Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

BNP Dropback Note Emerging Markets HUF 23-26

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

 • Azon Ügyfeleinknek, akik szeretnének részesedni a fejlődő piaci részvények esetleges árfolyamnövekedéséből
 • Akik attraktív Kamat kifizetésben szeretnének részesülni
 • Akiknek vonzó lehet a beszállási árfolyam optimalizálása a mögöttes termék esetleges árfolyamcsökkenésére reagálva
 • Azoknak, akik jellemzően középtávú, attraktív befektetési lehetőséget keresnek
 • Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél , NetBrokerben , vagy a Georgeban van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés BNP Dropback Note Emerging Markets HUF 23-26
Termékkategória Dropback Note
Kibocsátó BNP Paribas Issuance B.V.
Árfolyamfixálási nap 2023.04.03
Jegyzési időszak 2023.03.01 - 2023.03.31 (A jegyzési időszak korábban is lezárható.)
Kibocsátás dátuma 2023.04.12
Mögöttes Termék Solactive EEM Decrement 5% Index NTR (SOEEMD5)
• Kizárólag az MSCI Emerging Markets Indexet követő iShares MSCI Emerging Markets ETF-et tartja;

• Az ETF-en keresztül 800-nál is több feltörekvő piacon működő vállalat részvényeire bír kitettséggel;

• Éves 5%-nak megfelelő teljesítmény-korrekciót alkalmaz, az ETF osztalékait és egyéb kifizetéseit újra befekteti.
Futamidő 3 év
Névérték 10 000 HUF
Kezdeti árfolyam A Mögöttes termék 2023.04.03-i záróára
Kezdeti Befektetés allokáció A Névérték 34%-a (értékpapíronként 3400 HUF)
Kezdeti Készpénz allokáció A Névérték 66%-a (értékpapíronként 6600 HUF)
Értékelési napok Napi megfigyelés: az Értékpapír futamideje alatt minden olyan nap, amikor jegyeznek árat a mögöttes termékre
(beleértve az Utolsó értékelési napot és nem beleértve az Árfolyamfixálási napot)
Utolsó Értékelési Nap 2026.04.06
Készpénzbefektetési korlátok 1) A Kezdeti ár 90%-a
2) A Kezdeti ár 80%-a
3) A Kezdeti ár 70%-a
Készpénzbefektetési összeg Egyenként a Névérték 22%-a, mely az egyes korlátok elérésekor befektetésre kerül:

1) Névérték 22%-a (értékpapíronként 2200 HUF)

2) Névérték 22%-a (értékpapíronként 2200 HUF)

3) Névérték 22%-a (értékpapíronként 2200 HUF)
Készpénz allokáció kamata 60% lejáratkor fizetve (éves 20%)
Kamatfizetés gyakorisága A termék futamidő alatt nem fizet kamatot, csak lejáratkor
Lejárat 2026.04.13.
Lejáratkori kifizetés Lejáratkor, 2026.04.13-án a termék az alábbi tételeket fizeti:

Készpénz hányad kifizetése
A futamidő végén a Készpénz allokáció kifizetése.

Kamatfizetés
A Készpénz allokációra jutó 60% kamat (éves 20%) arányos részének kifizetése, mely minden egyes nap, amikor volt készpénzben lévő összeg, elhatárolásra kerül az aktuális készpénz összeg.

Mögöttes termék teljesítményének kifizetése

A Kezdeti Befektetés allokáció, illetve a futamidő alatti esetleges további befektetések teljesítményének kifizetése.
Jegyzési Árfolyam Névérték 100%-a
ISIN XS2479705092
Tőzsdei bevezetés A termék tőzsdei bevezetésre kerül a Luxemburgi Tőzsdén (Luxembourg Stock Exchange).
Másodpiac A Kibocsátó árjegyzői kötelezettséget nem vállal. Lejárat előtti értékesítésre korlátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.Értékesítés esetén a díjakat a megbízott befektetési szolgáltató hatályos Díjjegyzéke határozza meg.
Fenntarthatóság Nem minősített

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Dropback Note általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2022.06.01-től hatályos Alaptájékoztató (Structured Notes Programme)

Végleges feltételek és magyar nyelvű összefoglalója


Közzétételek

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Kockázati tényezők

 • nincs tőkevédelem, azaz a befektetett tőkén veszteség, szélsőséges esetben teljes tőkevesztés is előfordulhat;
 • komolyabb negatív árfolyammozgás esetén akár az egész Kezdeti Készpénz allokáció befektetésre kerülhet, és a befektető veszteséget szenvedhet el a negatív Mögöttes termék teljesítmény következtében;
 • az egyes Készpénzbefektetések az adott Készpénzbefektetési korlátokon kerülnek befektetésre akkor is, ha a mögöttes termék aznapi árfolyamesése meghaladja ezeket a szinteket;
 • a futamidő alatt a termék árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes termék mozgását;
 • BNP Paribas Issuance B.V., mint Kibocsátó kockázata: a lejáratkori érték kifizetéséért a Dropback Note Kibocsátója vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges;
 • lejárat előtti értékesítésre korlátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget, ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.

Fenntarthatósági elvek

Az Erste Group, mint Közép- és Kelet-Európa egyik fontos pénzügyi intézménye, történelmi hátterét is figyelembe véve, felelősséget érez a szélesebb körű fenntarthatóságért és a társadalom felé fennálló környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokért. Az ESG kockázatok azonosítása, például a lehetséges környezeti károk, súlyos negatív társadalmi következmények vagy a rossz vezetés mindig is szerves részét képezték az Erste Group üzleti és kockázatkezelési keretrendszerének. Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el: https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html

Jelen termék Nem minősített fenntarthatósági kategóriába esik

A BNP Dropback Note Emerging Markets HUF 23-26 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

Termék elérhetősége az Erste Market oldalon: https://www.erstemarket.hu/termekek/strukturalt-ertekpapir/XS2479705092

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott strukturált értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erste Group Bank AG által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója (Structured Notes Programme) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes strukturált értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2372841275.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a strukturált értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:
http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak.Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem