratkori kifizetés - Amennyiben automatikus visszahívásra nem kerül sor és 2026.10.02-án minden Mögöttes részvény záróára megegyezik a Kupon Korláttal vagy afölött van, a Névérték 100%-ának plusz a kupon (Névérték 7,72%-ának), illetve a korábban ki nem fizetett kuponok kifizetésére kerül sor.
- Ha az utolsó értékelési napon bármely Mögöttes Részvény záró árfolyama a Kupon Korlát alatt helyezkedik el, de egy másik Mögöttes Részvény záró árfolyama eléri vagy meghaladja a 100% One Star Korlátot, a Névérték kerül kifizetésre (One Star Effect). Kuponfizetésre nem kerül sor.
- Ha a legrosszabbul teljesítő Mögöttes részvény értéke az utolsó Értékelési napon a Kupon Korlát alatt van, és egyik Mögöttes Részvény záró árfolyama sem éri el vagy haladja meg a One Star Korlátot, a részvények közül a legrosszabbul teljesítő fizikai szállítására kerül sor. Ebben az esetben (nem realizált) tőkevesztéssel kell számolni.
- A kifizetendő darabszám a Névérték és a legrosszabbul teljesítő részvény Kötési árának hányadosaként keletkező egészrész. Az egészrészen felüli törtrész forintban kerül kifizetésre az utolsó értékelés napján érvényes EURHUF devizaárfolyammal és2026.10.02-i záróárral kalkulálva..
Fizikai szállítás Lehetséges
Kibocsátó Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A
ISIN XS2623595068
Tőzsdei bevezetés A termék az ír tőzsdén (Euronext Dublin) kerül bevezetésre.
Fenntarthatóság
ESG - Minimum standard

Felhívjuk figyelmét, hogy a Citi Protect Express OneStar Insurance HUF 23-26 strukturált értékpapír forintban kerül kibocsátásra, a mögöttes termékek azonban euróban kereskedett részvények – AXA SA, NN Group N.V.. A termék pozitív kimenetele esetén a kuponfizetés és a tőke visszafizetése is forintban történik, azonban egy esetleges negatív kimenetel során azAXA SA vagy NN Group N.V. részvények fizikai szállítására kerülhet sor. A strukturált értékpapír futamideje alatt Ön devizakockázatot nem fut, de ha a futamidő végén a mögöttes részvény fizikai szállítására kerül sor, akkor a részvény tartása esetén Ön az euró-forint keresztárfolyam kockázatát futja majd az eredeti forint befektetéséhez képest. reszletes_tajekoztatas_gomb

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Protect Express általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2022.12.16-tól hatályos Alaptájékoztató (Global Medium Term Note Program részét képező "Underlying Linked Notes Base Prospectus") és Kiegészítései

Végleges Feltételek

Közzétételek

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • Az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók
 • A lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges.
 • Nincs tőkevédelem: a meghatározott esetekben lejáratkor részvényben történő kifizetés lehetséges; az így leszállított részvények aktuális árfolyamértéke alacsonyabb a Citi Protect Express OneStar Insurance HUF 23-26 Névértékénél, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat.
 • A mögöttes részvények és az értékpapír eltérő devizaneme miatt lejáratkor devizakockázattal is számolni kell
 • A mögöttes termékek közül akár egyetlen elem rossz teljesítménye befolyásolhatja a kuponfizetést, illetve lejáratkori kifizetést
 • A részvényárfolyamok esetében a termék Kibocsátója által alkalmazott tőzsdei árfolyamok az irányadóak, amelyek – a részvénypiac sajátosságaiból eredően, pl. egy részvényre több tőzsdén is jegyeznek árat – eltérőek lehetnek
 • Abban az esetben, ha lejáratkor a Mögöttes termékben történő kifizetésre kerül sor, a továbbiakban az így kapott részvények tekintetében az adott részvényre vonatkozó kockázatok és egyéb jellemzők az irányadóak
 • Az elérhető lejáratkori kifizetés maximális értéke a Kupon és a Névérték összege, akkor is, ha a mögöttes termék ennél jobban teljesít
 • A futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes részvények mozgását
 • A futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

Fenntarthatósági elvek

Az Erste Group, mint Közép- és Kelet-Európa egyik fontos pénzügyi intézménye, történelmi hátterét is figyelembe véve, felelősséget érez a szélesebb körű fenntarthatóságért és a társadalom felé fennálló környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokért. Az ESG kockázatok azonosítása, például a lehetséges környezeti károk, súlyos negatív társadalmi következmények vagy a rossz vezetés mindig is szerves részét képezték az Erste Group üzleti és kockázatkezelési keretrendszerének. Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el: https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html

Jelen termék az ESG - Minimum standard fenntarthatósági kategóriába esik.

Termék elérhetősége az Erste Market oldalon: https://www.erstemarket.hu/termekek/strukturalt-ertekpapir/XS2623595068

Az Citi Protect Express OneStar Insurance HUF 23-26 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erste Group Bank AG által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Structured Notes Programme) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2623595068.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:
http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem