Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 

BNP 100% Garant Express Technology Balanced USD 24-27

 

Kinek ajánljuk a figyelmébe?

  • Azon Ügyfeleknek, akik a Mögöttes index (akár enyhe) emelkedésére számítanak.
  • Akik az induláskor meghatározott Kezdeti árfolyamot vonzó beszállási pontnak tekintik.
  • Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek..
  • Akiknek a vonzó hozam lehetősége mellett fontos a 100%-os tőkevédelem .

A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél, NetBrokerben illetve George-ban van lehetőség.

Főbb paraméterek

Megnevezés BNP 100% Garant Express Technology Balanced USD 24-27
Kezdeti ár A Mögöttes termék záróára az árfolyamrögzítés napján (2024.07.01)
Termékkategória Garant Note
Mögöttes termék BNP Paribas Technology Balanced Index (BNPITEC5)
·       Az index egy kockázatos részvény portfólióból, egy alacsony kockázatú amerikai államkötvény portfólióból tevődik össze;
·       A két portfólió súlyozása az 5%-os volatilitási cél érdekében kerül meghatározásra napi szinten – ha szükséges, az index még egy hipotetikus készpénzállományra is allokál kitettséget;
·      A részvényportfólió NASDAQ 100 Index® E-mini Futures határidős kontraktusokból, a kötvényportfólió 2 és 10 éves határidős amerikai állampapír kontraktusokból áll.
Kibocsátó BNP Paribas Issuance B.V.
ISIN XS2773910158
Névérték 1000 USD
Maximum Kifizetés A Névérték 121%-a
Mögöttes index teljesítménye A Mögöttes termék Értékelési napon érvényes záróárának és a Kezdeti árának hányadosából az alábbi képlet alapján számított érték százalékban kifejezve.
Értékelési napon érvényes záróár/Kezdeti ár
Automatikus visszahívás Amint az Automatikus visszahívási időszak alatt a mögöttes index teljesítménye eléri vagy meghaladja az Automatikus visszahívási korlátot, úgy a termék visszahívásra kerül (korai lejárat) a Névérték és a Feltételes kupon időarányos megfizetésével.
Automatikus visszahívási időszak 2025.07.01 – 2027.06.30
Visszahívási korlát 106.5%
Feltételes Kupon Éves 7%
Kifizetés visszahívás esetén Éves 7% kupon és a Névérték 100%-a

Névérték x (100% + 7% t/365)

t: a Kezdeti ár napja (2024.07.01) és a Visszahívás napja között eltelt napok száma

Kifizetésre az Automatikus visszahívást követő 5. munkanapon kerül sor

Elszámolás várhatóan a kifizetést követő második munkanapon
Utolsó Értékelési nap 2027.07.01
Futamidő 3 év (maximum)
Lejárat napja 2027.07.08
Lejáratkori kifizetés Ha korábban nem került sor visszahívásra, a Mögöttes index Utolsó Értékelési napon érvényes záróárával kalkulált teljesítményének megfelelő kifizetés, minimum a Névérték 100%-a

Elszámolás várhatóan a Lejáratot követő második munkanapon
Jegyzési időszak 2024.05.27 – 2024.06.28
Jegyzési Árfolyam Névérték 100%-a
Tőzsdei bevezetés A termék nem kerül tőzsdei bevezetésre.
Fenntarthatóság Nem minősített

Részletes információk

Ügyféltájékoztató

Garant Note általános terméktájékoztató

Ügylet Előtti Terméktájékoztató (ÜET)

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Letölthető dokumentumok

2023.05.31-től hatályos Alaptájékoztató (Warrant and Certificate Programme) és Kiegészítései

Végleges feltételek és magyar nyelvű összefoglalója


Közzétételek

Másodlagos piac

Lejárat előtti értékesítésre korlátozottan van lehetőség, az Értékpapírok visszavásárlására a Kibocsátó, valamint a Forgalmazó nem vállal kötelezettséget. Ebből következően előfordulhat, hogy Ön nem tudja vagy nem a szándékai szerint tudja majd a futamidő alatt értékesíteni ezen értékpapírjait.Lejárat előtti visszaváltás esetén visszaváltási díj kerül felszámításra, melynek mértékét a hatályos Üzleti díjjegyzék tartalmazza: Ügyféltájékoztató készítésekor ez 1% az aktuális piaci értékre vetítve. Tőzsdei értékesítés esetén a díjakat a megbízott befektetési szolgáltató hatályos Díjjegyzéke határozza meg.

Kockázati tényezők

  • Az értékpapírra az angol jog rendelkezései az irányadók.
  • A lejáratkori érték kifizetéséért az Értékpapír Kibocsátója, a BNP Paribas Issuance B.V. vállal kötelezettséget, amennyiben fizetésképtelen, úgy a lejáratkori érték kifizetése kétséges
  • Visszahívás esetén a hozam mértéke éves 7% akkor is, ha a mögöttes index teljesítménye ezt meghaladta;
  • a futamidő alatt az Értékpapír árfolyama nem 1:1 arányban követi a mögöttes termék ármozgását
  • a 100%-os tőkevédelem csak az értékpapír lejáratig történő tartása esetén biztosított a Kibocsátó által, így a piaci környezet esetleges kedvezőtlen alakulása révén szélsőséges esetben akár tőkeveszteség is előfordulhat;
  • a futamidő alatt korlátozott értékesíthetőség, másodpiac hiánya, alacsony likviditás

Fenntarthatósági elvek

Az Erste Group, mint Közép- és Kelet-Európa egyik fontos pénzügyi intézménye, történelmi hátterét is figyelembe véve, felelősséget érez a szélesebb körű fenntarthatóságért és a társadalom felé fennálló környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokért. Az ESG kockázatok azonosítása, például a lehetséges környezeti károk, súlyos negatív társadalmi következmények vagy a rossz vezetés mindig is szerves részét képezték az Erste Group üzleti és kockázatkezelési keretrendszerének. Bővebb információ a fenntarthatósági alapelvekről és fenntartható befektetési keretrendszerről, valamint az ESG minősítésekről az alábbi honlapon érhető el:

https://www.ersteinvestment.hu//hu/fenntarthatosag.html


Jelen termék a Nem minősített fenntarthatósági kategóriába esik: Nem minősített kategóriába azok a strukturált értékpapírok esnek, melyek nem tesznek eleget az ESG - Minimum standard kategória feltételeinek.


Termék elérhetősége az Erste Market oldalon :
https://www.erstemarket.hu/termekek/strukturalt-ertekpapir/XS2773910158

A BNP 100% Garant Express Technology Balanced USD 24-27 egyéb részleteiről kérjük, tájékozódjon az értékpapírok forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételekből és az Alaptájékoztatóból, illetve azok magyar nyelvű összefoglalójából, melyek megtalálhatóak az Erste Befektetési Zrt. (www.ersteinvestment.hu) honlapján.

A hirdetésben foglalt információk nem teljeskörűek, céljuk kizárólag az adott értékpapír fajtával, illetve az egyedi termékkel kapcsolatos egyes specifikus információk megismertetése a befektetőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy aBNP Paribas Issuance B.V. által kibocsátott értékpapírok Alaptájékoztatója („Base prospectus for the Warrant and Certificate Programme”) és a Magyarországon is forgalomba hozott egyes értékpapírok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek (Final Terms, illetve azok magyar nyelvű összefoglalója) a forgalmazó Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT) oldalán (http://www.ersteinvestment.hu/hu/XS2773910158.html) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el befektetési döntése előtt. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg az értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat, mely kockázatok eltérőek lehetnek a termék mögöttes struktúráját képező eszközök kockázataitól és amellyel kapcsolatosan a jelen dokumentum is tartalmaz tájékoztatást. A hirdetés áttanulmányozása nem helyettesíti a kibocsátói dokumentumok ismeretét. A jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül.A hirdetés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, a leírtak alapján sem az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben, sem a Kibocsátóval szemben igény nem érvényesíthető. Az Erste Befektetési Zrt. a változtatás jogát fenntartja. .

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaságunknál a fentieken túl, további struktúrált értékpapírok is eléhetőek,, melyek listája és az azokkal kapcsolatos terméktájékoztató anyagok megtalálhatóak az alábbi weboldalon:

http://ersteinvestment.hu/hu/strukturalt_ertekpapirok.html

A terméktájékoztató anyagokban foglalt információk segítségével az egyes struktúrált értékpapírok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak. Felhívjuk figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely számos tájékoztatóval. valamint az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokkal segíti Önt az egyes pénzügyi kérdései megválaszolásában. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapjának elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem